Complexe scenarioanalyse uitvoeren met de aggregatiewidget - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands (Nederland)
Product
Security Center
Version
5.11

Met de widget Aggregation in de taak Dashboards kunt u complexe scenarioanalyses uitvoeren op records die bij de Record Fusion Service zijn geregistreerd. Met deze widget kunt u gemakkelijk grote hoeveelheden gegevens uitdiepen om nieuwe informatie te ontdekken.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat uw systeembeheerder u de benodigde rechten heeft verleend om de recordtypen te gebruiken die u nodig hebt voor uw analyse.

Wat u moet weten

De widget Aggregatie voorziet in een uitgebreide set tools voor gegevensanalyse. De widget genereert eenvoudige grafieken door grote hoeveelheden gegevens samen te vatten met behulp van aggregatiefuncties, zoals Som, Telling, Gemiddelde, Maximum, enzovoort.
OPMERKING: De widget Aggregatie werkt alleen op gegevens die worden beheerd door recordproviders. Recordaggregatie wordt uitgevoerd op de servers die de recordproviderrollen hosten. Alleen de samenvattende gegevens worden naar de client gestuurd, waardoor het netwerkbandbreedtegebruik en de verwerkingsvereisten op clientwerkstations tot een minimum worden beperkt.

Procedure

 1. Maak een dashboard.
 2. Sleep de widget Aggregatie naar het dashboard.
 3. Plaats de widget in positie en pas indien nodig de grootte aan.
 4. Selecteer in de widgetspecifieke de Aggregatieopties.
  Operatie
  Selecteer de aggregatiefunctie die u wilt toepassen op het geselecteerde veld voor records die aan de opgegeven filtercriteria voldoen. De aggregatiefuncties zijn: Telling, Telling verschillend, Gemiddelde, Maximum, Minimum, Standaardafwijking, Som, Variantie, en Mediaan.
  Toepassen over
  Selecteer het veld waarop u de aggregatiefunctie wilt toepassen. U kunt ofwel een veld selecteren dat aan één van de standaardfuncties is toegewezen: ID, Tijd, Breedtegraad, Lengtegraad, of u selecteert een veld op naam.

  Als u een veld op naam wilt selecteren, klikt u op Aangepast en op . Selecteer vervolgens het gewenste veld uit de lijst.

  Groeperen op
  U kunt optioneel de aggregatieresultaten groeperen op de waarde van een ander veld. U hebt de volgende groeperingsopties:
  Tijdstempel
  Indien al uw recordtypes een veld Tijdstempel hebben, kunt u de resultaten groeperen op jaar, maand, dag van de week, uur van de dag, of minuut van het uur. Indien in één van de door u geselecteerde recordtypes het veld Tijdstempel ontbreekt, wordt dat recordtype uitgesloten van de resultaten.
  Opnametypes
  Als u over meerdere recordtypes rapporteert, kunt u groeperen per recordtype.
  Rol
  Als u meer dan één recordprovider in uw systeem hebt, kunt u ervoor kiezen uw resultaten per rol te groeperen. De rollen die kunnen optreden als recordproviders zijn de Record Caching Service-rollen, de Map Manager-rol en de Plugin-rollen.
  Gebruikerspecifiek
  U kunt voor groeperen elk veld gebruiken dat gemeenschappelijk is voor al uw geselecteerde recordtypes. Als u een veld wilt selecteren, klikt u op Aangepast en op . Selecteer vervolgens het gewenste veld uit de lijst.
 5. Selecteer de recordtypen die u wilt analyseren.
  1. Klik in het gedeelte Recordtypes op Een item toevoegen ().
  2. Selecteer de gewenste recordtypes en klik op OK.
  Zorg ervoor dat alle recordtypes die u selecteert de velden hebben die voor aggregatie en groepering worden gebruikt.
 6. (Optioneel) Voeg filters toe voor de records die u wilt analyseren.
  U kunt drie soorten filters instellen:
  Periode
  Alleen records opnemen die binnen een bepaalde periode vallen. U kunt dit filter instellen als alle geselecteerde recordtypes het veld Timestamp hebben.
  Locatie
  Records binnen de grenzen van op de kaart als veelhoeken getekende regio's opnemen of uitsluiten. U kunt dit filter instellen als alle geselecteerde recordtypes een georeferentie hebben.
  Voorwaarden
  Alleen records opnemen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden kunnen worden gebaseerd op elk willekeurig recordveld.
  Zie Correlatie gebruiken om bruikbare gegevens af te leiden om te leren hoe u de recordfilters instelt.
  OPMERKING: Indien een filter of een voorwaarde niet van toepassing is op een recordtype, wordt het voor dat recordtype genegeerd.
 7. Klik op Weergegeven als en selecteer het gewenste grafiektype.
  U kunt uit het volgende kiezen:
  • Kolommen (standaard)
  • Donut
  • Gestapelde kolommen
  • Lijnen
  • Taart
  • Rijen
  • Gestapelde rijen
 8. Als u een titel wilt geven aan uw grafiek, zet u Titel tonen aan en stelt u Titel in.
 9. Als u de achtergrondkleur wilt veranderen, klikt u op Achtergrond en selecteert u een kleur.
 10. Als u de widget regelmatig gedwongen wilt verversen, zet u Auto verversen aan en stelt u het verversingsinterval in.
 11. Klik op Gereed.
 12. Klik op Tonen in records rapport om de Records taak te openen om een rapport met dezelfde recordtypes en filters weer te geven.
  De aggregatiefunctie wordt niet toegepast door het rapport Records. U krijgt daarom mogelijk een groot aantal records terug. Als het aantal resultaten het toegestane maximum overschrijdt, krijgt u een waarschuwingsbericht.
  TIP: U kunt het Maximum aantal resultaten dat de taak Records kan teruggeven, wijzigen op de pagina Prestaties van het dialoogvenster Opties.

Voorbeeld

Stel dat u drie recordtypes hebt, die als volgt zijn gedefinieerd:
Arrestaties
Arrestatiedatum, achternaam, voornaam, leeftijd, geslacht, type misdrijf, ras, enzovoort.
Wapenovertreders
Verslagdatum, Achternaam, Voornaam, Leeftijd, Geslacht, enzovoort.
Zedendelinquenten
Verslagdatum, Achternaam, Voornaam, Leeftijd, Geslacht, enzovoort.
Om een grafiek te maken die de gemiddelde maandelijkse overtredersleeftijd toont per categorie, d.w.z. per recordtype, selecteert u de bewerking Gemiddeld en past u die toe op het veld Leeftijd. Groepeer de resultaten op Recordtype.

In het gedeelte Recordtypes voegt u de recordtypes Arrestaties, Wapenovertreders en Zedendelinquenten toe.

In het gedeelte Periode selecteert u Tijdens de laatste 1 maand.

Scroll naar de onderkant van de Aggregatie instellingen, configureer de Titel, de kleur van de Achtergrond en de optie Auto vernieuwen van de widget, en klik op Gereed.

Als u het type grafiek wilt wijzigen, klikt u op Dashboard bewerken en vervolgens op uw widget. Klik op Weergegeven als, selecteer het type grafiek en klik op Gereed.

De grafiek Rijen lijkt op de grafiek Kolommen 90 graden gedraaid. De resultaten worden echter nauwkeuriger weergegeven.

Klik op een legenda van een resultaat om deze tijdelijk te verbergen uit de grafiek.

Klik op om alle resultaten te herstellen.

Als u de Pie grafiek kiest, wordt ook het percentage records in elke categorie aangegeven.
Als u de Doughnut grafiek kiest, wordt de som van de resultaten ook in het midden weergegeven.
Als u wilt inzoomen, klikt u met de rechtermuisknop op een resultaat in de grafiek en selecteert u hoe u dat resultaat verder wilt verkennen. In het huidige voorbeeld kunt u met de rechtermuisknop klikken op de paarse sectie (Arrestaties), en CrimeType selecteren om de uitsplitsing van de arrestaties per type misdrijf te bekijken.
Het resultaat is een nieuwe grafiek met de verdeling van alle arrestaties per soort misdrijf. U kunt naar beneden scrollen om alle soorten misdrijven te zien.
U kunt verder inzoomen door op het turquoise gedeelte ("M" voor moord) te klikken en Ras te selecteren. Het resultaat is een uitsplitsing van alle moorden naar ras. Scroll naar beneden om alle categorieën te zien.

Naarmate u verder inzoomt, laat de widget een broodkruimel achter. Klik op een broodkruimel om terug te gaan naar de betreffende stap.

Klik op Toon in records rapport om de huidige resultaten in de taak Rapporten te zien.

Klik op Start om de oorspronkelijke grafiek te bekijken zonder uw inzoomstappen te verliezen.

Klik op om alle inzoomstappen te wissen.