Gerapporteerde plaatlezingen onderzoeken - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands (Nederland)
Product
Security Center
Version
5.11

Met het rapport Leesoperaties kunt u plaatlezingen binnen een periode en een geografisch gebied vinden. U kunt ook voertuiganalyserapporten uitvoeren voor attributen zoals voertuigkleur en voertuigtype.

Voordat u begint

Als u de resultaten van uw query in het canvas wilt bekijken, moet u weten hoe u in Security Desk ALPR-gebeurtenissen kunt monitoren in kaartmodus.

Wat u moet weten

Als u alle leesoperaties in een specifieke regio op een bepaalde tijd moet rapporteren, kunt u de regio en het tijdsbereik selecteren. Als u wilt zien hoeveel leesoperaties een Genetec Patroller™ gedurende zijn dienst heeft gekregen, kunt u zoeken naar die Genetec Patroller™ en een tijdsbereik instellen. Als u wilt zien of een Genetec Patroller™ een leesoperatie heeft gekregen op een specifieke nummerplaat, kunt u zoeken naar die nummerplaat.

Procedure

 1. Open op de homepage de taak Leesoperaties.
 2. Om geavanceerd te zoeken, klikt u op Zoekvoorwaarden en voert u de gewenste zoekvoorwaarden in. Voor meer informatie, zie Over zoekvoorwaarden.
  OPMERKING: Wanneer u het filter Zoekvoorwaarden selecteert, worden andere filteropties behalve Trefferregels en Gebruikers automatisch uitgeschakeld.
 3. Als u uw zoekopdracht wilt beperken tot een of meer specifieke gebieden, klikt u op het filter Regio en maakt u als volgt een of meer regio's op uw kaart:
  1. Klik op Overschakelen naar kaartmodus.
  2. Om een gebied te tekenen, zoals een rechthoek of een veelhoek, klikt u op Gebied tekenen en doet u het volgende:
   1. Klik op de kaart om het eerste eindpunt te maken en sleep de muisaanwijzer in de gewenste richting.
   2. Klik elke keer voor elk eindpunt dat u wilt maken.
   3. Klik op het eerste eindpunt om de polygoon te sluiten.
   Een genummerd Regio-kader wordt gemaakt.
  3. Regio's importeren met KML-bestanden:
   1. Klik op .
   2. Selecteer de gewenste KML-bestanden.
   3. Klik op Openen.
   OPMERKING: Geïmporteerde gebieden met binnengrenzen worden niet ondersteund. Bijvoorbeeld: als u een donutvormig gebied importeert, wordt de binnenste begrenzing automatisch opgevuld.
  4. Om de grootte van het gebied te wijzigen, versleept u de gewenste eindpunten.
  5. Om het gebied te verplaatsen, sleept u elk eindpunt naar de gewenste locatie.
  6. Maak desgewenst andere regio's.
  7. Selecteer de regio's van belang.
   Als u alle regio's wilt weergeven die u hebt gemaakt, klikt u op op het tabblad Filters.
 4. Stel de andere query-filters voor uw rapport in. Kies een of meer van de volgende filters:
  Annotatievelden
  Voeg een of meer filters toe om de zoekresultaten in het rapport Leesoperaties te verfijnen:
  {State Name}
  Selecteer de kentekenplaatstaat/-provincie die u wilt onderzoeken.
  {Confidence Score}
  Specificeer het gewenste nauwkeurigheidspercentage voor de leesoperaties.
  {Relative Motion}
  Selecteer of het voertuig wegrijdt van de camera of deze nadert.
  {Speed}
  Geef een snelheidslimiet op die u wilt onderzoeken.
  {Character Height}
  Specificeer de gewenste pixelwaarde.
  Context
  Selecteer de ALPR-context die u wilt onderzoeken.
  Genereerde een treffer
  Inclusief leesoperaties die een treffer in het rapport hebben gegenereerd.
  Hit regels
  Selecteer de trefferregels die u in het rapport wilt opnemen.
  Nummerplaat
  Voer een volledig of gedeeltelijk nummerplaatnummer in. Zie voor het invoeren van meerdere kentekenplaten Een rapport filteren met meerdere nummerplaten
  ALPR-units - Patrollers
  Beperk de zoekopdracht tot Genetec Patroller™-units (inclusief al hun ingerichte ALPR-units) en ALPR-units die vaste Sharp-camera's op de Genetec Patroller™-unit vertegenwoordigen.
  Tijdstempel Offload
  De datum en tijd waarop Genetec Patroller™ de leesoperaties/treffers naar Security Center heeft verzonden.
  Beveiligingsstatus
  Beperk de zoekopdracht tot beveiligde of onbeveiligde leesgebeurtenissen.
  Regel
  Treffer regel die overeenkwam met de plaat die werd gelezen.
  Gebruikers
  Selecteer de Patroller-gebruikersnaam of de bovenliggende gebruikersgroepen van de Patroller.
  Voertuigkleur
  Voer een voertuigkleur in. Kies een van de volgende methoden om meerdere voertuigkleuren te onderzoeken:
  • Voer waarden in gescheiden door een puntkomma (;) of een komma (,)
  • Voer het eerste teken in en selecteer waarden uit de suggesties voor automatisch aanvullen in het vervolgkeuzemenu
  Voertuigmerk
  Voer een automerk in, bijvoorbeeld 'Toyota'. Kies een van de volgende methoden om meerdere automerken te onderzoeken:
  • Voer waarden in gescheiden door een puntkomma (;) of een komma (,)
  • Voer het eerste teken in en selecteer waarden uit de suggesties voor automatisch aanvullen in het vervolgkeuzemenu
  Voertuigtype
  Voer een voertuigtype in, bijvoorbeeld 'Vrachtwagen'. Kies een van de volgende methoden om meerdere voertuigtypen te onderzoeken:
  • Voer waarden in gescheiden door een puntkomma (;) of een komma (,)
  • Voer het eerste teken in en selecteer waarden uit de suggesties voor automatisch aanvullen in het vervolgkeuzemenu
 5. Klik op Rapport genereren.
  De alarmen worden weergegeven in het rapportpaneel.
 6. (Optioneel) Als u afbeeldingen met hoge resolutie in de kolommen Plaatafbeelding en Contextafbeelding wilt bekijken, vouwt u de bijbehorende kolombreedte uit. Zie De ALPR-beeldkwaliteit aanpassen die wordt weergegeven in de rapportagepaneelkolommen
 7. Bekijk uw queryresultaten op het canvas in een van de volgende modi:
  Als een van de geselecteerde units offline was gedurende de gespecificeerde tijdstippen, verschijnt een waarschuwingsmelding bovenaan in het rapportvenster.
  Leest verslag in Security Desk, met vermelding of een unit offline was
  OPMERKING: De waarschuwingsmelding houdt geen rekening met lokaal gebufferde lezingen die worden geüpload nadat de ALPR-unit opnieuw een verbinding tot stand heeft gebracht.
  Tegelmodus
  Als u de ALPR-gebeurtenis wilt weergeven in een tegel, dubbelklikt u op het item of sleept u het item uit het rapportagepaneel naar het canvas.
  Kaartmodus
  Als u een ALPR-gebeurtenis op de kaart wilt lokaliseren, dubbelklikt u op het item in het rapportagepaneel.