Alarmwidget - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands (Nederland)
Product
Security Center
Version
5.11

Het Alarm widget verschijnt wanneer een alarm entiteit wordt weergegeven in de huidige tegel. Het biedt u verschillende manieren om te reageren op een alarm.

Als een geactiveerd alarm een bevestigingsvoorwaarde vereist (bijvoorbeeld Deur gesloten), wordt de knop Onderzoeken weergegeven in de alarmwidget als de betreffende alarmentiteit wordt weergegeven in de huidige videotegel en de bevestigingsvoorwaarde nog niet is opgelost.

De opdrachten in de alarmwidget zijn beschikbaar in de Monitoring, Alarmbeheer, en Alarmrapport taken.

De alarmwidget opdrachten worden hieronder beschreven:

Knop

Opdracht

Beschrijving

Bevestigen (standaard)1 Bevestig het alarm. Het alarm is niet langer actief en wordt verwijderd van het canvas en de alarmlijst.
Bevestiging (alternatief)1 Stel het alarm in op de alternatieve bevestigde status. De redenen voor het gebruik van dit type bevestiging worden door uw bedrijf gedefinieerd. Als bijvoorbeeld een vals alarm wordt geactiveerd, kunt u het alarm op deze manier bevestigen. Deze status kan worden gebruikt als een filter in alarmquery's.
Geforceerd bevestigen1 Forceer het alarm om te worden bevestigd. Dit is handig voor het wissen van alarmen die momenteel worden onderzocht en waarvan de bevestigingsvoorwaarde nog niet is gewist.
Onderzoeken Onderzoek het alarm. Met deze actie kunnen andere gebruikers in het systeem weten dat u het alarm hebt gezien zonder dit te bevestigen, dus het alarm wordt niet uit de actieve alarmlijst verwijderd.
Alarm in sluimerstand zetten1 Zet het alarm 30 seconden lang op sluimerstand. Als het alarm op sluimerstand staat, dan is het tijdelijk verwijderd uit het canvas. U kunt de standaard sluimertijd via het dialoogvenster Opties veranderen.
Alarm doorsturen1 Stuur het alarm door naar een andere gebruiker in het systeem. Voordat u het alarm doorstuurt, moet u een gebruiker selecteren en kunt u ook een bericht typen.
Alarmprocedure tonen Toon de specifieke procedure van het alarm (als er een is gedefinieerd door de beheerder). Alarmprocedures zijn eenvoudig te maken en kunnen de vorm aannemen van HTML-pagina's of een webapplicatie die door de eindgebruiker is ontwikkeld.

1 Als u de Ctrl + Shift toets ingedrukt houdt terwijl u op de opdracht klikt, dan geldt deze opdracht voor alle alarmen weergegeven in het canvas.