Gevolgen van het achteruitzetten van de tijd - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands (Nederland)
Product
Security Center
Version
5.11

Wanneer de tijd achteruit wordt gezet, gaat deze van zomertijd (Daylight Saving Time, DST) naar Eastern Standard Time (EST).

De tijdsverschuiving van zomertijd naar EST vindt plaats om 02:00 uur. Vóór 02:00 uur gebruikt Security Center de zomertijd (UTC-4). Vanaf 02:00 uur wordt EST (UTC-5) gebruikt, zoals weergegeven in de volgende tabel:
  DST Tijdswijziging EST
Lokale tijd 24:00 01:00 uur 02:00 uur = 01:00 uur 02:00 uur 03:00 uur
Verschil (uren) -4 -4 -5 -5 -5
UTC 04:00 uur 05:00 uur 06:00 uur 07:00 uur 08:00 uur
Omdat de tijd achterwaarts was aangepast, kunnen de volgende gedragingen worden waargenomen bij het afspelen van video of het exporteren van archieven:
  • De tijd verschuift een uur terug op de tijdlijn. Na 01:59:59 uur valt de weergegeven tijd terug naar 01:00 uur.
  • De eindtijd van een videofragment kan vroeger zijn dan de starttijd.
  • Archieven die tussen 01:00 en 02:00 uur worden geëxporteerd, bevatten altijd een extra uur video. Als u bijvoorbeeld archieven exporteert van 01:50 - 02:00 uur in de nacht van een tijdsverschuiving, bevat de geëxporteerde sequentie 1 uur en 10 minuten aan video, omdat de zoekopdracht video van 05:50 uur - 07:00 uur UTC omvat.
Als u wilt voorkomen dat de tijd tijdens het afspelen van video een uur verschuift of als u de video wilt exporteren zonder een extra uur aan beeldmateriaal, moet u Security Desk configureren voor het gebruik van UTC. Nadat u de sequentie hebt geëxporteerd, kunt u terugkeren naar de eerder geconfigureerde tijdzone om de sequentie te bekijken op basis van uw lokale tijdreferentie.