Entiteitstatussen - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands
Product
Security Center
Version
5.11

Entiteiten kunnen in de gebiedsweergave verschillende statussen hebben, die met verschillende kleuren worden aangeduid.

In de volgende tabel worden de drie entiteitstatussen weergegeven:

Status Kleur Beschrijving
Online Wit De server kan verbinding maken met de entiteit.
Offline Rood De server kan geen verbinding maken met de entiteit.
Waarschuwing Geel De server kan verbinding maken met de entiteit, maar er zijn problemen.
Entiteitswaarschuwingen houden meestal verband met ongeldige configuraties. Als het bijvoorbeeld om camera's gaat, kunnen de volgende twee omstandigheden ertoe leiden dat voor de camera een gele waarschuwingsstatus wordt weergegeven:
  • Er zijn meerdere, conflicterende opnameschema's toegepast op dezelfde camera.
  • Er heeft zich een gebeurtenis van het type Transmissie verloren voorgedaan. Dit betekent dat de Archiver nog steeds is verbonden met de camera, maar dat deze al meer dan 5 seconden geen videopakketten heeft ontvangen.
Als u de statussen Offline en Waarschuwing van camera's wilt oplossen, doet u een van de volgende dingen:
  • Wijzig de conflicterende schema's. Voor informatie over planningsconflicten gaat u naar de Beheerdershandleiding van Security Center.
  • Los de rol Archiver op.