İzleme görevi ve Vaka izleme görevi arasındaki farklar - Genetec Mission Control™ 2.13.4.0

Genetec Mission Control™ Kullanıcı Kılavuzu 2.13.4.0

series
Genetec Mission Control™ 2.13.4.0
revised_modified
2020-10-30

İzleme görevini veya Vaka izleme görevini kullanarak vakaları izleyebilirsiniz. İzleme görevi tek bir ekran için en uygunudur ve Security Desk ile birden fazla ekran kullanıyorsanız Vaka izleme görevi önerilir.

Bir vaka tetiklendiğinde vakanın davranışı ve bununla yapabilecekleriniz, iki görevde de birebir aynıdır. Bu iki görev arasındaki farklılıklar, görevlerin belirli çalışma alanı düzenlerinde meydana gelir. Aşağıdaki tablo bu farklılıkları listeler:

  İzleme görevi Vaka izleme görevi
Ne zaman kullanılır? Security Desk iş istasyonunuz tarafından yalnızca bir ekran kontrol edilir, dolayısıyla harita ile videoyu her zaman yan yana görüntülemeniz gerekir. Security Desk iş istasyonunuz tarafından birden fazla ekran kontrol edilebilir. Dört önerilen ekran sayısıdır.
Çoklu görev örnekleri Destekleniyor. Destekleniyor.
Vaka listesi Desteklenmiyor. Destekleniyor.
Harita görünümü Harita görünümü kutucukların yerini değiştirir ve vakaları gösteremez. Harita tek başına ya da vaka listesi ve vaka ayrıntıları bölmesi ile birlikte gösterilebilir.
Harita üzerindeki vakalar Vakalar yalnızca kutucuklarda, tek seferde tek vaka şeklinde gösterilir. Tüm vakalar harita üzerinde eş zamanlı olarak gösterilir.
Vakayı tüm monitörlere yay Desteklenmiyor. Vaka listesi, harita ve vaka ayrıntıları bölmesinin tamamı görevin çok sayıda örneği kullanılarak ve düzen değiştirerek farklı ekranlarda gösterilebilir.
Videoyu ve haritayı yan yana görme Yalnızca vakayı gösteren kutucuk açılmamışsa. Videoyu harita üzerindeki bir kutucuk baloncuğunda gösterir.