Bezoeker gebeurtenissen onderzoeken - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands (Nederland)
Product
Security Center
Version
5.11

U kunt gebeurtenissen onderzoeken die gerelateerd zijn aan bezoekers (toegang geweigerd, eerste persoon erin, laatste persoon eruit, antipassback schending, enzovoort), met behulp van het Bezoekersactiviteiten rapport.

Wat u moet weten

In Security Desk ziet u alle gebieden en deuren die een bezoeker tijdens zijn verblijf heeft geopend. Als u wilt controleren of zich de laatste dag kritieke gebeurtenissen hebben voorgedaan op uw site gerelateerd aan bezoekers, kunt u een tijdbereik voor het rapport instellen..

Procedure

 1. Open op de homepage de taak Bezoekersactiviteiten.
 2. Klik in het queryfilter Bezoeker in het tabblad Filters op .
 3. In het dialoogvenster Bezoekers, filter de bezoekerslijst op één van de volgende manieren:
  • Typ een voornaam of achternaam van de bezoeker en klik vervolgens op Zoeken.
  • Selecteer de activerings- , vervaldatum of verwachte aankomstdatum vvan de bezoeker, en klik vervolgens op Zoeken.
  • Selecteer de gastheer van de bezoeker en klik vervolgens op Zoeken.
  • Klik op Klik om te bewerken, selecteert u een bezoeker aangepast veld, klikt u op OK en vervolgens op Zoeken.
 4. Selecteer een bezoeker om te onderzoeken.
  U kunt alleen één bezoeker per keer specificeren.

 5. Klik op Selecteren.
 6. Stel de andere query-filters voor uw rapport in. Kies een of meer van de volgende filters:
  Gebruikerspecifieke velden
  Beperk de zoekopdracht tot een vooraf gedefinieerd gebruikerspecifiek veld voor de entiteit. Dit filter wordt alleen weergegeven als voor de entiteit gebruikerspecifieke velden zijn gedefinieerd en als het gebruikerspecifiek veld toen het werd gemaakt of de laatste keer dat het werd geconfigureerd, zichtbaar voor u is gemaakt.
  Deuren - gebieden - liften
  Beperk de zoekopdracht tot activiteiten die plaatsvonden bij bepaalde deuren, gebieden en liften.
  Gebeurtenissen
  Selecteer de gebeurtenissen van belang. De beschikbare gebeurtenistypen zijn afhankelijk van de taak die u gebruikt.
  Gebeurtenistimestamp
  Definieer het tijdbereik voor de query. Het bereik kan worden gedefinieerd voor een specifieke periode of voor globale tijdunits zoals de vorige week of de vorige maand.
 7. Klik op Rapport genereren.
  De bezoeker gebeurtenissen worden opgesomd in het rapportpaneel.
 8. Om de bijbehorende video van een gebeurtenis in een tegel te laten zien, dubbelklik of sleep het item van het rapportpaneel naar het canvas.
  Als er geen camera met de entiteit is verbonden, worden de deur-, lift-, of gebiedspictogrammen weergegeven, afhankelijk het type bezoeker gebeurtenis.
 9. Om de tegels te bedienen, gebruikt u de widgets in het Bedieningspaneel.