De tijdzone wijzigen naar UTC - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands (Nederland)
Product
Security Center
Version
5.11

Als u werkt met archieven die zijn opgenomen tijdens een tijdsverandering en als u de gevolgen daarvan uit de videotijdlijn wilt verwijderen, kunt u voordat u uw taak uitvoert de tijdzone in Security Desk instellen op Coordinated Universal Time (UTC).

Wat u moet weten

Security Desk en Config Tool geven de tijd weer op basis van de geselecteerde tijdzone. De server gebruikt echter UTC en de clienttoepassing converteert de UTC-tijdstempels van de server naar de geselecteerde tijdzone. U kunt clienttoepassingen instellen om UTC te gebruiken om de tijdconversie over te slaan en de gevolgen van een tijdsverandering te vermijden.
OPMERKING: De tijd- en datuminstellingen zijn alleen van toepassing op de clienttoepassing die u configureert. Elke toepassing moet afzonderlijk worden geconfigureerd.

Procedure

  1. Klik in de homepage op Opties > Datum en tijd.
  2. Selecteer indien nodig Tijdzoneafkortingen weergeven om de geselecteerde tijdzone weer te geven naast de tijd in het meldingenvak.
  3. Selecteer Weergave tijd op basis van de volgende tijdzone en selecteer vervolgens (UTC) Coordinated Universal Time.
  4. Klik op Opslaan.

Resultaten

De clienttoepassing geeft nu de huidige tijd- en archieftijdstempels weer ten opzichte van de UTC-tijdzone.