Archiver-gebeurtenissen onderzoeken - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands (Nederland)
Product
Security Center
Version
5.11

Met behulp van het rapport Archiver-gebeurtenissen kunt u zoeken naar aan Archiver-rollen gerelateerde gebeurtenissen (Archiver en Auxiliary Archiver).

Wat u moet weten

U kunt de status van een Archiver controleren door deze te selecteren, het tijdbereik in te stellen op één week en te controleren of er geen kritieke gebeurtenissen in het rapport voorkomen. U kunt problemen met een Archiver ook oplossen door te zoeken naar belangrijke gebeurtenissen, zoals Schijfbelastingdrempel overschreden of Kan naar geen enkele schijf schrijven, en te kijken wanneer deze gebeurtenissen plaatsvonden.
TIP: U kunt inkomende cameragebeurtenissen monitoren op de Archiver en een waarschuwing krijgen als er een ongewoon hoog aantal gebeurtenissen optreedt. Dit stelt u in staat om prestatieproblemen te onderzoeken, actie te ondernemen en te voorkomen.

Procedure

 1. Open op de homepage van Config Tool de taak Archiver-gebeurtenissen.
 2. Stel de opvraagfilters voor het rapport in. Kies een of meer van de volgende filters:
  Archiver
  Selecteer de archiveringsrollen (Archiver en Auxiliary Archiver) die u wilt onderzoeken.
  Gebeurtenistimestamp
  Definieer het tijdbereik voor de query. Het bereik kan worden gedefinieerd voor een specifieke periode of voor globale tijdunits zoals de vorige week of de vorige maand.
  Gebeurtenissen
  Selecteer de gebeurtenissen van belang. De beschikbare gebeurtenistypen zijn afhankelijk van de taak die u gebruikt.
  Gebruikerspecifieke velden
  Beperk de zoekopdracht tot een vooraf gedefinieerd gebruikerspecifiek veld voor de entiteit. Dit filter wordt alleen weergegeven als voor de entiteit gebruikerspecifieke velden zijn gedefinieerd en als het gebruikerspecifiek veld toen het werd gemaakt of de laatste keer dat het werd geconfigureerd, zichtbaar voor u is gemaakt.
 3. Klik op Rapport genereren.
  De Archiver-gebeurtenissen worden weergegeven in het rapportpaneel.