Vaka listesi: Security Desk - Genetec Mission Control™ 2.13.4.0

Genetec Mission Control™ Kullanıcı Kılavuzu 2.13.4.0

series
Genetec Mission Control™ 2.13.4.0
revised_modified
2020-10-30

Security Desk içindeki vaka listesi, aktif Genetec Mission Control™ vakalarına genel bir bakış sağlar ve vakaları türe, önceliğe vb. göre filtreleme ve gruplandırma yapmanızı sağlar.

Vaka listesindeki bilgiler

Göreceğiniz sonraki şekil, Vaka İzleme görevindeki vaka listesinden mevcut olan bir bilgi örneğini gösterir:

Göreceğiniz sonraki sütunlar vaka listesi için mevcuttur:
Vaka Kimliği
Her vakaya atanan benzersiz kimliktir.
Vaka
Vaka türü.
Öncelik
Vaka önceliğidir.
Durum
Vaka durumudur.
Tetikleyici zamanı
Vakanın Genetec Mission Control™ içinde tetiklendiği zamandır.
Konum
Vakanın oluştuğu bölgedir.
Açıklama
Vaka açıklamasıdır.
Harici Kimlik
Vakayı harici bir sisteme bağlayan kimliktir.
Kategori
Vaka kategorisi.
İzleyen
Vakayı izleyen kullanıcıdır. Vakayı birden fazla kullanıcının izlemesi halinde, bu kullanıcıların yerine kullanıcı sayısı gösterilir.
Cevap verme süresi
Yeni durumundan başka bir duruma geçme süresinin uzunluğudur.
Çözüm süresi
Vakaya verilen ilk cevaptan en son Çözüldü şeklindeki durum değişikliğine kadar geçen sürenin uzunluğudur.
Not: Bir vakanın durumunu Çözüldü - Devam ediyor - Çözüldü olarak değiştirirseniz, çözüm süresi önceki Çözüldü durumunda harcanan zaman dahil edilmek üzere güncellenir.
Alıcılar
Bir vakanın gönderildiği kullanıcılar ve kullanıcı gruplarıdır.
Anımsatıcı
Bir zil simgesinin () bulunması, vaka için bir anımsatıcının yapılandırıldığını belirtir.
Sahip
Vaka sorumlusu (kullanıcı) adıdır.
Verilen cevap verme süresi
Söz konusu vaka türü için maksimum cevap verme süresidir. Bu değerin rapor edilmesi için TTR Ölçüler ayrıcalığı gereklidir.
Verilen minimum çözüm süresi
Söz konusu vaka türü için minimum çözüm süresidir. Bu değerin rapor edilmesi için TTR Ölçüler ayrıcalığı gereklidir.
Verilen maksimum çözüm süresi
Söz konusu vaka türü için maksimum çözüm süresidir. Bu değerin rapor edilmesi için TTR Ölçüler ayrıcalığı gereklidir.
Denetleme
Bu vakanın denetçisi olduğunuzu bir tik işareti ile gösterir. Herhangi bir kullanıcının denetçisi değilseniz bu sütun gizlenir.
Son olay
Vakaya toplanmış en son etkinliktir.
Son olay zamanı
Vakaya toplanmış son etkinliğin meydana gelme zamanıdır.
Enlem
Vakanın haritada coğrafi olarak tanımlanan enlemidir.
Boylam
Vakanın haritada coğrafi olarak tanımlanan boylamıdır.
Özel sütunlar
Config Tool içindeki Vaka Yöneticisi rolünde etkinleştirildiyse aşağıdaki bilgileri görebilirsiniz:
Alarm içeriği
Aktif bir vakayla ilişkili tetiklenmiş alarmın içeriği.

Vaka listesinde gerçekleştirebileceğiniz eylemler

Sıralama ve Gruplandırma
Liste ekranında, mevcut farklı sütunlara göre vakaları filtreleyebilirsiniz ve gruplayabilirsiniz. Ekrandaki sütunları gösterebilir ve gizleyebilir ya da mevcut bilginin bir alt kümesini odaklamak için bir filtre kullanabilirsiniz.
Vaka ayrıntıları
Listedeki bir vakaya tıklayarak haritayı seçilen vakada ortaya getirebilirsiniz. Vaka ayrıntıları, vaka ayrıntıları bölmesinde gösterilir.
İzleme
Vakayı ve eklenmiş varlıkları her biri farklı bir kutucukta olmak üzere gösteren İzleme görevini açmak üzere bir vakaya çift tıklayabilirsiniz. Vaka videosu seçenekleriniz canlı video ve kayıttan yürütme videosu şeklinde yapılandırılmışsa bunların her biri ayrı bir kutucukta belirir.