Conversiedialoogvenster - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands
Product
Security Center
Version
5.11

In Security Desk kunt u in het dialoogvenster Conversie de conversiestatus van G64- en G64x-videobestanden monitoren in ASF- of MP4-indeling.

U kunt het dialoogvenster Conversie openen door te dubbelklikken op het pictogram Videoconversie () in het meldingenvak.

Het dialoogvenster toont zowel de conversiewachtrij (bestanden die wachten om te worden geconverteerd) als het conversielogboek (bestanden die al zijn geconverteerd). Voor elk bestand wordt de bestandsnaam weergegeven, de Status van de conversie, een voortgangsbalk, de Duur van de conversie, de originele Bestandsgrootte, het bestandspad en de bestemmingsmap voor het geconverteerde bestand. Het geconverteerde bestand behoudt de naam van het originele bestand, maar krijgt de extensie ASF.

De mogelijke conversiestatussen zijn de volgende:
In wachtrij
Het bestand wacht op conversie.
Converteren
Conversie wordt uitgevoerd. De voortgang van de conversie wordt aangegeven in de kolom Voortgang.
Geslaagd
De conversie is voltooid. Hoe lang het converteren heeft geduurd, wordt aangegeven in de kolom Duur.
Fout opgetreden
De conversie is mislukt. Selecteer het bestand om in het veld Fout te zien waarom converteren is mislukt.
Geannuleerd
De conversie is door de gebruiker geannuleerd. Als de conversie is geannuleerd nadat deze was gestart, wordt de conversietijd weergegeven in Duur.
De actieknoppen in het dialoogvenster zijn de volgende:
Geselecteerde items wissen
Verwijdert de geselecteerde items uit het conversielogboek. Alleen bestandsconversies die zijn Geslaagd, Mislukt of Geannuleerd kunnen uit het logboek worden verwijderd. Het conversielogboek gaat verloren wanneer u Security Desk afsluit.
Selecties annuleren
Annuleert de geselecteerde items uit de conversiewachtrij. Alleen conversies met de status In wachtrij of Converteren kunnen worden geannuleerd. Als u een conversie annuleert die al is gestart, wordt het gedeelte dat al is geconverteerd, opgeslagen.
Sluiten
Sluit het dialoogvenster Conversie. Het conversieproces gaat verder op de achtergrond. Als u het dialoogvenster sluit, kunt u meer bestanden aan de conversie toevoegen.