Gebruikersactiviteit waarin u kunt onderzoeken in Security Center - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands
Product
Security Center
Version
5.11

Maak uzelf vertrouwd met de activiteitsdefinities om gebruikersactiviteit in Security Center te onderzoeken met behulp van het rapport Activiteitensporen.

Algemene gebruikersactiviteit

U kunt de volgende algemene gebruikersactiviteit onderzoeken:

Alarm bevestigd
Wie een actief alarm heeft bevestigd.
Alarmcontext bewerkt
Wie de context van een alarm heeft bewerkt.
Alarm met dwang bevestigd
Wie een actief alarm met dwang heeft bevestigd.
Alarm doorgestuurd
Wie een actief alarm heeft doorgestuurd.
Alarm in slaapstand gezet
Wie een actief alarm in slaapstand heeft gezet.
Alarm geactiveerd (handmatig)
Wie handmatig een alarm heeft geactiveerd.
Alle alarmen met dwang bevestigd
Wie alle actieve alarmen met dwang heeft bevestigd.
Verbinding gemaakt met extern Security Desk
Wie verbinding heeft gemaakt met een extern Security Desk-werkstation.
Verbinding verbroken met extern Security Desk
Wie de verbinding met een extern Security Desk-werkstation heeft verbroken.
Record fusion-zoekopdracht uitgevoerd
Wie voerde een zoekopdracht uit naar records die geregistreerd staan bij de Record Fusion Service.
Gezondheidsgebeurtenis afgewezen
Wie een gezondheidsgebeurtenis heeft afgewezen.
Inbraakalarm bevestigd
Wie een inbraakalarm heeft bevestigd.
Inbraakalarm op stil gezet
Wie een inbraakalarm op stil heeft gezet.
Inbraakalarm geactiveerd
Wie handmatig een inbraakalarm heeft geactiveerd.
Inbraakdetectiegebied uitgeschakeld
Wie een inbraakdetectiegebied heeft uitgeschakeld.
Inputomleiding inbraakdetectiegebied geactiveerd/gedeactiveerd
Wie een sensorbypass in een inbraakdetectiegebied heeft geactiveerd of gedeactiveerd.
Master inbraakdetectiegebied ingeschakeld
Wie master heeft ingeschakeld voor een inbraakdetectiegebied.
Perimeter inbraakdetectiegebied ingeschakeld
Wie perimeter heeft ingeschakeld voor een inbraakdetectiegebied
Macro gestart/afgebroken
Wie een macro heeft gestart of gestopt.
Output geactiveerd (handmatig)
Wie een output-pin heeft geactiveerd (bijvoorbeeld door een sneltoetsactie te gebruiken).
Record gewijzigd in cache
Wie wijzigde een record in de recordcache.
Rapport geëxporteerd/gegenereerd/afgedrukt
Wie een rapport heeft geëxporteerd, gegenereerd of afgedrukt.
BELANGRIJK: Conform geldende wetgeving wordt de reden voor de ALPR-zoekactie opgenomen in het veld Beschrijving als de optie Rapport genereren is gebruikt voor een activiteitssporen-rapport dat ALPR-gegevens bevat.
Dreigingsniveau ingesteld/gewist
Wie een dreigingsniveau heeft ingesteld of gewist en op welk gebied of systeem.
Unitcertificaat gewijzigd
Wie heeft het unitcertificaat veranderd.
Unitwachtwoord gewijzigd
Wie het unitwachtwoord heeft gewijzigd en of het wachtwoord handmatig is ingevoerd of door het systeem is gegenereerd.
Unit-wachtwoordhistorie
Wie heeft de wachtwoordgeschiedenis van een unit bekeken.
Unitwachtwoord hersteld
Wie heeft het wachtwoord van een unit hersteld.
Unitwachtwoorden geëxporteerd
Wie het hardware-inventarisrapport geëxporteerd met unitwachtwoorden
Gebruiker aangemeld/afgemeld
Wie zich heeft aangemeld of afgemeld van welke Security Center client-applicatie.
Gebruikerlogin mislukt
Wie zich niet heeft aangemeld bij een Security Center-clienttoepassing en waarom.

Gebruikersactiviteit met betrekking tot toegangscontrole

U kunt de volgende gebruikersactiviteiten met betrekking tot toegangscontrole onderzoeken:

Toegangscontrole-unit opgestart (handmatig)
Wie handmatig een toegangscontrole-unit heeft opgestart
Ondersteuningslogboeken toegangscontrole-unit ingeschakeld/uitgeschakeld
Wie ondersteuningslogboeken voor een toegangscontrole-unit heeft in- of uitgeschakeld.
Synchronisatie toegangscontrole-unit gestart (handmatig)
Wie handmatig synchronisatie van een toegangscontrole-unit heeft gestart
Antipassback-schending vergeven
Wie een antipassback-schending heeft vergeven.
Badge afgedrukt
Wie een legitimatiebadge heeft afgedrukt.
Kaart gecodeerd met een DESFire-configuratie
Wie een kaart heeft gecodeerd met een MIFARE DESFire-configuratie van de taak MIFARE DESFire-configuratie.
Kaartcodering getest met een DESFire-configuratie
Wie een kaart getest die is gecodeerd met een MIFARE DESFire-configuratie van de taak MIFARE DESFire-configuratie.
Aanvraag credential geannuleerd/voltooid
Wie een aanvraag voor het afdrukken van een legitimatiebadge heeft voltooid of geannuleerd.
Credential aangevraagd
Wie om het afdrukken van een legitimatiebadge heeft gevraagd, en waarom.
Apparaat overbrugd
Wie een toegangscontroleapparaat heeft overbrugd (uitgeschakeld).
Deuronderhoudsmodus geannuleerd
Wie de onderhoudsmodus voor een deur heeft geannuleerd.
Onderhoudsmodus ingesteld voor een deur
Wie een deur heeft ontgrendeld door deze in de onderhoudsmodus te zetten.
Ontgrendeltijdschema deur vervangen (vergrendelen/ontgrendelen)
Wie het tijdschema voor het vergrendelen of ontgrendelen van een deur heeft vervangen.
Vervangen deurontgrendelschema geannuleerd
Wie de vervanging van het ontgrendelingsschema van een deur heeft geannuleerd.
Deur ontgrendeld (expliciet)
Wie een deur heeft ontgrendeld van Security Desk met een sneltoetsactie of een alarmgebeurtenis-naar-actie.
Deur ontgrendeld (handmatig)
Wie een deur handmatig heeft ontgrendeld van de widget Security Desk Deur.
Verdiepingstoegangsschema lift vervangen geannuleerd
Wie vervanging van een liftschema heeft geannuleerd.
Verdiepingstoegangsschema lift vervangen (vrije toegang)
Wie een vrije-toegang-liftschema heeft vervangen.
Verdiepingstoegangsschema lift vervangen (beperkte toegang)
Wie een beperkte-toegang-liftschema heeft vervangen.
Geëxporteerde DESFire-configuratie naar bestand
Wie MIFARE DESFire-configuraties heeft geëxporteerd naar een bestand van de taak MIFARE DESFire-configuratie.
DESFire-configuratie naar eenheid geëxporteerd
Wie MIFARE DESFire-configuraties heeft geëxporteerd naar een toegangscontrole-unit vanuit de taak MIFARE DESFire-configuratie.
Geëxporteerde DESFire cryptografische sleutels naar eenheid
Wie de cryptografische sleutels van MIFARE DESFire heeft geëxporteerd naar een toegangscontrole-unit vanuit de taak MIFARE DESFire-configuratie.
Firmware upgrade voor toegangscontrole unit is gepland met interface module upgrade
Wie een firmware-upgrade voor een toegangscontrole-unit en de bijbehorende interfacemodules heeft gepland.
Firmware upgrade voor toegangscontrole-unit is gepland zonder interfacemodule-upgrade
Wie een firmware-upgrade voor een toegangscontrole-unit heeft gepland.
Firmware-upgrade voor interfacemodule gepland
Wie een firmware-upgrade voor een interfacemodule heeft gepland.
Geïmporteerde DESFire-configuraties
Wie MIFARE DESFire-configuraties heeft geïmporteerd uit de taak MIFARE DESFire-configuratie.
Minimum veiligheids-clearing aangepast
Wie de minimale veiligheidsmachtiging voor een entiteit heeft gewijzigd en waarop de minimale veiligheidsmachtiging is ingesteld.
Personenteller resetten
Wie de personenteller voor een gebied op nul heeft gezet.
Persoon toegevoegd aan gebied
Wie met behulp van de SDK een kaarthouder aan een gebied heeft toegevoegd.
Persoon van gebied verwijderd
Wie een kaarthouder uit een gebied heeft verwijderd in de taak Mensen tellen.
Geplande firmware-upgrade voor toegangscontrole-unit geannuleerd
De geplande upgrade van de unit is geannuleerd.
Lezermodus instellen
Wie veranderde de lezersmodus voor toegang tot deuren tussen Kaart en pincode en Kaart of pincode.
Vertrouwde certificaat reset
Wie het vertrouwde certificaat van een Synergis™ Cloud Link-unit heeft gereset.
Deuren gebiedsperimeter ontgrendelen
Wie een perimeterdeur van een gebied heeft ontgrendeld.
Zone ingeschakeld/uitgeschakeld
Wie een zone heeft ingeschakeld of uitgeschakeld.

Gebruikersactiviteit gerelateerd aan ALPR

U kunt de volgende gebruikersactiviteit met betrekking tot ALPR onderzoeken:

Applicatie geüpdatet
Wie een Genetec Patroller™ of een Sharp-unit heeft geüpdatet.
Afdwingen in-plaats schending ingeschakeld
Wie een in-plaats schending heeft afgedwongen in een parkeerzone.
Treffer verwijderd
Wie een treffer heeft verwijderd.
Hotlist of vergunninglijst bewerkt
Wie een hotlist of vergunninglijst heeft geladen of nummerplaten aan de lijst heeft toegevoegd, ze heeft aangepast of verwijderd.
Eerdere leesoperaties aanpassen geactiveerd
Wie eerdere aanpassingen van leesoperaties heeft uitgevoerd in Genetec Patroller™.
Fotobewijsrapport afgedrukt (Treffers/Leesoperaties)
Wie een rapport met treffers/lezingen met bewijs heeft afgedrukt.
Kentekenfiltering ingeschakeld
Voor welke ALPR Manager-rol kentekenfiltering is ingeschakeld.
Lezing bewerkt/geactiveerd
Wie een kentekenlezing heeft bewerkt/geactiveerd.
Lezingen/treffers beveiligd
Wie een kentekenlezing of treffer heeft beveiligd.
Lezingen/treffers onbeveiligd
Wie de beveiliging van een kentekenlezing of treffer ongedaan heeft gemaakt.
Reset parkeerzone inventaris
Wie de inventaris van een parkeerzone opnieuw heeft ingesteld.
Parkeerzonebezetting ingesteld
Wie de bezetting van een parkeerzone heeft aangepast.

Gebruikersactiviteit met betrekking tot video

U kunt de volgende gebruikersactiviteit met betrekking tot video onderzoeken:

Archiefback-up gestart/gestopt (handmatig)
Wie de back-up van een video vanuit een Archiver handmatig heeft gestart of gestopt.
Archiver-consolidatie gestopt (handmatig)
Wie begon of stopte met het consolideren van video van een secundaire Archiver naar de primaire Archiver.
Archiefduplicatie gestart/gestopt (handmatig)
Wie duplicatie van een video van een Archiver naar een andere Archiver heeft gestart of gestopt.
Archief terugzetten gestart/gestopt (handmatig)
Wie terugzetten van een videoarchief naar een Archiver heeft gestart/gestopt.
Archief ophalen uit units gestart/gestopt (handmatig)
Wie het overbrengen van video van video-units naar een Archiver heeft gestart/gestopt.
Bandbreedtelimiet overschreden
Wie een videostream heeft aangevraagd die geen verbinding kon maken omdat de bandbreedtelimiet voor omgeleide video was bereikt. Of, wie een omgeleide videostreamverbinding heeft verloren omdat de bandbreedtelimiet was bereikt en een gebruiker met een hoger gebruikersniveau een stream had aangevraagd.
Bladwijzer verwijderd/aangepast
Wie een bladwijzer heeft verwijderd of aangepast.
Camera geblokkeerd/gedeblokkeerd
Wie een camera heeft geblokkeerd of gedeblokkeerd.
Vertrouwelijke video aangevraagd
Wie het bekijken van een vertrouwelijke videostream heeft aangevraagd.
Verbinding gemaakt met analoge monitor
Wie verbinding heeft gemaakt met een analoge monitor.
Verbinding met analoge monitor verbroken
Wie de verbinding met een analoge monitor heeft verbroken.
Sleutelstroom verwijderd
Wie een sleutelstroom heeft verwijderd.
Live- of playbackstreaming aangevraagd vanaf Federation™
Welke Federation™-host vroeg om streaming en vanaf welke camera.
OPMERKING: De naam die aan de Federation™-gebruiker wordt gegeven, moet beschrijvend zijn voor de Federation™-host. In plaats van federatie_1 gebruikt u bijvoorbeeld Politiebureau of Bedrijfshoofdkantoor.
Live streaming gestart/gestopt
Welke camera werd weergegeven of verwijderd.
Afspelen streamen
Welke opname werd afgespeeld.
PTZ geactiveerd
Wie een inactieve PTZ heeft verplaatst.
PTZ-opdracht verzonden
Welke PTZ-opdracht de gebruiker heeft verzonden.
PTZ vergrendeld
Wie PTZ heeft vergrendeld op welke camera.
PTZ-zoom gestart/gestopt
Wie PTZ heeft gestart of gestopt, op welke camera.
Opname gestart/gestopt (handmatig)
Wie opnemen van video handmatig heeft gestart of gestopt.
Sequentie gepauzeerd/hervat
Wie een videofragment heeft onderbroken of hervat.
Momentopname afgedrukt/opgeslagen
Wie een momentopname heeft afgedrukt of opgeslagen.
Video geëxporteerd
Wat de gebruiker heeft geëxporteerd en waar de gebruiker het geëxporteerde heeft opgeslagen.
OPMERKING: Indien aan de gebruiker niet het recht Enkele gebruikersexport is toegekend, worden beide gebruikersnamen gerapporteerd. In een gefedereerd systeem wordt alleen de gefedereerde gebruikersnaam gerapporteerd.
Videobestand verwijderd (handmatig)
Wie een videobestand van het systeem heeft verwijderd.
Videobestand beveiligd/beveiliging videobestand ongedaan gemaakt
Wie de beveiliging van een videobestand heeft gestart of gestopt.
Videostream niet geleverd
Wiens videoverzoek werd beëindigd zonder dat een enkel frame werd gerenderd.
Video-unit geïdentificeerd/opnieuw gestart/opnieuw verbonden
Wie een video-unit heeft geïdentificeerd/opnieuw heeft gestart/opnieuw heeft verbonden.
Visuele tracking ingeschakeld/uitgeschakeld
Wie visuele tracking in een tegel heeft ingeschakeld of uitgeschakeld.