Glossary voor Security Center - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands
Product
Security Center
Version
5.11

Toegangscontrole

De taak Toegangscontrole is een beheertaak waarmee u toegangscontrolerollen, units, regels, kaarthouders, aanmeldingsgegevens en gerelateerde entiteiten en instellingen kunt configureren.

Gezondheidsgeschiedenis van de toegangscontrole

De taak Gezondheidsgeschiedenis van de toegangscontrole is een onderhoudstaak die rapporteert over gebeurtenissen met betrekking tot de gezondheid van de toegangscontrole-units. In tegenstelling tot de gebeurtenissen in het rapport Gezondheidsgeschiedenis, worden de gebeurtenissen in het rapport Gezondheidsgeschiedenis van de toegangscontrole niet gegenereerd door de Health Monitor-rol, geïdentificeerd door een gebeurtenisnummer of gecategoriseerd op ernst.

toegangscontrole-unit

Een toegangscontrole-unit is een entiteit die een intelligent toegangscontrole-apparaat vertegenwoordigt, zoals een Synergis™-apparaat of een HID-netwerkcontroller, die rechtstreeks communiceert met de Access Manager via een IP-netwerk. Een toegangscontrole-unit werkt zelfstandig als deze van de Access Manager is losgekoppeld.
Ook bekend als: deurcontroller

Gebeurtenissen toegangscontrole unit

Gebeurtenissen toegangscontrole-unit is een type onderhoudstaak die rapporteert over gebeurtenissen die betrekking hebben op geselecteerde toegangscontrole-units.

Access Manager

De Access Manager-rol beheert en bewaakt de toegangscontrole-units op het systeem.

Toegangspunt

Een toegangspunt is een toegangs- (of vertrek-)punt tot een fysiek gebied waar toegang kan worden gecontroleerd en beheerst door toegangsregels. Een toegangspunt is meestal een deurzijde.

Toegangsrecht

Een toegangsrecht is het basisrecht dat gebruikers moeten hebben over een onderdeel van het systeem voordat ze er iets mee kunnen doen. Andere rechten, zoals het bekijken en wijzigen van entiteit configuraties, worden d.m.v. bevoegdheden verleend. In de context van een Synergis™-systeem is een toegangsrecht het recht dat aan een kaarthouder is toegekend om op een bepaalde datum en tijd een toegangspunt te passeren.

Toegangsregel

Een toegangsregel is een entiteit die een lijst met kaarthouders definieert aan wie toegang wordt verleend of geweigerd op basis van een schema. Toegangsregels kunnen worden toegepast op beveiligde zones en deuren voor in- en uitgangen, of op inbraakdetectiegebieden voor in- en uitschakelen.

Toegangsregelconfiguratie

Toegangsregelconfiguratie is een type onderhoudstaak die rapporteert over entiteiten en toegangspunten die worden beïnvloed door een bepaalde toegangsregel.

Toegang problemen oplossen

Toegang problemen oplossen is een tool die u helpt bij het opsporen en diagnosticeren van toegangsconfiguratieproblemen. Met deze tool kunt u meer te weten komen over het volgende:
 • Wie mag een toegangspunt passeren op een bepaalde datum en tijd
 • Welke toegangspunten een kaarthouder op een bepaalde datum en tijd mag gebruiken
 • Waarom een ​​bepaalde kaarthouder op een bepaalde datum en tijd wel of geen toegangspunt kan gebruiken

Actie

Een actie is een door de gebruiker programmeerbare functie die geactiveerd kan worden als een automatische reactie op een gebeurtenis, zoals een deur die te lang wordt opengehouden of een onbeheerd achtergelaten voorwerp, of die kan worden uitgevoerd volgens een bepaald tijdschema.

Actief alarm

Een actief alarm is een alarm dat nog niet bevestigd is.

Authenticatie

Actieve verificatie is wanneer de clienttoepassing de gebruikersreferenties vangt en deze via een beveiligd kanaal verzendt naar een vertrouwde identiteitsprovider voor verificatie.

Active Directory

Active Directory is een directoryservice gemaakt door Microsoft en een soort rol die gebruikers en kaarthouders importeert van een Active Directory en houdt ze gesynchroniseerd.

Active Directory (AD)

Acroniem: ADFS

Add-on

Een add-on is een softwarepakket dat taken, tools of specifieke configuratie-instellingen toevoegt aan Security Center-systemen.

Active Directory Federation Services

ADFS (Active Directory Federation Services) is een onderdeel van het Microsoft® Windows®-besturingssysteem dat claims afgeeft en transformeert en gefedereerde identiteit implementeert.

Active Directory Federation Service

Acroniem: ADFS

Activiteitssporen

Activiteitssporen is een type onderhoudstaak die rapporteert over de gebruikersactiviteit gerelateerd aan video, toegangscontrole en ALPR-functionaliteit. Deze taak kan informatie bieden, zoals wie welke video-opnamen heeft afgespeeld, wie de hotlist en toelatingseditor heeft gebruikt, wie filteren op hotlist heeft ingeschakeld, en nog veel meer.

Advanced Systems Format

Het Advanced Systems Format (ASF) is een videostreaming-indeling van Microsoft. De ASF-indeling kan uitsluitend worden afgespeeld met mediaspelers die deze indeling ondersteunen, zoals Windows Media Player.

Advanced Systems Format (ASF)

Acroniem: ASF

Agent

Een agent is een subproces, gecreëerd door een Security Center-rol, dat gelijktijdig op meerdere servers wordt uitgevoerd met het oog op de lastverdeling.

alarm

Een alarmentiteit beschrijft een bepaalde probleemsituatie die onmiddellijke aandacht vereist en hoe deze kan worden afgehandeld in Security Center. Een alarm bijvoorbeeld kan aangeven welke entiteiten (meestal camera´s en deuren) de situatie het best beschrijven, wie moet worden geïnformeerd, hoe de situatie moet worden weergegeven aan de gebruiker, enzovoort.

Alarmbevestiging

Een alarmbevestiging is de laatste gebruikersreactie op een alarm dat de levenscyclus ervan beëindigt en het uit de actieve alarmlijst verwijdert. Security Center bevat twee verschillende alarmbevestigingen: de standaardbevestiging en de alternatieve bevestiging. Elke variant is gekoppeld aan een andere gebeurtenis, zodat specifieke acties kunnen worden geprogrammeerd op basis van de door de gebruiker geselecteerde alarmreactie.

Alarmbeheer

De taak Alarmbeheer is een bewerkingstaak waarmee u in realtime alarmen kunt bewaken en erop kunt reageren (bevestigen, doorsturen, uitstellen, enz.) en alarmen uit het verleden kunt bekijken.

Alarmrapport

Alarmrapport is een type onderzoekstaak waarmee u huidige en eerdere alarmen kunt doorzoeken en bekijken.

Alarmen

De taak Alarmen is een beheertaak waarmee u alarmen kunt configureren en groepen kunt monitoren.

ALPR

De taak ALPR is een beheertaak waarmee u rollen, units, hotlists, vergunningen en overtijdregels voor ALPR kunt configureren, evenals gerelateerde entiteiten en instellingen.

ALPR-camera

Een nummerplaatherkenningscamera (ALPR-camera) is een camera die is verbonden met een ALPR-unit die close-upfoto's met een hoge resolutie maakt van kentekenplaten.

ALPR-context

Een ALPR-context is een ALPR-optimalisatie die de prestaties van nummerplaatherkenning verbetert voor nummerplaten uit een specifieke regio (bijvoorbeeld New York) of uit een groep regio's (bijvoorbeeld Noordoostelijke staten).

ALPR-frequentiemonitor

De plug-in - ALPR Frequency Monitor-plugin houdt bij hoe vaak voertuigen worden gedetecteerd door vaste Sharp-camera's. Het systeem kan Security Desk-gebruikers waarschuwen als voertuigen zonder op de witte lijst geplaatste kentekens de geconfigureerde drempel hebben overschreden.

ALPR Manager

De rol ALPR Manager beheert en bestuurt de patrouillevoertuigsoftware (Genetec Patroller™), Sharp-camera's en parkeerzones. De ALPR Manager slaat de ALPR-gegevens op (leesoperaties, treffers, tijdstempels, GPS-coördinaten, enzovoort) die door de apparaten worden verzameld.

ALPR-regel

ALPR-regel is een methode die door Security Center en AutoVu™ wordt gebruikt voor nummerplaatleesoperaties. Een ALPR-regel kan een trefferregel of een parkeerinrichting zijn.

ALPR-unit

Een ALPR-unit is een apparaat dat kentekennummers vastlegt. Een ALPR-unit bevat doorgaans een contextcamera en ten minste één ALPR-camera.

Analoge monitor

Een analoge monitor vertegenwoordigt een monitor die video van een analoge bron weergeeft, zoals een videodecoder of een analoge camera. Deze term wordt in Security Center gebruikt om te verwijzen naar monitoren die niet door een computer worden gecontroleerd.

Antipassback

Antipassback is een toegangsbeperking geplaatst op een beveiligd gebied dat voorkomt dat een kaarthouder een gebied betreedt dat zij nog niet verlaten hebben, en vice versa.

architectuurversie

Een architectuurversie is een softwareversie die aanzienlijke veranderingen in de architectuur of gebruikerservaring van het platform introduceert. Architectuurupgrades vereisen wijzigingen in systeemontwerp en configuratie-instellingen, gegevensmigratie en omscholing van gebruikers. Architectuurversies zijn niet compatibel met eerdere versies. Een licentie-update is vereist om te upgraden naar een nieuwe architectuurversie. Een architectuurversie wordt aangegeven door een versienummer met nullen op de tweede, derde en vierde positie: X.0.0.0. Zie pagina Productlevenscyclus op GTAP voor meer informatie.

Archiver

De Archiver-rol is verantwoordelijk voor de detectie, statuspeiling, en bediening van video-units. De Archiver beheert ook het videoarchief en voert bewegingsdetectie uit als dat niet aan de unit zelf gebeurt.

Archiver-gebeurtenissen

Archiver-gebeurtenissenis een type onderhoudstaak die rapporteert over gebeurtenissen die betrekking hebben op geselecteerde Archiver-rollen.

Statistisch verslag van Archiver

Archiver-statistieken is een onderhoudstaak die rapporteert over de bewerkingsstatistieken (aantal archiveringscamera's, opslaggebruik, bandbreedtegebruik, enzovoort) van de geselecteerde archiveringsrollen (Archiver en Auxiliary Archiver) in uw systeem.

Archieven

Archieven is een type onderzoekstaak waarmee u op basis van camera en tijdbereik videoarchieven op uw systeem kunt opzoeken en bekijken.

Details opslagarchief

Details opslagarchief is een onderhoudstaak die rapporteert over de videobestanden (bestandsnaam, begin- en eindtijd, bestandsgrootte, beschermingsstatus enz.) die worden gebruikt om het videoarchief op te slaan. Met deze taak kunt u ook de beveiligingsstatus van de videobestanden wijzigen.

Archiefoverdracht

(Verouderd per Security Center 5.8 GA) De taak Archiefoverdracht is een beheertaak waarmee u instellingen kunt configureren voor het ophalen van opnamen uit een video-unit, het dupliceren van archieven van de ene Archiver naar de andere of het maken van back-ups van archieven naar een specifieke locatie. Vanaf Security Center 5.8 GA maakt de taak Archiefoverdracht deel uit van de beheertaak Video.

Archief overdracht

Archive Transfer is het proces waarbij uw videogegevens van de ene naar de andere locatie worden overgezet. De video wordt opgenomen en opgeslagen op de video-unit zelf of op een Archiver-opslagschijf en de opnames worden vervolgens overgebracht naar een andere locatie.

archiveringsrol

Een archiveringsrol is een voorbeeld van de rol van Archiver of Auxiliary Archiver.

gebied

In Security Center vertegenwoordigt een gebiedsentiteit een concept of een fysieke locatie (kamer, verdieping, gebouw, terrein, enz.) waarin andere systeementiteiten worden gegroepeerd.

Gebiedsactiviteiten

Gebiedsactiviteitenis een onderzoekstaak die rapporteert over toegangscontrole gebeurtenissen die betrekking hebben op geselecteerde gebieden.

Gebiedsaanwezigheid

Gebiedsaanwezigheid is een onderzoekstaak die een momentopname biedt van alle kaarthouders en bezoekers die momenteel in een geselecteerd gebied aanwezig zijn.

Gebiedsweergave

Gebiedsweergave is een beheertaak waarmee u gebieden, deuren, camera's, tegel-plugins, inbraakdetectiegebieden, zones en andere entiteiten in de gebiedsweergave kunt configureren.

gebiedsweergave

De gebiedsweergave is een weergave die de meest gebruikte entiteiten organiseert zoals deuren, camera's, tegel plugins, inbraakdetectiegebieden, zones, enz, op gebieden. Deze weergave is voornamelijk gemaakt voor het dagelijkse werk van de beveiligingsmedewerkers.

ingeschakelde tegel

Een ingeschakelde tegel is een tegel in Security Desk die nieuwe alarmen weergeeft die worden geactiveerd. In de taak Alarmbewaking zijn alle tegels ingeschakeld, terwijl in de taak Monitoring tegels moeten worden ingeschakeld door een gebruiker.

asset

Een asset is een entiteit die een waardevol object met een gekoppelde RFID-tag vertegenwoordigt, waardoor het kan worden gevolgd door een asset management-software.

asymmetrische encryptie

Zie "publieke-sleutelencryptie".

Asynchrone video

Asynchrone video is een gelijktijdige afspeelvideo van meerdere camera's die qua tijd niet zijn gesynchroniseerd.

Audio-decoder

Een audio-decoder is een apparaat of software die gecomprimeerde audiostreams decodeert voor afspelen. Synoniem van speaker.

Audio-encoder

Een audio-encoder is een apparaat of software die audiostreams codeert met behulp van een compressie-algoritme. Synoniem van microfoon.

Auditsporen

Auditsporenis een onderhoudstaak die rapporteert over de configuratiewijzigingen van de geselecteerde entiteiten in het systeem. Het rapport vermeldt ook de gebruiker die de wijzigingen heeft aangebracht.

Authenticatie

Het proces om te controleren of een entiteit is wat het beweert te zijn. De entiteit kan een gebruiker, een server of een clientapplicatiezijn.

Autorisatie

Het proces van het vaststellen van de rechten die een entiteit heeft voor de functies en bronnen van een systeem.

Geautoriseerde gebruiker

Een geautoriseerde gebruiker is een gebruiker die de entiteiten in een partitie kan zien (heeft het recht om toegang te krijgen). Gebruikers kunnen alleen hun bevoegdheden uitoefenen op entiteiten die ze kunnen zien.

Automatische registratie

Bij automatische registratie worden nieuwe IP-units in een netwerk automatisch herkend door en toegevoegd aan Security Center. De rol die verantwoordelijk is voor de units zendt een detectieaanvraag uit op een specifieke poort. De units die de aanvraag via die poort ontvangen, beantwoorden de aanvraag met een bericht dat de verbindingsgegevens van de desbetreffende unit bevat. De rol gebruikt vervolgens de informatie voor het configureren van de verbinding met de unit en activeren de communicatie.

automatische nummerplaatherkenning

Automatische nummerplaatherkenning (ALPR) is een beeldverwerkingstechnologie die wordt gebruikt om kentekennummers te lezen. ALPR converteert kentekennummers die uit camerabeelden zijn gesneden naar een database-doorzoekbaar formaat.

automatische kentekenherkenning (ALPR)

Acroniem: ALPR

Authentication Service

De rol Authentication Service koppelt Security Center aan een externe identiteitsprovider voor authenticatie door derden.

Versies van de rol Authentication Service zijn protocolspecifiek. Bij het maken van de rol, wordt een van de volgende protocollen geselecteerd:

 • OpenID
 • SAML2
 • WS-Trust of WS-Federation

Er kunnen meerdere rollen Authentication Service worden gemaakt, maar elke rol moet een unieke lijst van domeinen bewaken.

AutoVu™

Het AutoVu™automatische nummerplaatherkenningsysteem (ALPR) automatiseert het lezen en identificeren van nummerplaten en maakt wetshandhaving gemakkelijker voor gemeentelijke en commerciële organisaties om voertuigen van belang te lokaliseren en op parkeerbeperkingen op te leggen. Het systeem is ontworpen voor zowel vaste als mobiele installaties, waardoor het AutoVu™-systeem ideaal is voor uiteenlopende toepassingen en entiteiten, waaronder wetshandhaving, gemeentelijke en commerciële organisaties.

Externe AutoVu™-gegevensexporteur

Externe AutoVu™-gegevensexporteur is een functie die gebruikmaakt van een HTTPS- of een SFTP-verbindingsprotocol om ALPR-gebeurtenissen, bijvoorbeeld lezingen en treffers, veilig naar externe eindpunten te exporteren.

AutoVu™ Beheerde services

Met Beheerde services (AMS) van AutoVu™ wordt uw kentekenherkenningssysteem (ALPR) gehost in de cloud en geconfigureerd en onderhouden door experts van Genetec Inc.. Dit beperkt de behoefte aan IT-infrastructuur en -ondersteuning op locatie.

AutoVu™ Beheerde services (AMS)

Acroniem: AMS

Auxiliary Archiver

De Auxiliary Archiver-rol is een aanvulling op het videoarchief geproduceerd door de Archiver-rol. In tegenstelling tot de Archiver-rol is de Auxiliary Archiver-rol niet gebonden aan een bepaalde detectiepoort, waardoor de Auxiliary Archiver elke willekeurige camera in het systeem kan archiveren, waaronder federatieve camera's uit andere Security Center-systemen. De Auxiliary Archiver-rol kan niet onafhankelijk functioneren; de Archiver-rol moet communiceren met video-units.

Badgeontwerper

Badgeontwerper is een hulpmiddel waarmee u badgesjablonen kunt ontwerpen en wijzigen.

Badgesjabloon

Een badgesjabloon is een entiteit die wordt gebruikt om een afdruksjabloon voor badges te configureren.

Blokzijde (2 kanten)

Een blokzijde (2 kanten) is een parkeerregulering die kenmerkend is voor een overtijdregel. Een blokzijde is de lengte van een straat tussen twee kruispunten. Een voertuig is in overtreding als wordt gezien dat het gedurende een bepaalde periode binnen hetzelfde blok is geparkeerd. Het verplaatsen van het voertuig van de ene kant van de straat naar de andere maakt geen verschil.

body-worn Camera

Een body-worn-camera (bodycam) is een op het lichaam gedragen video-opnamesysteem dat doorgaans door wetshandhavers wordt gebruikt om hun interacties met het publiek vast te leggen of om videobewijs te verzamelen op plaatsen delict.
Acroniem: BWC

bladwijzer

Een bladwijzer is een aanduiding van een gebeurtenis of incident dat u kunt gebruiken om een bepaald moment in een opgenomen videofragment aan te duiden. Een bladwijzer bevat ook een korte tekstbeschrijving die u kunt gebruiken om naar videofragmenten te zoeken of ze later te bekijken.

Bladwijzers

Bladwijzers is een onderzoekstaak die binnen een bepaald tijdsbestek naar bladwijzers zoekt die betrekking hebben op geselecteerde camera's.

Aftakdoos

De aftakdoos is de gepatenteerde connectordoos van Genetec Inc. voor mobiele AutoVu™-oplossingen die Sharp-camera's gebruiken. De aftakdoos voorziet de Sharp-unit en de boordcomputer van stroom en netwerkconnectiviteit.

Uitzending

Uitzending is de communicatie tussen een enkele afzender en alle ontvangers in een netwerk.

camera (Security Center)

een camera-entiteit vertegenwoordigt een enkele videobron binnen het systeem. De videobron kan een IP-camera zijn of een analoge camera die verbonden is met de video-encoder van een video-unit. Vanuit dezelfde videobron kunnen meerdere videostreams worden gegenereerd.

Camerablokkering

Camerablokkering is een Omnicast™-eigenschap waarmee u de weergave van video (live en afspelen) van bepaalde camera's voor gebruikers met een minimum gebruikersniveau kunt beperken.

Cameraconfiguratie

Cameraconfiguratie is een onderhoudstaak die rapporteert over de eigenschappen en instellingen van lokale camera's in uw systeem (fabrikant, resolutie, framesnelheid, gebruik van de stream, enz.).

Cameragebeurtenissen

Cameragebeurtenissenis een onderzoekstaak die binnen een bepaald tijdbereik rapporteert over gebeurtenissen die betrekking hebben op geselecteerde camera's.

Camera Integrity Monitor

De rol Camera Integrity Monitor bemonstert regelmatig videobeelden van camera's, detecteert abnormale variaties die aangeven dat er mogelijk met de camera's is geknoeid en genereert camerasabotagegebeurtenissen.

camera-integriteitsmonitoring

Camera-integriteitsmonitoring in Security Center is software die elke vorm van manipulatie van de camera detecteert, zoals het bewegen van de camera, het belemmeren van het camerabeeld, het veranderen van de camerafocus, enzovoort. De software genereert automatisch gebeurtenissen om het beveiligingsteam te waarschuwen om de situatie te verhelpen.

Camerasequentie

Een camerasequentie is een entiteit die een lijst met camera's definieert die achter elkaar op een draaiende manier worden weergegeven binnen een enkele videotegel in Security Desk.

Canvas

Canvas is een van de deelvensters in de taakwerkruimte van Security Desk. Het canvas wordt gebruikt voor de weergave van multimedia-informatie, zoals video's, kaarten en foto's. Het is verder onderverdeeld in drie panelen: de tegels, het dashboard en de eigenschappen.

opnamesnelheid

De opnamesnelheid meet de snelheid waarmee een kentekenherkenningssysteem een foto van een passerend voertuig kan maken en de kentekenplaat in de afbeelding kan detecteren.

Kaart en PIN

Kaart en pincode is een toegangspuntmodus waarbij een kaarthouder zijn kaart moet presenteren en vervolgens een persoonlijk identificatienummer (pincode) moet invoeren.

Kaarthouder

Een kaarthouder is een entiteit die een persoon vertegenwoordigt die beveiligde gebieden kan binnenkomen en verlaten op grond van zijn of haar credentials (meestal toegangskaarten) en wiens activiteiten kunnen worden gevolgd.

Toegangsrechten kaarthouder

Toegangsrechten kaarthouder is een onderhoudstaak die rapporteert over welke kaarthouders en kaarthoudergroepen toegang krijgen of worden geweigerd tot geselecteerde gebieden, deuren en liften.

Kaarthouderactiviteiten

Kaarthouderactiviteiten is een onderzoekstaak die rapporteert over kaarthouderactiviteiten, zoals toegang geweigerd, eerste persoon in, laatste persoon uit, antipassback-overtreding, enz.

Kaarthouderconfiguratie

Kaarthouderconfiguratie is een onderhoudstaak die rapporteert over kaarthoudereigenschappen, zoals voornaam, achternaam, foto, status, aangepaste eigenschappen, enz.

Kaarthoudergroep

Een kaarthoudergroep is een entiteit die de algemene toegangsrechten van een groep kaarthouders configureert.

Kaarthouderbeheer

Kaarthouderbeheer is een bewerkingstaak. U kunt deze taak gebruiken om kaarthouders te maken, te wijzigen en te verwijderen. Met deze taak kunt u ook de credentials van een kaarthouder beheren, waaronder tijdelijke vervangende kaarten.

Certificaat

Geeft een van de volgende dingen aan: (1) digitaal certificaat; (2) SDK-certificaat.

Certificaatinstantie

Een certificaatinstantie of certificeringsinstantie (CA) is een entiteit of organisatie die identiteitscertificaten ondertekent en getuigt van de geldigheid van de inhoud ervan. De CA is een essentieel onderdeel van de Openbare sleutelinfrastructuur (PKI)

certificaatinstantie (CA)

Acroniem: CA

Certificaat ondertekenen

De rol Certificaat ondertekenen treedt op als de certificaatautoriteit (CA) voor alle toegangscontrole- en video-units waarvan de certificaten worden beheerd in Security Center door de rol Unit-assistent. U mag slechts één instantie van deze rol in uw systeem hebben.

Parkeerhandhaving stad

Parkeerhandhaving stad is een Genetec Patroller™-software-installatie die is geconfigureerd voor het uitvoeren van parkeervergunningen en beperkingen van tijdoverschrijdingen.

Parkeerhandhaving stad met wielbeelden

Parkeerhandhaving stad met wielbeelden is een installatie van de Parkeerhandhaving stad van een Genetec Patroller™-toepassing waarin de functie voor wielbeelden is opgenomen. Het gebruik van kaarten is verplicht en het mobiele AutoVu™-systeem moet navigatiehardware bevatten.

Claim

Een verklaring die een vertrouwde derde partij, zoals een gebruiker, aflegt over een onderwerp. Bijvoorbeeld een claim over een naam, identiteit, sleutel, groep, privilege of mogelijkheid. Claims worden afgegeven door een identiteitprovider. Ze krijgen een of meer waarden toegekend en worden vervolgens verpakt in een beveiligingstoken, dat tijdens de authenticatie door een derde partij naar afhankelijke applicaties wordt gestuurd.

Clientcertificaat

Een clientcertificaat is een identiteitscertificaat waarmee de identiteit van de client wordt geauthenticeerd voor de server. In tegenstelling tot servercertificaten worden clientcertificaten niet gebruikt om gegevens in-transit te versleutelen. Ze dienen alleen als een veiliger authenticatiemechanisme dan wachtwoorden.

Klantspecifieke sleutelstream

De klantspecifieke sleutelstroom is de gecodeerde vorm van de mastersleutelstream. De mastersleutelstream wordt gecodeerd met de publieke sleutel in een encryptiecertificaat, specifiek uitgegeven voor een of meer clientcomputers. Alleen de clientcomputers waarop het encryptiecertificaat is geïnstalleerd, hebben de vereiste privésleutel om de gecodeerde sleutelstream te decoderen.

Cloudplatform

Een cloudplatform voorziet in remote computing services en opslagservices via gecentraliseerde datacenters die toegankelijk zijn via internet.

Cloud Playback

De rol Cloud Playback wordt door Cloudopslag gebruikt om video-archieven vanuit de cloud te streamen naar clients en gefedereerde gebruikers die op het systeem zijn aangesloten. Cloud Playback ondersteunt lokaal het Real Time Streaming Protocol (RTSP) en gebruikt TLS om videosequenties uit de cloud op te halen.

Cloudopslag

Cloudopslag is een dienst van Genetec Inc. die de opslag ter plaatse voor Security Center Omnicast™ uitbreidt naar de cloud. Videoarchieven in Cloudopslag profiteren van verlengde bewaartermijnen, veilige en redundante opslag en naadloze opvraging vanuit Security Desk.

Gemeenschappelijk incident

Een gemeenschappelijk incident is een incidenttype waarvoor de samenwerking van meerdere teams is vereist. Elk team heeft specifieke taken die moeten worden uitgevoerd en die worden weergegeven door subincidenten. Het gemeenschappelijk incident is opgelost wanneer alle subincidenten zijn opgelost.

Config Tool

Config Tool is de beheersapplicatie van Security Center voor het beheren van alle Security Center-gebruikers en het configureren van alle Security Center-entiteiten zoals gebieden, camera's, deuren, schema's, kaarthouders, patrouillevoertuigen, ALPR-units en hardware-apparaten.

Conflictoplossing hulpvoorziening

Conflictoplossing hulpvoorziening is een tool waarmee u conflicten kunt oplossen die worden veroorzaakt door het importeren van gebruikers en kaarthouders vanuit een Active Directory.

Context camera

Een contextcamera is een camera die is verbonden met een ALPR-unit en die een gekleurd beeld met een bredere hoek biedt van het voertuig waarvan de ALPR-camera de nummerplaat heeft gelezen.

Continue levering

Het Continue Levering(CD) releasespoor biedt klanten een upgradepad met voortdurende innovaties, met nieuwe functies, bugfixes, prestatieverbeteringen en ondersteuning voor de nieuwste apparaten via kleinere versies. De frequentie van veranderingen die op het CD-spoor worden aangebracht, kan onpraktisch zijn voor sommige organisaties, die kiezen voor de voorspelbaarheid op lange termijn van het LTS-spoor.

Continue levering (CD)

Acroniem: CD

contractvergunning-parkeren

Contractvergunning-parkeren is een parkeerscenario waarbij alleen bestuurders met maandelijkse vergunningen in de parkeerzone kunnen parkeren. Een whitelist wordt gebruikt om vergunninghouders toegang te verlenen tot de parkeerzone.

Gecontroleerde uitgang

Een gecontroleerde uitgang is wanneer credentials nodig zijn om een beveiligd gebied te verlaten.

Controllermodule

Controllermodule is de verwerkingscomponent van Synergis™ Master Controller met IP-functionaliteit. Deze module wordt vooraf geladen geleverd met de firmware van de controller en het web-gebaseerde beheerprogramma Synergis™ Appliance Portal.

Comforttijd

De comforttijd is een configureerbare spelingstijd voordat kosten in rekening worden gebracht voor een voertuig dat de parkeerzone heeft betreden. Als u bijvoorbeeld een gratis parkeerperiode van twee uur moet instellen vóór de betaalde tijd of voordat parkeerhandhaving van kracht wordt, stelt u de comforttijd in op twee uur. Voor parkeerterreinen waar parkeerhandhaving onmiddellijk van start gaat, moet u toch een korte comforttijd instellen om bestuurders de tijd te geven een parkeerplaats te vinden en parkeertijd te kopen.

Kopiëren Configuration Tool

Met de kopieerconfiguratietool kunt u configuratietijd besparen door de instellingen van één entiteit te kopiëren naar vele anderen die gedeeltelijk dezelfde instellingen delen.

correlatie

Correlatie verwijst naar de relatie tussen twee typen gebeurtenissen, A en B. Van correlatie tussen A en B is sprake als gebeurtenis B wordt verwacht telkens wanneer gebeurtenis A zich voordoet. Als bijvoorbeeld telkens wanneer grote groepen mensen samenkomen, het aantal nieuwe gevallen van COVID-19 in de daaropvolgende dagen toeneemt, kunnen we stellen dat er een correlatie is tussen grote samenkomsten en de stijging van het aantal nieuwe gevallen van COVID-19.

Verborgen treffer

Een verborgen treffer is een lezing (vastgelegde kentekenplaat) die aan een verborgen hotlist is gekoppeld. Verborgen treffers worden niet weergegeven op het Genetec Patroller™-scherm, maar kunnen in Security Desk worden bekeken door een gebruiker met de juiste rechten.

Verborgen hotlist

Met geheime hotlists kunt u de discretie van een lopend onderzoek of een speciale operatie garanderen. Wanneer een treffer wordt geïdentificeerd, wordt alleen de bevoegde officier op het Security Center station op de hoogte gebracht, terwijl de officier in het patrouillevoertuig niet wordt gewaarschuwd. Dit stelt handhavers in staat om meerdere doelstellingen toe te kennen aan de voertuig- en back-endsystemen, zonder de prioriteiten van dienstdoende medewerkers te onderbreken.

Credential

Een credential is een type entiteit dat een proximiteitskaart, een biometrie-sjabloon of een pincode vertegenwoordigt die nodig is om toegang te krijgen tot een beveiligd gebied. Een credential kan slechts aan één kaarthouder tegelijk worden toegewezen.

Credential-activiteiten

Credential-activiteiten is een onderzoekstaak die rapporteert over activiteiten gerelateerd aan credentials, zoals toegang geweigerd vanwege vervallen, inactieve, verloren of gestolen gegevens, enz.

Credentialcode

Een credentialcode is een tekstuele weergave van de credential, meestal met vermelding van de inrichtingscode en het kaartnummer. Voor credentials die gebruiker-specifieke kaartindelingen gebruiken, kan de gebruiker kiezen wat in de credentialcode moet worden opgenomen.

Credentialconfiguratie

Credentialconfiguratie is een onderhoudstaak die rapporteert over credentialeigenschappen, zoals status, toegewezen kaarthouder, kaartindeling, credentialcode, gebruiker-specifieke eigenschappen, enz.

Credentialbeheer

Credentialbeheer is een bewerkingstaak. U kunt deze taak gebruiken om credentials te maken, te wijzigen en te verwijderen. Met deze taak kunt u ook badges afdrukken en grote aantallen kaartcredentials in het systeem invoeren door deze op een bepaalde lezer te scannen of door een bereik van waarden in te voeren.

Credential-aanvraaggeschiedenis

Credential-aanvraaggeschiedenis is een onderzoekstaak die rapporteert over welke gebruikers credentials van kaarthouders hebben aangevraagd, geannuleerd of afgedrukt.

cumulative security rollup

Een cumulative security rollup is een periodieke release die de laatste beveiligingsfixes en -updates voor LegacySynergis™ Cloud Link-units bevat.

Gebruiker-specifieke gebeurtenis

Een gebruiker-specifieke gebeurtenis is een gebeurtenis die na de eerste systeeminstallatie is toegevoegd. Gebeurtenissen die zijn gedefinieerd tijdens de systeeminstallatie worden systeemgebeurtenissen genoemd. Aangepaste gebeurtenissen kunnen door de gebruiker zijn gedefinieerd of automatisch zijn toegevoegd tijdens installaties van plugins. In tegenstelling tot systeemgebeurtenissen kunnen gebruiker-specifieke gebeurtenissen hernoemd en verwijderd worden.

Gebruiker-specifiek veld

Een gebruikerspecifiek veld is een door de gebruiker gedefinieerde eigenschap die aan een entiteitstype is gekoppeld en wordt gebruikt om aanvullende informatie op te slaan die nuttig is voor uw organisatie.

Versleutelde gegevens

In cryptografie is cyphertext de gecodeerde data.

Dagelijks gebruik per Patroller

Dagelijks gebruik per Patroller is een onderzoekstaak die rapporteert over de dagelijkse gebruiksstatistieken van een geselecteerd patrouillevoertuig (bedrijfstijd, langste stop, totaal aantal stops, langste shutdown, enzovoort) gedurende een bepaalde periode.

Database server

Een database server is een applicatie die databases beheert en gegevensverzoeken verwerkt die door klant-applicaties zijn gedaan. Security Center gebruikt Microsoft SQL Server als databaseserver.

gegevensopname

Via Gegevensopname kunt u gegevens uit externe bronnen importeren in Security Center zonder dat u complexe op code gebaseerde integraties hoeft te ontwikkelen.

Debounce

Een debounce is de hoeveelheid tijd dat een invoer in een gewijzigde status kan zijn (bijvoorbeeld van actief naar inactief) voordat de statuswijziging wordt gerapporteerd. Elektrische schakelaars veroorzaken vaak tijdelijk onstabiele signalen bij het wijzigen van statussen, wat verwarrend voor het logische circuit kan zijn. Debouncing wordt gebruikt om onstabiele signalen uit te filteren door alle toestandsveranderingen te negeren die korter zijn dan een bepaalde periode (in milliseconden).

Standaard vervaltijd vertraging

Standaard vervaltijd vertraging wordt gebruikt voor vergunningen die zijn geleverd door Pay-by-Plate Sync en die geen vervaldatum bevatten. In dat geval controleert AutoVu™ Free-Flow bij de parkeervergunningprovider of de vergunning nog geldig is. Het verhogen van deze waarde vermindert de frequentie waarmee vergunningen worden gecontroleerd. Als de parkeerplaats bijvoorbeeld in stappen van 15 minuten parkeerkosten in rekening brengt en u ook de standaard vervaltijd vertraging instelt op 15 minuten, valideert het systeem de vergunning elke 15 minuten bij de vergunningprovider.

Gereduceerde modus

Gereduceerde modus is een offline-bedieningsmodus van de interfacemodule wanneer de verbinding met de Synergis™-unit is verbroken. De interfacemodule verleent toegang tot alle aanmeldingsgegevens die overeenkomen met een opgegeven faciliteitcode.

afhankelijke modus

Afhankelijke modus is een online bedieningsmodus van de interfacemodule waarbij de Synergis™-unit alle toegangscontrolebeslissingen neemt. Niet alle interfacemodules kunnen in de afhankelijke modus werken.

Vervorming

Vervorming is de transformatie die wordt gebruikt om een digitaal beeld met een fish-eye-lens recht te zetten.

Diagnostische gegevensverzamelingstool

Met de Diagnostische gegevensverzamelingstool kunt u systeeminformatie verzamelen en verpakken, zodat u die voor probleemoplossing kunt verzenden naar het Technical Assistance Center van Genetec™.

Digitaal certificaat

Een digitaal certificaat, ook bekend als X.509-certificaat, is een digitaal ondertekend document dat de identiteit van de eigenaar van het certificaat (een persoon, een computer of een organisatie) verbindt aan een paar elektronische encryptiesleutels. Digitale certificaten worden gebruikt voor identiteitscontrole, asymmetrische cryptografie, beveiliging van gegevens tijdens het transport, enzovoort. Digitale certificaten vormen de basis voor het HTTPS-protocol.

digitale handtekening

Een digitale handtekening is cryptografische metadata toegevoegd aan videoframes door de Archiver of Auxiliary Archiver om de authenticiteit te garanderen. Als een videofragment wordt gemanipuleerd door het toevoege, verwijderen of aanpassen van frames, zal de handtekening van de aangepast inhoud verschillen van het origineel, wat aangeeft er is gemanipuleerd met het videofragment.

Directory

De maprol identificeert een Security Center systeem. Het beheert alle entiteitconfiguraties en systeeminstellingen. Slechts één exemplaar van deze rol is toegestaan op uw systeem. De server die als host fungeert voor de Directory-rol, wordt de hoofdserver genoemd en moet eerst worden ingesteld. Alle andere servers die u in Security Center toevoegt, zijn uitbreidingsserversen moeten op de hoofdserver worden aangesloten om deel uit te maken van hetzelfde systeem.

Directory-authenticatie

Directory-authenticatie is een optie in Security Center die alle client- en servertoepassingen op een bepaalde computer dwingt het identiteitscertificaat van de directory te valideren voordat er verbinding mee wordt gemaakt. Deze maatregel voorkomt man-in-the-middle-aanvallen.

Directory-gateway

Via directory-gateways kunnen Security Center-toepassingen die zich op een niet-beveiligd netwerk bevinden, verbinding maken met de hoofdserver, die zich achter een firewall bevindt. Een directory-gateway is een Security Center-server die als proxy voor de hoofdserver fungeert. Een server kan niet zowel een directory-server als een directory-gateway zijn. De eerstgenoemde moet verbonden zijn met de directory-database en de laatstgenoemde uit veiligheidsoverwegingen juist niet.

Directory Manager

Directory Manager beheert de failover en werklastverdeling van de Directory om de hoge beschikbaarheidskenmerken in Security Center te produceren.

Directory-server

Een Directory server is één van de meerdere servers die tegelijkertijd de Directory rol draait in een hoge beschikbaarheidsconfiguratie.

Discovery-poort

Een Discovery-poort is een poort die door bepaalde Security Center-rollen (Access Manager, Archiver, ALPR Manager) wordt gebruikt om op het LAN de units te vinden waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Er kunnen geen twee Discovery-poorten hetzelfde zijn op één systeem.

District

Een district is een parkeerregulering die kenmerkend is voor een overtijdregel. Een district is een geografisch gebied binnen een stad. Een voertuig is in overtreding als het binnen een bepaalde periode binnen de grenzen van het district wordt gezien.

deur

Een deur is een entiteit die een fysieke barrière vormt. Dit is vaak een echte deur, maar kan ook een poort, draaihek of een andere bestuurbare versperring zijn. Elke deur heeft twee zijden, die standaard Binnen en Buiten worden genoemd. Elke zijde is een toegangspunt (ingang of uitgang) naar een beveiligd gebied.

Deuractiviteiten

Deuractiviteiten is een onderzoekstaak die rapporten genereert over deurgerelateerde activiteiten, zoals toegang geweigerd, deur geforceerd open, deur te lang open, hardwaresabotage, enz.

Deurcontact

Een deurcontact bewaakt de toestand van een deur, of deze open of gesloten is. Het kan ook worden gebruikt om een onjuiste toestand te detecteren, zoals een te lange deur open.

Deurzijde

Elke deur heeft twee zijden, standaard Binnen en Buiten genoemd. Elke zijde is een toegangspunt tot een gebied. Het passeren van een zijde leidt bijvoorbeeld een gebied in en het passeren van de andere zijn leidt het gebied uit. Om toegangsbeheerredenen zijn de credentials die vereist zijn om een deur in één richting te passeren niet noodzakelijk dezelfde die vereist zijn om de deur in de tegenovergestelde richting te passeren.

Deur probleemoplosser

Deurproblemen oplossen is een onderhoudstaak die alle kaarthouders op een specifieke datum en tijd vermeldt die toegang hebben tot een bepaalde deurzijde of liftverdieping.

Driver development kit

Driver Development Kit is een Software Development Kit voor het maken van drivers voor het apparaat.

Driver Development Kit (DDK)

Acroniem: DDK

Dwang

Een dwang is een speciale code die wordt gebruikt om een alarmsysteem te deactiveren. Deze code waarschuwt het monitoring station stil dat het alarmsysteem onder bedreiging werd uitgeschakeld.

dynamische vergunning

In een systeem dat de plug-in Pay-by-Plate Sync gebruikt, bevat een dynamische vergunning een lijst met voertuigen die wordt bijgewerkt door een externe vergunningverlener. In een systeem waarbij voertuigeigenaren bijvoorbeeld betalen voor het parkeren bij een kiosk of met behulp van een mobiele telefoon-app, wordt de lijst met voertuigen dynamisch beheerd door een externe vergunningverlener.

Randopname

Randopname is het proces waarbij video-opnames op randapparatuur worden opgenomen en opgeslagen waardoor geen behoefte meer is aan een gecentraliseerde opname-server of video-unit. Met randopname kunt u video direct op het intern opslagmedium (SD-kaart) van de video-unit opslaan of op een network-attached storage volume (NAS volume).

Elektrische deursloten

Een elektrisch deurslot is een elektrisch apparaat dat de deurgrendel ontgrendelt wanneer stroom wordt toegepast.

lift

Een lift is een entiteit die toegangscontrole-eigenschappen biedt voor liften. Voor een lift wordt elke verdieping beschouwd als een toegangspunt.

Liftactiviteiten

Liftactiviteiten is een onderzoekstaak die rapporteert over liftgerelateerde activiteiten, zoals toegang geweigerd, toegang tot de verdieping, unit is offline, hardwaresabotage, enz.

Encryptiecertificaat

Een encryptiecertificaat, ook een digitaal certificaat of een publieke sleutel genoemd, is een elektronisch document dat bestaat uit een publieke sleutel en een privésleutel die samen in Security Center worden gebruikt voor gemengde stream encryptie. Informatie die is gecodeerd met de publieke sleutel kan alleen worden gedecodeerd met de overeenkomende privésleutel.

Ten uitvoer brengen

Ten uitvoer brengen is om actie te ondernemen na een bevestigde treffer. Een parkeerbeambte kan bijvoorbeeld een scofflaw-overtreding (onbetaalde parkeerkaarten) afdwingen door een wielklem op het voertuig te plaatsen.

Entiteit

Entiteiten zijn de basisbouwstenen van Security Center. Alles wat moet worden geconfigureerd, wordt vertegenwoordigd door een entiteit. Een entiteit kan een fysiek apparaat, zoals een camera, deur of een abstract concept, zoals een alarm, een schema, een gebruiker, een rol, een plugin of een add-on vertegenwoordigen.

Entiteitenboomstructuur

Een entiteitenboomstructuur is de grafische weergave van Security Center-entiteiten in een boomstructuur, wat het hiërarchische karakter van hun relaties illustreert.

Gebeurtenis

Een gebeurtenis geeft de aanwezigheid van een activiteit of gebeurtenis aan, zoals toegang geweigerd aan een kaarthouder of beweging gedetecteerd op een camera. Evenementen worden automatisch aangemeld Security Center. Elke gebeurtenis richt zich voornamelijk op één entiteit, genaamd de gebeurtenisbron.

Gebeurtenis naar actie

Een gebeurtenis-naar-actie koppelt een actie aan een gebeurtenis. U kunt bijvoorbeeld configureren dat Security Center een alarm activeert als een deur wordt geforceerd.

Uitbreiding server

Een uitbreiding server is een server in een Security Center systeem dat niet de Directory rol host. Het doel van de uitbreiding server is het toevoegen van stroom van het systeem aan het proces.

uitbreiding

Een uitbreiding verwijst naar een groep fabrikantspecifieke instellingen op de configuratiepagina Uitbreidingen van een rol, zoals Archiver, Access Manager of Intrusion Manager. De meeste uitbreidingen zijn ingebouwd in Security Center, maar voor sommige is de installatie van een add-on vereist. Als dat het geval is, verwijst de uitbreiding ook naar deze add-on.

Failover

Failover is een back-upmodus waarin een rol (systeemfunctie) automatisch wordt overgebracht van de primaire server naar een secundaire server die stand-by staat. Deze overdracht tussen servers vindt alleen plaats als de primaire server niet beschikbaar is vanwege een storing of geplande stilstand.

Smart Credential Number van de Federal Agency

Een Smart Credential Number van de Federal Agency (FASC-N) is een identificatie die wordt gebruikt in de Personal Identity Verification-referenties (PIV) die zijn uitgegeven door Amerikaanse federale agentschappen. FASC-N-credentialbitlengtes variëren op basis van de lezerconfiguratie; Security Center herkent native indelingen van 75 bits en 200 bits.

Smart Credential Number van de Federal Agency (FASC-N)

Acroniem: FASC-N

fout-positief gelezen

Er kunnen fout-positieve plaataflezingen optreden wanneer een systeem voor nummerplaatherkenning andere objecten in een afbeelding voor nummerplaten houdt. Zo kunnen opschriften op een voertuig of straatnaamborden soms tot fout-positieve plaataflezingen leiden.

Federal Information Processing Standard

Federal Information Processing Standards (FIPS) zijn publiekelijk aangekondigde standaarden die door de federale overheid van de Verenigde Staten zijn ontwikkeld voor gebruik in computersystemen door niet-militaire overheidsinstanties en overheidscontractanten.

Federal Information Processing Standard (FIPS)

Acroniem: FIPS

Gefedereerde entiteit

Een gefedereerde entiteit is een entiteit die uit een onafhankelijk systeem wordt geïmporteerd via één van de Federation™-rollen.

Gefedereerde identiteit

Een gefedereerde identiteit is een beveiligingstoken dat buiten uw eigen domein wordt gegenereerd en dat door u wordt geaccepteerd. Gefedereerde identiteit maakt eenmalige aanmelding mogelijk, zodat gebruikers zich bij applicaties in verschillende domeinen kunnen aanmelden, zonder dat ze domeinspecifieke credentials hoeven in te voeren.

Gefedereerd systeem

Een gefedereerd systeem is een onafhankelijk systeem (Omnicast™ of Security Center) dat verenigd is onder uw lokale Security Center via een Federation™-rol, zodat de lokale gebruikers hun entiteiten kunnen bekijken en controleren alsof die deel uitmaken van het lokale systeem.

Federation™

De Federation™-functie voegt meerdere, onafhankelijke Genetec™ IP-beveiligingssystemen samen in een enkel virtueel systeem. Met deze functie kunnen gebruikers vanuit het centrale Security Center-systeem entiteiten bekijken en controleren die deel uitmaken van externe systemen.

Federation™ host

De Federation™-host is het Security Center-systeem waarop Federation™-rollen worden uitgevoerd. Gebruikers van de Federation™-host kunnen entiteiten die tot federatieve systemen behoren, rechtstreeks vanuit hun lokale systeem bekijken en beheren.

Federation™ gebruiker

De Federation™-gebruiker is het lokale gebruikersaccount op het externe systeem dat de Federation™-host gebruikt om verbinding te maken met het externe systeem. De Federation™-gebruiker moet het recht Federation™ hebben. Het wordt gebruikt om te bepalen waar de Federation™-host op het externe systeem toegang toe heeft.

Eerste persoon in regel

De eerste persoon in regel is de aanvullende toegangsbeperking die op een beveiligd gebied is geplaatst, waardoor wordt voorkomen dat het gebied wordt betreden voordat er een supervisor aanwezig is. De beperking kan ten uitvoer worden gebracht wanneer er sprake is van vrije toegang (in deurontgrendeltijdschema's) en wanneer er sprake is van gecontroleerde toegang (in toegangsregels).

Videoanalysezoekopdracht

Videoanalysezoekopdracht is een onderzoekstaak die naar videofragmenten zoekt op basis van videoanalysegebeurtenissen.

Vier-poort RS-485-module

Een vier-poort RS-485-module is een RS-485-communicatiecomponent van Synergis™ Master Controller met vier poorten (of kanalen), genaamd A, B, C en D. Hoeveel interfacemodules u op elk kanaal kunt aansluiten, is afhankelijk van het type hardware dat u gebruikt.

Vrije toegang

Een vrije toegang is een toegangspuntstatus waar geen credentials nodig zijn om een beveiligd gebied binnen te gaan. De deur is ontgrendeld. Dit wordt meestal gebruikt tijdens normale kantooruren, als tijdelijke maatregel tijdens onderhoud of wanneer het toegangscontrolesysteem voor het eerst wordt ingeschakeld en nog moet worden geconfigureerd.

Vrije uitgang

Een vrije uitgang is een toegangspuntstatus waar geen credentials nodig zijn om een beveiligd gebied te verlaten. Iemand maakt de deur open door aan de deurknop te draaien of door op de REX-knop te drukken, en loopt naar buiten. Een automatische deursluiter sluit de deur zodat deze kan worden vergrendeld nadat deze is geopend.

Gemengde stream

Gemengde stream is een gepatenteerde gegevensstructuur van Genetec Inc. voor het streamen van multimedia. Elke gemengde stream is een bundel datastreams (video, audio en metadata) en sleutelstreams die aan een enkele camera is gerelateerd. Gemengde streams worden gegenereerd op specifieke verzoek van de client. Sleutelstreams worden alleen opgenomen als de datastreams zijn gecodeerd.

Gemengde stream encryptie

Gemengde stream-encryptie is een gepatenteerde technologie van Genetec Inc. die wordt gebruikt om de privacy van uw video-archieven te beschermen. De Archiver gebruikt een versleutelingsstrategie op twee niveaus om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde clientmachines met de juiste certificaten toegang hebben tot uw privégegevens.

G64

G64 is een Security Center-formaat dat wordt gebruikt door archiveringsrollen (Archiver en Auxiliary Archiver) voor het opslaan van videosequenties van één camera. Dit dataformaat ondersteunt audio, bladwijzers, metadata overlays, tijdsaanduidingen, beweging- en voorvalmarkeringen en variabele framerate en resolutie.

G64x

G64x is een Security Center-indeling die wordt gebruikt voor het opslaan van videofragmenten van meerdere camera's die gelijktijdig worden geëxporteerd of waarvan gelijktijdig back-ups worden gemaakt. Deze gegevensindeling ondersteunt audio, bladwijzers, metagegevensoverlays, tijdstempels, bewegings- en gebeurtenismarkeringen en variabele framesnelheden en resolutie en watermerken.

Genetec Clearance™ Uploader

Genetec Clearance™ Uploaderis een applicatie die wordt gebruikt om media van een bodycam, synchronisatiemap of een ander apparaat, automatisch te uploaden naar Genetec Clearance™ of een Security Center-videoarchief, afhankelijk van het .json-configuratiebestand dat wordt gebruikt.

Genetec Mission Control™

Genetec Mission Control™ is een systeem voor gezamenlijk beslissingsbeheer dat organisaties op een nieuw niveau voorziet van situationele intelligentie, visualisatie en mogelijkheden voor volledig incidentbeheer. Het stelt beveiligingspersoneel in staat om de juiste beslissing te nemen bij routinetaken of onverwachte situaties door een tijdige informatiestroom te garanderen. Raadpleeg de Genetec™-resourcehubvoor meer informatie over Genetec Mission Control™.

Genetec™ Mobile

Officiële naam van de op kaarten gebaseerde Security Center mobiele applicatie voor Android- en iOS-apparaten.

Genetec Patroller™

Genetec Patroller™ is de applicatie die op een computer in een voertuig is geïnstalleerd en die de nummerplaatgegevens van camera-units van AutoVu™ Sharp analyseert. De applicatie kan in verschillende modi worden geïnstalleerd om aan uw specifieke handhavingsbehoeften te voldoen en kan worden geconfigureerd om de bestuurder van het voertuig te waarschuwen als onmiddellijke actie nodig is.

Genetec™ Protocol

Genetec™ Protocol is een standaardprotocol dat is ontwikkeld door Genetec Inc. en dat externe fabrikanten van video-encoders en IP-camera's kunnen gebruiken om hun producten te integreren met Security Center Omnicast™.

Genetec™ Server

Genetec™ Server is de Windows-service die de kern vormt van de Security Center-architectuur en die moet worden geïnstalleerd op elke computer die deel uitmaakt van de pool van servers van Security Center. Elk zo’n server is een generieke computerresource die geschikt is om elke rol (set van functies) te nemen die u eraan toewijst.

Genetec™ Update Service

Genetec™ Update Service(GUS) wordt automatisch geïnstalleerd met de meeste producten van Genetec™ en stelt u in staat om producten bij te werken wanneer een nieuwe release beschikbaar is.

Genetec™ Update Service (GUS)

Acroniem: GUS

Genetec™ Video Player

Genetec™ Video Player is een mediaspeler die wordt gebruikt om vanuit Security Desk of op computers waarop Security Center niet is geïnstalleerd, geëxporteerde G64- en G64x-videobestanden te bekijken.

Genetec™ Web App

Genetec™ Web App is de webapplicatie die gebruikers toegang op afstand geeft tot Security Center, zodat ze video's kunnen volgen, gebeurtenissen met betrekking tot verschillende systeementiteiten kunnen onderzoeken, alarmen kunnen zoeken en onderzoeken, op incidenten kunnen reageren en rapporten kunnen genereren. Gebruikers kunnen zich aanmelden vanaf elke computer waarop een ondersteunde webbrowser is geïnstalleerd.

Geocodering

Geocodering, soms ook forward geocoding genoemd, is het proces waarbij een straatadres wordt omgezet in een geografische locatie, zoals een lengte- en breedtepaar.

Georeferencing

Georeferencing is het gebruik van de geografische coördinaten van een object (breedtegraad en lengtegraad) om de positie ervan op een kaart te bepalen.

Geographic Information System

1Geographic Information System (GIS) is een systeem dat ruimtelijke geografische gegevens vastlegt. Map Manager kan verbinding maken met andere leveranciers die GIS-services leveren om kaarten en alle soorten geografischgerelateerde gegevens over te brengen naar Security Center.

Geographic Information System (GIS)

Acroniem: GIS

Ghost camera

Een ghost camera is een entiteit die als substituut-camera wordt gebruikt. Deze entiteit wordt automatisch gemaakt door de Archiver als er videoarchieven zijn gedetecteerd voor een camera waarvan de definitie uit de Directory is verwijderd, hetzij per ongeluk, hetzij omdat het apparaat niet meer bestaat. Ghost camera's kunnen niet geconfigureerd worden, en bestaan alleen zodat gebruikers naar het videoarchief kunnen verwijzen die anders niet met een camera geassocieerd zou worden.

Ghost Patroller

Een Ghost Patroller-entiteit wordt automatisch gemaakt door de ALPR Manager als de AutoVu™-licentie de XML-importmodule bevat. In Security Center moeten alle ALPR-gegevens zijn gekoppeld aan een Genetec Patroller™-entiteit of een ALPR-unit die bij een vaste Sharp-camera hoort. Als u ALPR-gegevens importeert uit een externe bron en daarbij gebruikmaakt van een specifieke ALPR Manager en de XML-importmodule, gebruikt het systeem de Ghost-entiteit als vertegenwoordiging van de ALPR-gegevensbron. U kunt de Ghost-entiteit gebruiken om query's te formuleren, net zoals u met een normale entiteit zou doen.

Globale antipassback

Globale antipassback is een functie die de antipassback-beperkingen uitbreidt naar gebieden die worden bestuurd door meerdere Synergis™-units.

Globaal beheer van kaarthouders

Globaal beheer van kaarthouders (GCM) wordt gebruikt om kaarthouders tussen onafhankelijke Security Center-installaties te synchroniseren. Met GCM kunt u beschikken over een centrale opslagplaats voor kaarthouderinformatie voor uw gehele organisatie, ongeacht of deze informatie wordt beheerd vanuit een centraal kantoor of door afzonderlijke regionale kantoren.

Globaal beheer van kaarthouders (GCM)

Acroniem: GCM

Global Cardholder Synchronizer

Global Cardholder Synchronizer is een rol die ervoor zorgt dat gedeelde kaarthouders en de bijbehorende entiteiten in beide richtingen worden gesynchroniseerd tussen het lokale systeem (uitwisselingsgast) waar het is geplaatst en het centrale systeem (uitwisselingshost).

Global Cardholder Synchronizer (GCS)

Acroniem: GIS

Globale entiteit

Een globale entiteit is een entiteit die wordt gedeeld over meerdere onafhankelijke Security Center-systemen op grond van hun deelname aan een wereldwijde partitie. Alleen kaarthouders, kaarthoudergroepen, credentials en badgesjablonen komen in aanmerking voor het delen.

Globale partitie

Globale partitie is een partitie die wordt gedeeld over meerdere onafhankelijke Security Center-systemen door de partitie-eigenaar, de zogenaamde delen-host.

Gratie periode

U kunt een gratieperiode toevoegen aan een parkeersessie met het oog op een soepele handhaving. Na het verstrijken van de betaalde tijd of comforttijd voor een voertuig, geeft de gratieperiode extra tijd voordat een parkeersessie wordt gemarkeerd als een overtreding.

Harde antipassback

Harde antipassback logt de passback-gebeurtenis in de database en voorkomt dat de deur wordt ontgrendeld als gevolg van de passback-gebeurtenis.

hardening

Hardening is het proces om de hardware- en softwarebeveiliging te verbeteren. Bij het harden van een systeem worden algemene en geavanceerde beveiligingsmaatregelen getroffen om een werkomgeving veiliger te maken.

Hardware-integratiepakket

Een hardware-integratiepakket, of HIP, is een update die kan worden toegepast op Security Center. Hiermee kunnen nieuwe functies worden beheerd (bijvoorbeeld nieuwe typen video-units), zonder dat een upgrade naar de volgende release van Security Center nodig is.

Hardware-integratiepakket (HIP)

Acroniem: HIP

Hardware inventariseren

Hardware-inventaris is een onderhoudstaak die rapporteert over de kenmerken (unitmodel, firmwareversie, IP-adres, tijdzone, enz.) van toegangscontrole, video, inbraakpaneel en ALPR-units in uw systeem.

Hardwarezone

Een hardwarezone is een zone-entiteit waarin de I/O-verbinding wordt uitgevoerd door één toegangscontrole-unit. Een hardwarezone werkt onafhankelijk van de Access Manager en kan daarom niet worden in- of uitgeschakeld via Security Desk.

Hash-functie

In cryptografie gebruikt een hash-functie een wiskundig algoritme om op basis van inputgegevens een alfanumerieke tekenreeks van een vaste grootte te retourneren. Hash-functies zijn ontworpen als eenrichtingsfuncties, dat wil zeggen, functies die niet kunnen worden teruggedraaid.

Gezondheidsgeschiedenis

De taak Gezondheidsgeschiedenis is een onderhoudstaak die rapporteert over gezondheidskwesties.

Health Monitor

De Health Monitor bewaakt de systeementiteiten bewaakt zoals servers, rollen, units en client toepassingen voor gezondheidskwesties.

Gezondheidsstatistieken

De taak Gezondheidsstatistieken is een onderhoudstaak die u een algemeen overzicht geeft van de gezondheid van uw systeem door te rapporteren over de beschikbaarheid van geselecteerde systeementiteiten zoals rollen, video-units en toegangscontrole-units.

Hoge beschikbaarheid

Hoge beschikbaarheid is een ontwerpbenadering waarmee een systeem in staat is om bij een hoger dan normaal werkingsniveau te kunnen presteren. Vaak omvat dit failover en werklastverdeling.

Treffer

Een treffer is een nummerplaatleesbewerking die overeenkomt met een trefferregel, zoals een hotlist, overtijdregel, vergunning of vergunningsbeperking. Een Genetec Patroller™-gebruiker kan een treffer weigeren of accepteren. Een geaccepteerde treffer kan vervolgens ten uitvoer worden gebracht.

Trefferregel

Een trefferregel is een ALPR-regel die wordt gebruikt om voertuigen die van belang zijn (ook wel 'treffers' genoemd) te identificeren aan de hand van nummerplaatleesoperaties. De trefferregels omvatten hotlists, overtijdregels, vergunningen en vergunningsbeperkingen.

Treffers

De taak Treffers is een onderzoekstaak die treffers binnen een bepaalde periode en geografisch gebied rapporteert.

Sneltoetsacties

Een sneltoetsactie is een actie die is toegewezen aan een pc-toetsenbordfunctietoets (Ctrl+F1 t/m Ctrl+F12) in Security Desk voor snelle toegang.

hotlist

Een hotlist is een lijst met gezochte voertuigen, waarbij elk voertuig wordt geïdentificeerd aan de hand van een kentekenplaat, de staat van uitgifte en de reden waarom het voertuig wordt gezocht (gestolen, gezochte crimineel, Amber Alert, vip, enzovoort). Optionele voertuiginformatie is bijvoorbeeld het model, de kleur en het voertuigidentificatienummer (VIN).

Hotlist en vergunningseditor

De taak Hotlist en vergunningseditor is een bewerkingstaak. U kunt de taak gebruiken om een bestaande hotlist of vergunningslijst te bewerken. Het is niet mogelijk om met deze taak een nieuwe lijst te maken, maar nadat een bestaande lijst is toegevoegd aan Security Center kunnen gebruikers items in de lijst bewerken, toevoegen of verwijderen. De wijzigingen worden eveneens doorgevoerd in het originele tekstbestand.

Hotspot

Een hotspot is een kaartobject dat een gebied op de kaart vertegenwoordigt dat bijzondere aandacht vraagt. Klikken op een hotspot die geassocieerde vaste en PTZ-camera's weergeeft.

Identiteitscertificaat

Een identiteitscertificaat is een digitaal certificaat dat wordt gebruikt om een partij bij een beveiligde communicatie over een openbaar netwerk te authenticeren tegenover een andere partij. Identiteitscertificaten worden in het algemeen uitgegeven door een autoriteit die door beide partijen wordt vertrouwd, een zogenoemde certificaatinstantie.

Identiteitsprovider

Een identiteitsprovider is een vertrouwd extern systeem dat gebruikersaccounts beheert en dat verantwoordelijk is voor het leveren van gebruikersauthenticatie en identiteitsinformatie aan gekoppelde applicaties via een gedistribueerd netwerk.

Verlichter

Een verlichter is een lampje in de Sharp-unit dat de plaat verlicht en zo de nauwkeurigheid verbetert van de beelden die door de ALPR-camera worden geproduceerd.

Importtool

De Importtool is het hulpmiddel waarmee u kaarthouders, kaarthoudergroepen en credentials kunt importeren vanuit een CSV-bestand (komma gescheiden waarden).

Inactieve entiteit

Een inactieve entiteit is een entiteit die in de entiteitbrowser rood gekleurd is. Hij geeft aan dat de real-world entiteit, die het vertegenwoordigt, niet werkt, offline is of niet goed geconfigureerd is.

Incident

Een incident is een onverwachte gebeurtenis gemeld door een Security Desk-gebruiker. Incidentrapporten kunnen geformatteerde tekst gebruiken en omvatten gebeurtenissen en entiteiten als ondersteunend materiaal.

Incident (Genetec Mission Control™)

Een Genetec Mission Control™-incident is een ongewenste of ongebruikelijke situatie die moet worden onderzocht en opgelost of een routinematige, geplande taak die moet worden gecontroleerd.

Incidentcategorie

Een incidentcategorie is een entiteit die een groep incidenttypen met vergelijkbare kenmerken vertegenwoordigt.

Incidentconfiguratie

Incidentconfiguratie is een beheertaak waarmee u de incidenttypen, de incidentcategorieën en de ondersteuningsdocumenten voor Genetec Mission Control™ kunt configureren. U kunt deze taak ook gebruiken om rapporten te genereren over de wijzigingen die aan incidenttypen zijn aangebracht.

Incident Manager

De Incident Manager is de centrale rol die situationele patronen herkent en incidenten activeert in een Genetec Mission Control™-systeem. Deze rol beheert de automatiseringsworkflows en houdt alle gebruikersactiviteiten bij die verband houden met incidenten.

Incidentbewaking

Incidentbewaking is een bewerkingstaak waarmee u incidenten kunt monitoren en erop kunt reageren. Vanuit deze taak kunt u de incidenten op een kaart weergeven, waardoor uw situationele bewustzijn verbetert.

Incidenteigenaar

De incidenteigenaar is de ontvanger van het incident die verantwoordelijkheid heeft genomen voor het incident. Alleen de incidenteigenaar kan actie ondernemen om het incident op te lossen. Een incident kan slechts één eigenaar tegelijkertijd hebben.

Incidentontvanger

Een incidentontvanger is een gebruiker of gebruikersgroep aan wie het incident is verzonden. Incidentontvangers kunnen het incident bekijken in de taak Incidentbewaking.

Incidentrapport

Incidentrapport is een onderzoekstaak die u kunt gebruiken voor het zoeken, beoordelen en analyseren van Genetec Mission Control™-incidenten.

Incidentsupervisor

Een incidentsupervisor is een gebruiker die incidenten kan bekijken in de taak Incidentmonitoring omdat hij toezicht houdt op de incidentontvangers. Incidentsupervisors zijn zelf geen incidentontvangers. Een gebruiker kan niet zowel supervisor als ontvanger van hetzelfde incident zijn.

incident activering

Een incident-trigger is een gebeurtenis of een reeks gebeurtenissen die een incident kan veroorzaken. De Rules Engine van Genetec Mission Control™ zoekt naar specifieke combinaties van gebeurtenissen (type, tijd, correlatie en frequentie) om te bepalen of een incident moet worden geactiveerd.

Incidenttype

Een incidenttype vertegenwoordigt een situatie voor het oplossen waarvan specifieke acties zijn vereist. De entiteit Incidenttype kan ook worden gebruikt om de incidentdetectie in te automatiseren en om de standaard operationele procedures af te dwingen die uw beveiligingsteam moet volgen.Genetec Mission Control™

Incidenten

De taak Incidenten is een onderzoekstaak die u kunt gebruiken voor het zoeken, beoordelen en analyseren van incidentrapporten gemaakt door Security Desk-gebruikers.

Interfacemodule

Een interfacemodule is een veiligheidsapparaat van derden dat communiceert met een toegangscontrole-unit via IP of RS-485 en biedt extra ingangs-, uitgangs- en lezerverbindingen naar de unit.

Vergrendeling

Een vergrendeling (ook bekend als sortie of airlock) is een toegangsbeperking geplaatst op een beveiligd gebied dat het toelaat dat op elk gegeven moment slechts één deur open is.

Inbraakpaneel

De taak Inbraakdetectie is een beheertaak waarmee u inbraakdetectierollen en -units kunt configureren.

Inbraakdetectiegebied

Een inbraakdetectiegebied is een entiteit die een zone of een partitie (groep sensoren) op een inbraakpaneel weergeeft.

Activiteiten inbraakdetectiegebied

Activiteiten inbraakdetectiegebied is een onderzoekstaak die rapporteert over activiteiten (master inschakelen, perimeter inschakelen, dwang, invoerproblemen, enz.) in geselecteerde voor inbraakdetectiegebieden.

Inbraakdetectie-unit

Een inbraakdetectie-unit is een entiteit die een inbraakapparaat (of inbraakpaneel, controlepaneel, ontvanger, etc.) vertegenwoordigt dat wordt bewaakt en bestuurd door de rol Intrusion Manager.

Gebeurtenissen inbraakdetectie-unit

Gebeurtenissen inbraakdetectie-unit is een onderzoekstaak die rapporteert over gebeurtenissen (AC-storing, batterijfouten, unit verloren, invoerproblemen, enz.) met betrekking tot geselecteerde inbraakdetectie-units.

Intrusion Manager

Intrusion Manager is een type rol dat inbraakdetectie-units bewaakt en bestuurt. Het maakt gebruik van gebeurtenissen die worden gemeld door de units, stuurt live-verslagen naar Security Center en registreert de gebeurtenissen in een database voor toekomstige rapportage.

inbraakpaneel

Een inbraakpaneel (ook wel een alarmpaneel of configuratiescherm genoemd) is een aan de wand bevestigde unit waarin de alarmsensoren (bewegingssensoren, rookdetectors, deursensoren enz.) en de bedrading van de inbraakalarmen bijeenkomen en worden beheerd.
Ook bekend als: alarmpaneel

Inventarisbeheer

Inventarisbeheer is een bewerkingstaak waarmee u kentekenlezingen kunt toevoegen aan een inventaris van een parkeerfaciliteit of ze daarmee in overeenstemming kunt brengen.

Inventarisrapport

De taak Inventarisrapport is een onderzoekstaak waarmee u een specifieke inventaris (voertuiglocatie, verblijftijd van het voertuig, enz.) kunt bekijken of twee inventarissen van een bepaalde parkeerinrichting (toegevoegde voertuigen, verwijderde voertuigen, enz.) kunt vergelijken.

I/O-configuratie

I/O-configuratie is een onderhoudstaak die rapporteert over de I/O-configuraties (gecontroleerde toegangspunten, deuren en liften) van toegangscontrole-units.

I/O-verbinding

I/O (input/output) verbinding controleert een uitgangsrelais op basis van de gecombineerde status (normaal, actief, of probleem) van een groep bewaakte ingangen. Een standaardtoepassing is dat een zoemer klinkt (door middel van een uitgangsrelais) wanneer een raam op de begane grond van een gebouw wordt stukgeslagen (aannemende dat elk raam wordt bewaakt door een "glasbreuk" sensor aangesloten op een ingang).

I/O-zone

Een I/O-zone is een zone-entiteit waarin de I/O-koppeling over meerdere Synergis™-units kan worden verspreid, terwijl één unit fungeert als de hoofdunit. Alle Synergis™-units die bij een I/O-zone betrokken zijn, moeten door dezelfde Access Manager worden beheerd. De I/O-zone werkt onafhankelijk van de Access Manager, maar functioneert niet meer als de hoofdunit niet werkt. Een I/O-zone kan worden ingeschakeld en uitgeschakeld vanuit Security Desk zolang de hoofdunit online is.

IP-camera

Een IP-camera is een video-encoderunit waarin een camera is geïntegreerd.

IPv4

IPv4 is het eerste generatie internetprotocol dat een 32-bits adresruimte gebruikt.

IPv6

IPv6 is een 128-bits internetprotocol dat acht groepen van vier hexadecimale cijfers gebruikt voor adresruimte.

Keyhole Markup Language

Keyhole Markup Language (KML) is een bestandsformaat dat wordt gebruikt voor de weergave van geografische data in een Earth browser zoals Google Earth en Google Maps.

Keyhole Markup Language (KML)

Acroniem: KML

Camera Integrity Monitor van KiwiVision™

Camera Integrity Monitor van KiwiVision™ is een Security Center-module die ervoor zorgt dat camera's altijd operationeel zijn door regelmatig hun video te controleren om te detecteren of er met de camera's is geknoeid.

KiwiVision ™ Privacy Protector ™

KiwiVision™ Privacy Protector™ is een Security Center module die de privacy verzekert van individule personen die zijn opgenomen door videocamera's, zonder dat potentieel bewijsmateriaal verloren gaat.

Wethandhaving

Wethandhaving is een Genetec Patroller™-software-installatie die is geconfigureerd voor wethandhaving: het vergelijken van nummerplaatleesbewerkingen met lijsten met gezochte nummerplaten (hotlists). Het gebruik van kaarten is optioneel.

Lay-out

In Security Desk vertegenwoordigt een lay-outentiteit een momentopname van wat wordt weergegeven in een Monitoring-taak. Alleen het tegelpatroon en de inhoud van de tegel worden opgeslagen, niet de tegelstatus.

Licentiesleutel

Een licentiesleutel is de softwaresleutel waarmee de Security Center-software wordt ontgrendeld. De licentiesleutel wordt speciaal gegenereerd voor elke computer waarop de Directory-rol role is geïnstalleerd. Om uw licentiesleutel te verkrijgen, hebt u de systeem-ID (die uw systeem identificeert) en de validatiesleutel (die uw computer identificeert) nodig.

Nummerplaatinventaris

Een kentekenplaatinventaris is een lijst van kentekenplaatnummers van voertuigen in een parkeergarage binnen een bepaalde tijdperiode, laat zien waar elk voertuig geparkeerd is (sector en rij).

Nummerplaat gelezen

Een gelezen nummerplaat is een kenteken dat door middel van de ALPR-technologie is vastgelegd in een videobeeld.

live gebeurtenis

Een live gebeurtenis is een gebeurtenis die Security Center ontvangt wanneer de gebeurtenis plaatsvindt. Security Center verwerkt live gebeurtenissen in realtime. Live gebeurtenissen worden weergegeven in de gebeurtenissenlijst in Security Desk en kunnen worden gebruikt om gebeurtenis-tot-acties te activeren.

Live treffer

Een live treffer is een treffer die overeenkomt met de Genetec Patroller™ en onmiddellijk via een draadloos netwerk naar het Security Center wordt verzonden.

Live herkenning

Live lezen is een kentekenplaat die door het patrouillevoertuig is vastgelegd en onmiddellijk via een draadloos netwerk naar Security Center wordt verzonden.

Werklastverdeling

Werklastverdeling is de verdeling van de werklast over meerdere computers.

Logische ID

Logische ID is een unieke ID die aan elke entiteit in het systeem is toegewezen om ze gemakkelijk als referentie te kunnen gebruiken. Logische ID's zijn alleen uniek binnen een bepaald entiteitstype.

Inloggingen per Patroller

Inloggingen per Patroller is een onderzoekstaak die rapporteert over de aanmeldingsrecords van een geselecteerd patrouillevoertuig.

langdurige overtijd

Als u langdurige parkeerovertredingen moet monitoren voor voertuigen die langer dan een bepaald aantal dagen geparkeerd staan, kunt u de instellingen voor langdurige overtijd in Genetec Patroller™ en Security Center configureren.

Langdurige ondersteuning

Het releasespoor van Langdurige ondersteuning (LTS) biedt klanten een upgradepad dat softwarewijzigingen minimaliseert en de toegang tot kritieke bug- en beveiligingsoplossingen uitbreidt. De LTS-track bevat major- en patch-versies. Kleine versies zijn uitgesloten. Het kiezen van de LTS-track beperkt uw toegang tot nieuwe mogelijkheden, maar verhoogt de stabiliteit door minder frequente codewijziging en verlengt de onderhoudsperiode met twee jaar.

Langdurige ondersteuning (LTS)

Acroniem: LTS

LPM-protocol

Het License Plate Management (LPM)-protocol voorziet in een Sharp-camera met een veilige en betrouwbare verbinding met Security Center. Wanneer het LPM-protocol is ingeschakeld op een Sharp-camera, beheert het protocol de verbinding van de camera met de rol ALPR Manager.

Macro

Een macro is een entiteit die een C#-programma bevat dat gebruikerspecifieke functies toevoegt aan Security Center.

Hoofdserver

De hoofdserver is de enige server in een Security Center-systeem die de Directory rol host. Alle andere servers in het systeem moeten worden verbonden met de hoofdserver om deel uit te maken van hetzelfde systeem. In een hoge beschikbaarheid configuratie waar meerdere servers de Directory rol hosten is het de enige server die naar de Directory-database kan schrijven.

hoofdversie

Een hoofdversie is een softwareversie die nieuwe functies, gedragswijzigingen, SDK-mogelijkheden, ondersteuning voor nieuwe apparaten en prestatieverbeteringen toevoegt. Hoofdversies zijn compatibel met maximaal drie eerdere hoofdversies, met behulp van achterwaartse compatibiliteitsmodus. Een licentie-update is vereist om te upgraden naar een nieuwe hoofdversie. Een hoofdversie wordt aangegeven door een versienummer met nullen op de derde en vierde positie: X.Y.0.0. Zie pagina Productlevenscyclus op GTAP voor meer informatie.

Man-in-the-middle

In computerbeveiliging is man-in-the-middle (MITM) een vorm van aanval waarbij de aanvaller in het geheim de communicatie tussen twee partijen, die denken dat ze rechtstreeks met elkaar communiceren, verlegt en mogelijk verandert.

man-in-the-middle (MITM)

Acroniem: MITM

Handmatige opname

Handmatig vastleggen is wanneer nummerplaatinformatie door de gebruiker in het systeem wordt ingevoerd en niet door de ALPR.

Kaart

Een kaart in Security Center is een tweedimensionaal diagram dat u helpt de fysieke locaties van uw beveiligingsapparatuur in een geografisch gebied of een gebouw te visualiseren.

Kaartdesigner

Kaartdesigner is een beheertaak waarmee u kaarten kunt maken en bewerken die gebruikers van Security Desk naar de fysieke locaties van uw apparatuur verwijzen.

Map Manager

De Map Manager is de centrale rol die alle kaartresources in Security Center beheert, inclusief geïmporteerde kaartbestanden, externe kaartproviders en KML-objecten. Deze fungeert als de Map Server voor alle client-toepassingen die kaarten nodig hebben en als de recordprovider voor alle Security Center-entiteiten die op kaarten met georeferenties worden geplaatst.

kaartmodus

Kaartmodus is een Security Desk canvas-bedieningsmodus die tegels en bedieningselementen vervangt door een geografische kaart waarop alle actieve gebeurtenissen met georeferentie in uw systeem worden getoond. Naar Kaartmodus schakelen is een functie die wordt geleverd met AutoVu™, Correlation of Genetec Mission Control™. De functie vereist een licentie voor een van deze belangrijke functies.

kaartobject

Kaartobjecten zijn grafische representaties van Security Center-entiteiten of geografische kenmerken zoals steden, snelwegen, rivieren enzovoort. Met kaartobjecten is interactie met uw systeem mogelijk zonder dat u de kaart hoeft te verlaten.

Kaart vooraf instellen

Een vooringestelde kaart is een opgeslagen kaartweergave. Elke kaart heeft ten minste één voorinstelling, de standaardweergave, die wordt weergegeven wanneer een gebruiker de kaart opent.

Kaartweergave

Een kaartweergave is een gedefinieerde sectie van een kaart.

Kaarten

Kaarten is een bewerkingstaak die u meer inzicht geeft in de situatie, doordat de context van een kaart wordt toegevoegd aan uw bewakings- en controleactiviteiten.

Master inschakelen

Master inschakelen activeert een inbraakdetectiegebied op een zodanige manier dat alle sensoren die aan het gebied worden toegeschreven het alarm zouden uitschakelen als een van hen wordt geactiveerd.
Ook bekend als: Inschakeling bij afwezigheid

Master sleutelstream

In gemengde stream-codering is de master sleutelstream de reeks symmetrische sleutels die door de Archiver wordt gegenereerd om een datastream te coderen. De symmetrische sleutels worden willekeurig gegenereerd en veranderen elke minuut. Om veiligheidsredenen wordt de master sleutelstream nooit ergens als leesbare tekst verzonden of opgeslagen.

Max. bezetting

De functie Max. bezetting monitort het aantal mensen in een gebied, tot een geconfigureerde limiet. Zodra de limiet is bereikt, wordt de regel toegepast om verdere kaarthouders de toegang te weigeren (indien ingesteld op Hard) of om gebeurtenissen te activeren terwijl verdere toegang wordt toegestaan (Zacht).

Maximale sessieduur

Het instellen van een maximale sessietijd helpt de statistieken over de bezettingsgraad van parkeerplaatsen te verbeteren. Als de maximale sessietijd voor een voertuig is overschreden, wordt aangenomen dat de kentekenplaat van het voertuig bij vertrek niet is gelezen en dat het voertuig zich niet meer in de parkeerzone bevindt. De parkeersessie wordt weergegeven in rapporten die zijn gegenereerd vanuit de taak Parkeersessies met de reden Staat: maximale sessieduur overschreden.

Media Gateway

De Media Gateway-rol wordt gebruikt door Genetec™ Mobile, Web Client en de Genetec™ Web App om getranscodeerde video op te halen van Security Center. De Media Gateway-rol ondersteunt het Real Time Streaming Protocol (RTSP), waarmee externe applicaties ruwe videostreams van Security Center kunnen opvragen.

Media Router

Media Router is de centrale rol voor alle streamingsaanvragen (audio en video) in Security Center. Hiermee worden streamingsessies tot stand gebracht tussen de bron van de stream , zoals camera of Archiver, en de aanvragers (clienttoepassingen). Routebeslissingen zijn gebaseerd op de locatie (IP-adres) en de transmissiemogelijkheden van alle betrokken partijen (bron, bestemmingen, netwerken en servers).

kleine versie

Een kleine versie is een softwareversie die nieuwe functies, SDK-mogelijkheden, ondersteuning voor nieuwe apparaten, bugfixes en beveiligingsfixes toevoegt. Verschillende systeemcomponenten kunnen op verschillende kleinere versies draaien, op voorwaarde dat ze dezelfde hoofdversie delen. Er is geen licentie-update is vereist om te upgraden naar een nieuwe kleine versie. Een kleine versie wordt aangegeven door een versienummer met een nul op de vierde positie: X.Y.Z.0. Zie pagina Productlevenscyclus op GTAP voor meer informatie.

onbrekend bestand

Een ontbrekend bestand is een videobestand waarnaar nog steeds door een archiefdatabase wordt verwezen, maar dat niet meer toegankelijk is. Deze situatie doet zich voor wanneer videobestanden handmatig worden verwijderd zonder dat de taak Archivering opslaggegevens wordt gebruikt, waardoor er een mismatch ontstaat tussen het aantal videobestanden waarnaar in de database wordt verwezen en het werkelijke aantal videobestanden dat op de schijf is opgeslagen.

Mobile Admin

(Verouderd vanaf SC 5.8 GA) Mobile Admin is een webhulpprogramma gebruikt voor het configureren van de Mobile Server.

Mobiele credential

Een mobiele credential is een credential op een smartphone die Bluetooth- of Near Field Communication (NFC)-technologie gebruikt om toegang te krijgen tot beveiligde gebieden.

Mobile Credential Manager

De rol Mobile Credential Manager koppelt Security Center aan uw externe leverancier van mobiele referenties, zodat u uw abonnementsstatus kunt bekijken en uw mobiele referenties en profielen in Config Tool kunt beheren.

mobile credential profile

Een mobiel referentieprofiel koppelt een onderdeelnummer van uw mobiele credential aan uw abonnement, zodat u mobiele credentials kunt maken in Security Center.

Mobiele datacomputer

Mobiele datacomputer is een tabletcomputer of robuuste laptop die in patrouillevoertuigen wordt gebruikt om de Genetec Patroller™-applicatie uit te voeren. De MDC is meestal uitgerust met een aanraakscherm met een minimale resolutie van 800 x 600 pixels en draadloze netwerkmogelijkheden.

Mobile datacomputer (MDC)

Acroniem: MDC

Mobiele nummerplaatinventaris

Mobiele nummerplaatinventaris (MLPI) is de Genetec Patroller™ software-installatie die geconfigureerd is voor het verzamelen van kentekenplaten en andere voertuiginformatie voor het creëren en onderhouden van een kentekenplaatinventaris voor een groot parkeerterrein of parkeergarage.

Mobiele nummerplaatinventaris (Mobile License Plate Inventory, MLPI)

Acroniem: MLPI

Mobile Server

De rol Mobile Server biedt Security Center toegang op mobiele apparaten.

Monitorgroep

Een monitorgroep is een entiteit waarmee analoge monitors voor alarmweergave worden aangegeven. Naast het monitoren van groepen is de enige andere manier om alarmen in realtime weer te geven, gebruik te maken van de taak Alarmbewaking in Security Desk.

Monitor-ID

Monitor-ID is een ID die wordt gebruikt voor het uniek identificeren van een werkstationscherm dat wordt beheerd door Security Desk.

Monitoring

De taak Monitoring is een bewerkingstaak waarmee u realtime gebeurtenissen die gerelateerd zijn aan bepaalde entiteiten, kunt bewaken en hierop kunt reageren. Ook kunt u met de taak Monitoring alarmen bewaken en hierop reageren.

Bewegingsdetectie

Bewegingsdetectie is een eigenschap die zoekt naar veranderingen in een reeks videobeelden. De bepaling van wat op video een beweging is en wat niet, kan met bijzonder geraffineerde criteria getoetst worden.

Beweging zoeken

Beweging zoeken is een onderzoekstaak die zoekt naar beweging die wordt gedetecteerd in specifieke delen van het gezichtsveld van een camera.

Bewegingszone

Een bewegingszone is een door de gebruiker gedefinieerde zone binnen een videobeeld waar beweging moet worden gedetecteerd.

Eenheid verplaatsen

De tool Unit verplaatsen wordt gebruikt om units van de ene managerrol naar de andere te verplaatsen. Bij het verplaatsen blijven alle unitconfiguraties en -gegevens behouden. Na de verplaatsing neemt de nieuwe manager onmiddellijk de commando- en besturingsfunctie van de unit over, terwijl de oude manager de unit-gegevens blijft beheren die vóór de verplaatsing zijn verzameld.

parkeerplaats voor meerdere huurders

Als u AutoVu™ Free-Flow gebruikt om voorbijgaand parkeren en parkeervergunningen in parkeerzones te beheren, kunt u met de plug-in AutoVu™ Free-Flow parkeerplaatsen beheren waar parkeerplaatsen worden verhuurd aan huurders.

Multifactor authenticatie

Multifactor authenticatie (MFA) is een beveiligingssysteem dat meer dan één authenticatiemethode van onafhankelijke categorieën van credentials vereist om de identiteit van de gebruiker te verifiëren voor een aanmelding of een andere transactie.

Multifactor authenticatie (MFA)

Acroniem: MFA

Netwerk

De netwerkentiteit wordt gebruikt om de kenmerken vast te leggen van de netwerken die door uw systeem worden gebruikt, zodat de juiste stream-routingsbeslissingen kunnen worden genomen.

Network Address Translation

Network address translation is het proces van het wijzigen van netwerkadresinformatie in datagram (IP) pakketkoppen terwijl deze wordt doorgevoerd over een verkeersroutingsinrichting, met het doel om een IP-adresruimte opnieuw in een andere te plaatsen.

Vertaling van netwerkadressen

Acroniem: NAT

Netwerkweergave

De netwerkweergave is een browserweergave die uw netwerkomgeving afbeeldt door elke server weer te geven in het netwerk waartoe ze behoren.

Netwerkweergave

De taak Netwerkweergave is een beheertaak waarmee u uw netwerken en servers kunt configureren.

Nieuwe gezochte

Een nieuwe gezochte is een handmatig ingevoerd hotlist-item in Genetec Patroller™. Als u een kenteken zoekt dat niet in de hotlists staat die in de Genetec Patroller™ zijn geladen, kunt u het invoeren om een treffer te genereren zodra het kenteken wordt vastgelegd.

Meldingenvak

Het meldingenvak bevat pictogrammen die snelle toegang tot bepaalde systeemfuncties bieden, en geeft ook indicatoren weer voor systeemgebeurtenissen en statusinformatie. De weergaveinstellingen van het meldingenvak worden opgeslagen als onderdeel van uw gebruikersprofiel en zijn van toepassing op zowel Security Desk als Config Tool.

OCR-gelijkwaardigheid

OCR-gelijkwaardigheid is de interpretatie van gelijkende OCR-tekens (Optical Character Recognition, optische tekenherkenning) die wordt uitgevoerd tijdens nummerplaatherkenning. Gelijkende OCR-tekens lijken op elkaar, afhankelijk van het lettertype van de nummerplaat. De letter 'O' en het cijfer '0' of het cijfer '5' en de letter 'S' bijvoorbeeld. Er zijn meerdere vooraf gedefinieerde gelijkende OCR-tekens voor verschillende talen.

Agent

Een agent, of een gebruiker van een draagbare camera, is een entiteit die een persoon identificeert die in het bezit is van een vergunning voor een op het lichaam gedragen camera en videobeelden uploadt naar Genetec Clearance™ of naar een Security Center-videoarchief. Agenten worden automatisch toegevoegd wanneer een camera wordt aangesloten op de Genetec Clearance™ Uploader, maar kunnen ook handmatig worden toegevoegd en gewijzigd.

offline gebeurtenis

Een offline gebeurtenis is een gebeurtenis die plaatsvindt terwijl de gebeurtenisbron offline is. Security Center ontvangt alleen de offline gebeurtenissen wanneer de gebeurtenisbron weer online is.

Omnicast™

Security Center Omnicast™ is het IP-videobeheersysteem (VMS) dat organisaties van elke omvang de mogelijkheid biedt om een videobewakingssysteem in te zetten dat is aangepast aan hun behoeften. Het ondersteunt een breed scala aan IP-camera's en biedt een antwoord op de groeiende vraag naar HD-video en -analyse, en beschermt tegelijkertijd de individuele privacy.

Omnicast™ compatibiliteitspakket

Omnicast™ compatibiliteitspakket is de softwarecomponent die u moet installeren om Security Center compatibel te maken met een Omnicast™ 4.x-systeem. Let op: Omnicast™ 4.8 heeft End of Life (EOL) bereikt. Ga naar de pagina Productlevenscyclus van Genetec™ voor meer informatie.

Omnicast™ Federation™

De Omnicast™ Federation™ rol verbindt een Omnicast™ 4.x systeem met Security Center. Op die manier kunnen de entiteiten en gebeurtenissen van Omnicast™ worden gebruikt in uw Security Center-systeem. Let op: Omnicast™ 4.8 heeft End of Life (EOL) bereikt. Ga naar de pagina Productlevenscyclus van Genetec™ voor meer informatie.

Weesbestand

Een weesbestand is een videobestand waarnaar niet langer wordt verwezen door een archiefdatabase. Weesbestanden blijven op de schijf staan totdat ze handmatig worden verwijderd. Deze situatie doet zich voor wanneer de archiefdatabase onopzettelijk wordt gewijzigd, waardoor er een mismatch ontstaat tussen het aantal videobestanden waarnaar in de database wordt verwezen en het werkelijke aantal videobestanden dat op de schijf is opgeslagen.

Outputgedrag

Een outputgedrag is een entiteit die een aangepast uitgangssignaalformaat definieert, zoals een puls met een vertraging en een tijdsduur.

Overtijdregel

Een overtijdregel is een entiteit die een parkeertijdlimiet definieert, evenals het maximale aantal schendingen dat op één dag kan worden uitgevoerd. Overtijdregels worden gebruikt voor parkeerhandhaving in steden en bij universiteiten. Voor het parkeren bij universiteiten definieert een overtijdregel ook het parkeergebied waarop deze beperkingen van toepassing zijn.

Betaalde tijd

De fase Betaalde tijd van een parkeersessie gaat in wanneer de comforttijd verloopt. Bestuurders van voertuigen kunnen parkeertijd kopen via een betaalstation of mobiele app en het betalingssysteem kan worden aangeboden door geïntegreerde externe parkeervergunningverleners.

Parkeerinrichting

Een parkeerinrichting definieert een groot parkeerterrein als een aantal sectoren en rijen met als doel tracking van inventaris.

Parkeerplaats

Een parkeerplaats is een veelhoek die de locatie en vorm van een parkeergebied op een kaart definieert. Door het aantal parkeerplaatsen binnen de parkeerplaats te definiëren, kan Security Center de bezettingsgraad gedurende een bepaalde periode berekenen.

parkeerregel

Een parkeerregel definieert hoe en wanneer een parkeersessie wordt beschouwd als geldig of in overtreding.

parkeersessie

De functie AutoVu™ Free-Flow in Security Center gebruikt parkeersessies om het verblijf van elk voertuig in een parkeerzone te volgen. Een parkeersessie is onderverdeeld in vier statussen: Geldig (inclusief gebruiksduur, betaalde tijd en comfortperiode), Overtreding, Afgedwongen en Voltooid.

Parkeersessie statussen

De parkeersessie van een voertuig is onderverdeeld in vier statussen: Geldig (inclusief gebruiksduur, betaalde tijd en comfortperiode), Overtreding, Afgedwongen en Voltooid. Wanneer een voertuig in een parkeerzone parkeert, doorloopt de parkeersessie de parkeersessiestatussen op basis van de timing die is geconfigureerd voor de parkeerregel, de geldigheid van de betaalde tijd en of de parkeersessie van het voertuig in overtreding is.

Parkeersessie

De taak Parkeersessies is een onderzoekstaak waarmee u een lijst kunt genereren met voertuigen die momenteel in overtreding zijn. U kunt een voertuiginventarisrapport maken voor de huidige parkeerzonebezetting of voor een specifieke tijd in het verleden op basis van het geselecteerde tijdfilter.

parkeerzone

De parkeerzones die u definieert in Security Center vertegenwoordigen parkeerplaatsen buiten de straat, waarvan de ingangen en uitgangen worden bewaakt door Sharp-camera's.

Parkeerzone activiteiten

De taak Parkeerzoneactiviteiten is een onderzoekstaak waarmee u de gebeurtenissen in de parkeerzone kunt volgen die optreden tussen het moment dat de kentekenplaat wordt gelezen bij de ingang en de uitgang van de parkeerzone.

Parkeerzone capaciteit

De parkeerzonecapaciteit is het maximale aantal voertuigen dat in een parkeerzone kan worden geparkeerd.

Parkeerzone capaciteitsdrempel

De capaciteitsdrempelwaarde van de parkeerzone bepaalt op welk punt een gebeurtenis Capaciteitsdrempel bereikt wordt gegenereerd. Als u bijvoorbeeld de drempel verlaagt naar 90%, genereert het systeem een gebeurtenis wanneer de parkeerzone een capaciteit van 90% bereikt.

Partitie

Een partitie is een entiteit in Security Center die een reeks entiteiten definieert die alleen zichtbaar zijn voor een specifieke groep gebruikers. Een partitie kan bijvoorbeeld alle gebieden, deuren, camera's en zones in één gebouw omvatten.

patchversie

Een patchversie is een softwareversie die ondersteuning voor nieuwe apparaten, bugfixes en beveiligingsfixes toevoegt. Patchversies hebben geen invloed op de systeemcompatibiliteit, zolang al uw systeemcomponenten dezelfde hoofdversie hebben. Als u zich op het traject voor langdurige ondersteuning (LTS) bevindt, bevatten patchversies alleen kritieke bug- en beveiligingsoplossingen. Een patchversie wordt aangegeven met een versienummer waarbij de vierde positie geen nul is. Zie pagina Productlevenscyclus op GTAP voor meer informatie.

Patrouillevoertuig

Een patrouillevoertuig bewaakt parkeerterreinen en stadsstraten op parkeerovertredingen of gezochte voertuigen. Een patrouillevoertuig bevat een of meer Sharp automatische kentekenherkenningscamera's (ALPR) en een boordcomputer met Genetec Patroller™-software.

Patroller-entiteit

Een Patroller-entiteit in Security Center vertegenwoordigt een patrouillevoertuig dat is uitgerust met de Genetec Patroller™-software.

Patroller Config Tool

Genetec Patroller™ Config Tool is de Genetec Patroller™-beheerapplicatie die wordt gebruikt om Patroller-specifieke instellingen te configureren, zoals het toevoegen van Sharp-camera's aan het LAN in het voertuig, het inschakelen van functies zoals Handmatig vastleggen of Nieuwe gezocht en het opgeven dat een gebruikersnaam en wachtwoord nodig zijn om in te loggen bij Genetec Patroller™.

Patroller-tracking

Patroller-tracking is een onderzoekstaak waarmee u op een kaart de route van een patrouillevoertuig op een bepaalde datum kunt herhalen of de huidige locatie van patrouillevoertuigen op een kaart kunt bekijken.

Personen tellen

Personen tellen is een bewerkingstaak die in realtime het aantal kaarthouders in alle beveiligde gebieden van uw systeem telt.

Perimeter inschakelen

Perimeter inschakelen activeert een inbraakdetectiegebied op een zodanige manier dat alleen sensoren die aan de perimeter van het gebied worden toegeschreven het alarm uitschakelen als ze worden geactiveerd. Andere sensoren, zoals bewegingssensoren in het gebied, worden genegeerd.

Toelating

Een vergunning is een entiteit die één lijst met parkeervergunninghouders definieert. Elke vergunninghouder wordt gekenmerkt door een categorie (vergunningzone), een nummerplaat, de status van de vergunningsverlening en eventueel de geldigheid van de vergunning (ingangsdatum en vervaldatum). Vergunningen worden gebruikt voor parkeerhandhaving in steden en bij universiteiten.

Toelating treffer

Een vergunningtreffer is een treffer die wordt gegenereerd als een leesbewerking (nummerplaat) niet overeenkomt met vermeldingen in een vergunning of als deze overeenkomt met een ongeldige vergunning.

Vergunningsrestrictie

Een vergunningsrestrictie is een entiteit waarmee tijdsrestricties worden toegepast op een reeks parkeervergunningen voor een bepaald parkeerterrein. Vergunningsrestricties kunnen worden gebruikt door patrouillevoertuigen die zijn geconfigureerd voor universitaire parkeerhandhaving en voor systemen die de functie AutoVu™ Free-Flow gebruiken.

Platte tekst

In cryptografie verwijst platte tekst naar gegevens die niet zijn gecodeerd.

Plan Manager

(Verouderd) Plan Manager is een module van Security Center die interactieve kaartfunctionaliteit biedt om een beter beeld van uw veiligheidssituatie te visualiseren. De module Plan Manager is vervangen door de Security Center rol, Map Manager, sinds versie 5.4 GA.

Plaatlezer

Plaatlezer is het softwareonderdeel van de Sharp-unit dat de afbeeldingen verwerkt die worden vastgelegd door de ALPR-camera om nummerplaatleesbewerkingen te produceren en elke nummerplaatleesbewerking koppelt aan een contextafbeelding die is vastgelegd door de contextcamera. De plaatlezer verwerkt daarnaast de communicatie met de Genetec Patroller™ en de ALPR Manager. Als er een externe wielbeeldcamera is verbonden met de Sharp-unit, legt de plaatlezer ook wielbeelden van deze camera vast.

Plugin

Een plug-in (in kleine letters) is een softwarecomponent die een specifieke functie toevoegt aan een bestaand programma. Afhankelijk van de context kan de plug-in verwijzen naar de softwarecomponent zelf of naar het softwarepakket dat wordt gebruikt om de softwarecomponent te installeren.

plug-inrol

Een plug-in rol voegt optionele functies toe aan Security Center. Een plug-inrol wordt gemaakt met behulp van de rolsjabloon Plug-in. Standaard wordt het weergegeven door een oranje puzzelstuk in de weergave Rollen van de taak Systeem. Voordat u een plug-inrol kunt maken, moet het softwarepakket dat specifiek is voor die rol op uw systeem zijn geïnstalleerd.

Plugin

Plugin (met een hoofdletter, in enkelvoud) is de rolsjabloon die is bedoeld om specifieke plugin-rollen te maken.

Plugins

De taak Plugins is een beheertaak waarmee u plugin-specifieke rollen en gerelateerde entiteiten kunt configureren.

Primaire server

De primaire server is de standaardserver die is gekozen om een specifieke functie (of rol) in het systeem uit te voeren. Als u de fouttolerantie van het systeem wilt verhogen, kan de primaire server worden beveiligd door een secundaire server die stand-by staat. Als de primaire server uitvalt dan neemt de secundaire server het automatisch over.

Privacybescherming

Privacybescherming in Security Center is software die delen van een videostream waar beweging wordt gedetecteerd, anoniem maakt of maskeert. De identiteit van individuen of bewegende objecten wordt beschermd, zonder bewegingen en handelingen te verdoezelen of monitoring te verhinderen.

Privacy Protector™

De rol Privacy Protector™ vraagt om originele videostreams van Archiver-rollen en past gegevensanonimisering toe op de originele videostreams. De privacy-beveiligde (geanonimiseerde) videostream wordt vervolgens teruggestuurd naar de Archiver voor opname.

Privé IP-adres

Een privé-IP-adres is een IP-adres gekozen uit een reeks adressen die alleen geldig zijn voor gebruik op een LAN. De bereiken voor een privé-IP-adres zijn: 10.0.0.0 tot 10.255.255.255, 172.16.0.0 tot 172.16.255.255 en 192.168.0.0 tot 192.168.255.255. Routers op internet zijn normaal ingesteld om verkeer met privé-IP-adressen te negeren.

Privésleutel

In cryptografie is een private of geheime sleutel ofwel een coderings- of decoderingssleutel die alleen bekend is bij een van de partijen die geheime berichten uitwisselen.

Privé taak

Een privé taak is een opgeslagen taak die alleen zichtbaar is voor de gebruiker die het heeft gemaakt.

Recht

Rechten definiëren wat gebruikers kunnen doen, zoals inschakelen van zones, blokkeren van camera's en het ontgrendelen van deuren, voor het gedeelte van het systeem waarvoor ze toegangsrechten hebben.

Problemen in verband met rechten oplossen

De probleemoplosser Recht is een tool waarmee u de toewijzing van gebruikersrechten in uw Security Center-systeem kunt onderzoeken. Met deze tool kunt u nagaan:
 • Wie toestemming heeft om met een geselecteerde entiteit te werken
 • Welke rechten worden verleend aan geselecteerde gebruikers of groepen
 • Aan wie een recht is toegekend, wie toegang heeft tot een specifieke entiteit of beide

Publieke sleutel

In cryptografie is een openbare sleutel een waarde die door een bepaalde autoriteit wordt verstrekt als een coderingssleutel die, in combinatie met een privésleutel die tegelijkertijd wordt gegenereerd, kan worden gebruikt om berichten effectief te coderen en digitale handtekeningen te verifiëren.

publieke-sleutelencryptie

Publieke-sleutelencryptie, ook bekend als asymmetrische codering , is een type codering waarbij twee verschillende sleutels worden gebruikt voor het coderen en decoderen van informatie. De privésleutel is een sleutel die alleen bekend is bij de eigenaar, terwijl de openbare sleutel kan worden gedeeld met andere entiteiten in het netwerk. Wat is gecodeerd met één sleutel kan alleen worden gedecodeerd met de andere sleutel.

Openbare sleutelinfrastructuur

Een openbare sleutelinfrastructuur (PKI) is een verzameling hardware, software, mensen, beleidsregels en procedures die nodig zijn om de distributie en identificatie van openbare coderingssleutels te ondersteunen. Hiermee kunnen gebruikers en computers veilig gegevens uitwisselen via netwerken zoals internet en de identiteit van de andere partij verifiëren.

openbare sleutelinfrastructuur (PKI)

Acroniem: PKI

Openbare taak

Een openbare taak is een opgeslagen taak die kan worden gedeeld en hergebruikt tussen gebruikers van Security Center.

Lezer

Een lezer is een sensor die de credential voor een toegangscontrolesysteem leest. Dit kan bijvoorbeeld een lezer of een biometriescanner zijn.

leessnelheid

De leessnelheid meet de snelheid waarmee een kentekenherkenningssysteem alle tekens in een afbeelding van een kentekenplaat correct kan detecteren en lezen.

Leesoperaties

Leesoperaties is een onderzoekstaak die rapporteert over nummerplaatlezingen die worden uitgevoerd binnen een geselecteerd tijdbereik en een geografisch gebied.

Leesoperaties/treffers per dag

Leesoperaties/treffers per dagis een onderzoekstaak die rapporteert over nummerplaatlezingen die worden uitgevoerd binnen een geselecteerd tijdbereik en een geografisch gebied.

Leesoperaties/treffers per zone

Leesoperaties/treffers per zone is een onderzoekstaak die rapporteert over het aantal lezingen en treffers per parkeergebied voor een geselecteerde periode.

realm

In identiteitstermen is een realm de reeks applicaties, URL's, domeinen of sites waarvoor een token geldig is. Een realm wordt meestal gedefinieerd met behulp van een internetdomein zoals genetec.com of een pad binnen dat domein, zoals genetec.com/support/GTAC. Een realm wordt soms omschreven als een beveiligingsdomein, omdat het alle applicaties binnen een opgegeven beveiligingsgrens omvat.

record-cache

De record-cache is de database waarin de rol Record Caching Service kopieën bewaart van records die uit externe gegevensbronnen in Security Center zijn opgenomen. U kunt rapporten genereren over de in het cachegeheugen opgenomen records met de onderzoekstaak Records.

Record Caching Service

De rol Record Caching Service wordt gebruikt voor gegevensopname. Met deze rol kunt u records uit externe gegevensbronnen importeren in Security Center. U kunt de binnengekomen gegevens delen met het hele geïntegreerde platform om het bewustzijn en de respons te verbeteren, om contextuele informatie toe te voegen aan dynamische kaarten of om die te visualiseren in operationele dashboards.

Record fushion-services niet beschikbaar.

De Record Fusion Service is de centrale rol die voorziet in een uniform query-mechanisme voor gegevensrecords die afkomstig zijn uit een grote verscheidenheid van bronnen, zoals Security Center-modules of toepassingen van derden. Alle verzoeken om bestanden gaan via deze rol, die vervolgens navraag doet bij de respectieve leveranciers van bestanden.

recordprovider

Een recordprovider is ofwel een Security Center-rol of een SDK-toepassing die een gegevensbron koppelt aan de rol Record Fusion Service.

recordtype

In Security Center definieert een recordtype de gegevensindeling en geeft het kenmerken weer van een verzameling records die u in heel het systeem kunt delen via de rol Record Fusion Service.

Opnamemodus

Opnamemodus is het criterium op basis waarvan het systeem de opname van videostreams plant. Er zijn vier mogelijke opnamemodi:
 • Doorlopend. Neemt continu op.
 • Bij beweging/handmatig. Neemt op volgens de instellingen voor bewegingsdetectie en wanneer een gebruiker of systeemactie daarom vraagt.
 • Handmatig. Neemt alleen op wanneer een gebruiker of systeemactie daarom vraagt.
 • Uit. Opnemen is niet toegestaan.

Opnametoestand

De opnametoestand is de huidige opnamestatus van een bepaalde camera. Er zijn vier mogelijke opnamestatussen: Ingeschakeld, Uitgeschakeld, Momenteel opnemen (ontgrendeld) en Momenteel opnemen (vergrendeld).

Archieven

De taak Records is een onderzoekstaak waarmee u een query kunt indienen bij de recordproviders die zijn geregistreerd in Security Center en relevante informatie kunt vinden op basis van bekende of verwachte correlaties.

Redirector

Een redirector is een server die is toegewezen aan een redirector agent die is gemaakt door de Media Router rol.

Redirector agent

Een redirector agent is een agent die gemaakt is door de Media Router rol om gegevensstromen van één IP-eindpunt naar een andere om te leiden.

Meervoudige archivering

Meervoudige archivering is een optie om de beschikbaarheid van video- en audioarchieven te verbeteren tijdens failover en om bescherming te bieden tegen gegevensverlies. Als u deze optie inschakelt, archiveren alle servers die aan een Archiver-rol zijn toegewezen video en audio op hetzelfde moment.

Extern

De taak Extern is een bewerkingstaak waarmee u andere Security Desk-applicaties in uw systeem op afstand kunt monitoren en bedienen met behulp van de taak Monitoring en de taak Alarmbewaking.

Configuratie op afstand

De taak Externe configuratie is een beheertaak waarmee u federatieve Security Center-entiteiten kunt configureren zonder u af te melden bij uw lokale Config Tool.

Weergavesnelheid

Renderratio is de vergelijking van hoe snel het werkstation een video rendert met de snelheid waarmee het werkstation die video ontvangt van het netwerk.

Report Manager

De rol Report Manager automatiseert e-mailen en afdrukken van rapporten op basis van tijdschema's.

Rapportagepaneel

Het rapportagepaneel is een van de panelen in de werkruimte van Security Desk. Het toont queryresultaten of real-time gebeurtenissen in een tabelvorm.

Uitgangsverzoek

Verzoek om te verlaten (REX) is een deuropenerknop die zich normaal gesproken aan de binnenkant van een beveiligd gebied bevindt en die, wanneer erop wordt gedrukt, een persoon toestaat om het beveiligde gebied te verlaten zonder enige credential te hoeven tonen. Dit kan ook het signaal van een bewegingsdetector zijn. Het is ook het signaal dat door de controller wordt ontvangen voor een verzoek om te verlaten.

Verzoek om te verlaten

Acroniem: REX

beperkte camera

Beperkte camera's zijn camera's die door Genetec Inc. zijn geïdentificeerd als cyberbeveiligingsrisico's.

Omgekeerde geocoding

Omgekeerde geocoding is het omzetten van een geografische locatie, zoals een lengte- en breedtepaar, in een voor mensen leesbaar adres.

reverse tunnel

Een reverse tunnel is een privé communicatiekanaal dat open is tussen een server binnen een beveiligd LAN en een client daarbuiten. Bij de implementatie van Security Centerwordt certificaatauthenticatie gebruikt om te beschermen tegen man-in-the-middle-aanvallen.

omgekeerde tunneling

Omgekeerde tunneling is een techniek die wordt gebruikt op servers die achter een firewall worden beschermd. Met deze techniek wordt voorkomen dat inkomende poorten worden geopend om verzoeken te ontvangen van clients die zich aan de andere kant van de firewall bevinden. In plaats van dat de klant contact opneemt met de server, wordt de communicatie omgekeerd. De client genereert een keyfile met een identiteitscertificaat over zichzelf dat de server gebruikt om contact op te nemen met de client. Op de server hoeft dan geen inkomende poort te worden geopend.

rol

Een rol is een softwarecomponent met een specifieke functie in Security Center. Als u een rol wilt uitvoeren, moet u een of meerdere servers aanwijzen om die te hosten.

Rollen en eenheden bekijken

De rollen- en unitweergave is een browserweergave die de rollen op uw systeem weergeeft met de units die ze als onderliggende entiteiten controleren.

Route

Een Route is een instelling die de transmissiemogelijkheden tussen twee eindpunten in een netwerk configureert voor het routeren van mediastreams.

Rules Engine

De Rules Engine is het onderdeel van het Genetec Mission Control™-systeem dat de door Security Center verzamelde gebeurtenissen analyseert en correleert op basis van vooraf gedefinieerde regels. De Rules Engine gebruikt deze gebeurtenissen om incidenten in het Genetec Mission Control™-systeem te detecteren en te activeren.

Zelfde positie

Zelfde positie is een soort parkeerregulering die kenmerkend is voor een overtijdregel. Een voertuig is in overtreding als het gezien wordt geparkeerd op exact dezelfde plek gedurende een bepaalde periode. Genetec Patroller™ moet zijn toegerust met GPS-capaciteiten om dit type reglement ten uitvoer te brengen.

Tijdschema

Een tijdschema is een entiteit die een reeks tijdsbeperkingen definieert die kunnen worden toegepast op meerdere situaties in het systeem. Elke tijdsbeperking wordt gedefinieerd door een periode (dagelijks, wekelijks, ordinaal of specifiek) en een tijdstip (hele dag, vast bereik, overdag of 's nachts).

Geplande taak

Een geplande taak is een entiteit die een actie definieert die automatisch wordt uitgevoerd op een specifieke datum en tijd, of volgens een terugkerend schema.

SDK certificaat

Een SDK-certificaat is wat een SDK-toepassing (of plug-in) nodig heeft om verbinding te maken met Security Center. Het certificaat moet worden opgenomen in de licentiecode van Security Center zodat de SDK-toepassing werkt.

Secundaire server

Een secundaire server is een alternatieve server op stand-by bedoeld ter vervanging van de primaire server in het geval dat de laatste uitvalt.
Ook bekend als: secundaire server

Secure Socket Layer

De Secure Sockets Layer (SSL) is een computernetwerkprotocol dat serververificatie, clientverificatie en gecodeerde communicatie tussen servers en clients beheert.

Secure Socket Layer (SSL)

Acroniem: SDK

Beveiligd gebied

Een beveiligd gebied is een gebiedsentiteit die een fysieke locatie vertegenwoordigt waarvan de toegang wordt beheerd. Een beveiligd gebied bevat perimeterdeuren (deuren die worden gebruikt om het gebied te betreden en te verlaten) en toegangsbeperkingen (regels aan de hand waarvan de toegang tot het gebied wordt bepaald).

Security Center

Security Center is een uniform platform dat IP-videobewaking, toegangscontrole, nummerplaatherkenning, inbraakdetectie en communicatie combineert in één intuïtieve en modulaire oplossing. Door gebruik te maken van een uniforme aanpak van beveiliging, wordt uw organisatie efficiënter, neemt betere beslissingen en reageert met meer vertrouwen op situaties en bedreigingen.

Security Center Federation™

De Security Center Federation™ rol verbindt een extern onafhankelijk Security Center-systeem met uw lokale Security Center-systeem. Op die manier kunnen de entiteiten en gebeurtenissen van uw externe systeem in uw lokaal systeem worden gebruikt.

Security Center Mobile

(Verouderd) Zie Mobile Server en Genetec™ Mobile.

Security Center Mobile Applicatie

(Verouderd) ZIe Genetec™ Mobile.

Security Center SaaS-editie

De Security Center SaaS-editie wordt Security Center aangeboden via een abonnement. Abonnement op basis van eigendom vereenvoudigt de overgang naar cloudservices en biedt een alternatieve manier om het geïntegreerde platform Genetec™ Security Center te kopen, implementeren en onderhouden.

Veiligheidsmachtiging

Een veiligheids-clearance is een numerieke waarde die wordt gebruikt voor het verder beperken van de toegang tot een gebied als een dreigingsniveau in werking is getreden. Kaarthouders kunnen alleen een gebied binnengaan als hun veiligheids-clearance gelijk aan of hoger is dan de minimale veiligheids-clearance die op het gebied is ingesteld.

Security Desk

Security Desk is de uniforme gebruikersinterface van Security Center. Deze voorziet in een consistente operatorstroom voor alle belangrijke Security Center-systemen, Omnicast™, Synergis™ en AutoVu™. Dankzij het unieke taakgebaseerde ontwerp van Security Desk kunnen operators efficiënt meerdere security- en openbare veiligheidsapplicaties bedienen en monitoren.

Beveiligingstoken

Een on-the-wire weergave van claims die cryptografisch is ondertekend door de uitgever van de claims, en die een duidelijk bewijs levert aan alle vertrouwende partijen met betrekking tot de integriteit van de claims en de identiteit van de uitgever.

Beveiligingsvideo-analyses

De taak Beveiligingsvideoanalyse is een onderzoekstaak die rapporteert over videoanalyse-gebeurtenissen die worden geactiveerd op basis van analysescenario's.

Zelfondertekend certificaat

Een zelfondertekend certificaat is een identiteitscertificaatdat is ondertekend door dezelfde entiteit waarvan het de identiteit bevestigt, in tegenstelling tot een certificaatinstantie. Zelfondertekende certificaten zijn gemakkelijk te maken en kosten niets. Ze bieden echter niet alle beveiligingseigenschappen die certificaten die door een certificaatinstantie zijn ondertekend zeggen te bieden.

server

In Security Center vertegenwoordigt een serverentiteit een computer waarop de service Genetec™ Server is geïnstalleerd.

servercertificaat

Een servercertificaat is een identiteitscertificaat dat wordt gebruikt om de identiteit van de server aan de client te authenticeren. Servercertificaten worden ook gebruikt voor de versleuteling van gegevens in doorvoer om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.

Servermodus

De servermodus is een speciale onlinebewerkingsmodus die is beperkt tot Synergis™-units en waarin de unit alle beslissingen met betrekking tot toegangscontrole overlaat aan de Access Manager (de server). De unit moet te allen tijde verbonden blijven met de Access Manager om in deze modus te kunnen werken.

Server Admin

Server Admin is de webapplicatie die draait op elke servermachine in Security Center die u gebruikt om de Genetec™ Server-instellingen te configureren. U gebruikt dezelfde toepassing om de rol Directory op de hoofdserver te configureren.

Sharing guest

Een sharing guest is een Security Center-systeem dat de rechten heeft om entiteiten van een ander Security Center-systeem, de sharing host, te bekijken en aan te passen. Entiteiten worden uitgewisseld door ze in een globale partitie te plaatsen.

Sharing host

Een sharing host is een Security Center-systeem dat andere Security Center-systemen het recht geeft om de entiteiten van de host te bekijken en aan te passen door deze entiteiten te delen in een globale partitie.

Sharp Portal

Sharp Portal is een webgebaseerde beheertool waarmee u Sharp-camera's kunt configureren voor AutoVu™-systemen. U kunt zich via een webbrowser aanmelden bij een specifiek IP-adres (of in bepaalde gevallen de Sharp-naam) dat overeenkomt met de Sharp die u wilt configureren. Wanneer u zich aanmeldt, kunt u opties configureren. U kunt bijvoorbeeld de ALPR-context selecteren (bijvoorbeeld Alabama, Oregon, Quebec), de leesstrategie selecteren (bijv. gebaseerd op de snelheid van het voertuig) en de live-videofeed van de Sharp bekijken.

Sharp-unit

De Sharp-unit is een bedrijfseigen ALPR-unit van Genetec Inc. in een robuuste behuizing, waarin functies zijn geïntegreerd voor het vastleggen en verwerken van nummerplaten en digitale beeldbewerking.

SharpOS

SharpOS is de softwarecomponent van een Sharp-unit. SharpOS is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met het vastleggen, verzamelen, verwerken en analyseren van kentekenplaten. Een SharpOS-update kan bijvoorbeeld nieuwe ALPR-contexten, nieuwe firmware, Sharp Portal-updates en updates van de Windows-services van Sharp (plaatlezer, HAL, enz.) omvatten.

SharpV

SharpV is een Sharp-unit die is gespecialiseerd voor vaste installaties en is bij uitstek geschikt voor een scala aan toepassingen, van het beheren van parkeerterreinen en -faciliteiten buiten de straat tot het afdekken van grote toegangspunten van steden tot het detecteren van gezochte voertuigen. SharpV combineert twee high-definition camera's (1,2 MP) met onboard verwerking en verlichting in een robuuste, milieuvriendelijke unit. Beide lenzen zijn varifocal voor eenvoudige installatie en de camera wordt gevoed via PoE +.

SharpX

SharpX is het cameraonderdeel van het SharpX-systeem. In de SharpX-camera-unit is een gepulseerde LED-verlichting geïntegreerd die in volledige duisternis (0 lux) functioneert, evenals een ALPR-monochroomcamera (1024 x 946 bij 30 fps) en een kleurencontextcamera (640 x 480 bij 30 fps). De ALPR-gegevens die door de SharpX-camera-unit zijn vastgelegd, worden verwerkt door een afzonderlijk hardwareonderdeel: de AutoVu™ ALPR-verwerkingsunit.

SharpZ3

SharpZ3 is een door Genetec Inc. ontworpen eigen mobiel ALPR-systeem met geïntegreerde kentekencamera's en een kofferbakunit, dat verantwoordelijk is voor de ALPR-verwerking en de communicatie met de Genetec Patroller™-software die op de boordcomputer draait.

SharpZ3-basiseenheid

De SharpZ3-basisunit is het verwerkingsonderdeel van het SharpZ3-systeem. De basisunit omvat de ALPR-module en maximaal drie uitbreidingsmodules waarmee functies aan het systeem kunnen worden toegevoegd, zoals nauwkeurige navigatie, PoE-poorten voor wielbeeldcamera's, enz.

Eenmalige aanmelding

Single sign-on (SSO) is het gebruik van een enkele gebruikersauthenticatie voor meerdere IT-systemen of zelfs organisaties.

single sign-on (SSO)

Acroniem: SDK

Software Development Kit

Met de Software Development Kit (SDK) kunnen eindgebruikers gebruikersspecifieke applicaties of gebruikersspecifieke applicatie-uitbreidingen ontwikkelen voor Security Center.

Software development kit (SDK)

Acroniem: SDK

Zachte antipassback

Zachte antipassback logt alleen de passback-gebeurtenissen in de database. Het verhindert niet dat de deur wordt ontgrendeld als gevolg van de passback-gebeurtenis.

Standalone modus

Standalone modus is een gebruiksmodus waarin de interfacemodule zelfstandig beslissingen neemt op basis van de toegangscontrole-instellingen die eerder zijn gedownload uit de Synergis™-unit. Als de module online is, vindt activiteitenrapportage live plaats. Als de module offline is, vindt de rapportage over activiteiten plaats volgens een schema of wanneer de verbinding met de unit beschikbaar is. Niet alle interfacemodules kunnen in de standalone modus functioneren.

Standaardschema

Een standaardschema is een schema dat in alle situaties kan worden gebruikt. De enige beperking is dat het geen dag- en nachtregime ondersteunt.

statische vergunning

In een systeem dat de plug-in Pay-by-Plate Sync gebruikt, bevat een statische vergunning een lijst met kentekenplaten van voertuigen die niet is bijgewerkt door een externe vergunningverlener. Zo wordt een lijst met voertuigen van werknemers die op de kavel mogen parkeren, handmatig bijgehouden als statische lijst.

Strikte antipassback

Een strikte antipassback is een antipassback optie. Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt er een passback-gebeurtenis gegenereerd wanneer een kaarthouder een gebied probeert te verlaten waarvoor nooit toegang is verleend. Als deze optie is uitgeschakeld, genereert Security Center alleen passback-gebeurtenissen voor kaarthouders die een gebied betreden dat zij nooit hebben verlaten.

Bewaakte modus

Bewaakte modus is een online bedieningsmodus van de interfacemodule waar de interfacemodule beslissingen neemt op basis van de instellingen voor toegangscontrole die eerder zijn gedownload van de Synergis™-unit. De interfacemodule stuurt de unit in real time informatie over activiteiten. De unit kan een beslissing opheffen als deze in tegenspraak is met de huidige instellingen van de unit. Niet alle interfacemodules kunnen in bewaakte modus werken.

SV uitrusting

Een Streamvault™ is een gebruiksklaar apparaat met een ingesloten besturingssysteem en Security Center vooraf geïnstalleerd. U kunt Streamvault™-apparaten gebruiken voor een snelle implementatie van een uniform of autonoom videobewakings- en toegangscontrolesysteem.

SV Control Panel

SV Control Panel is een toepassing met een gebruikersinterface, die u kunt gebruiken om uw Streamvault™-apparaat te configureren voor gebruik met toegangscontrole en videobewaking van Security Center.

Symmetrische encryptie

Symmetrische codering is een type codering waarbij dezelfde sleutel wordt gebruikt voor zowel codering als decodering.

Synchrone video

Een synchrone video is een gelijktijdige live video of afspeelvideo van meer dan één camera die qua tijd zijn gesynchroniseerd.

Synergis™

Security Center is het IP-toegangscontrolesysteem (ACS) van Synergis™ dat de fysieke beveiliging van uw organisatie vergroot en uw bereidheid om te reageren op bedreigingen verhoogt. Synergis™ ondersteunt een steeds groter wordend portfolio van deurcontrole-hardware en elektronische sloten. Met Synergis™ kunt u uw bestaande investeringen in netwerk- en beveiligingsapparatuur optimaal benutten.

Synergis™-appliance

Een Synergis™-appliance is een IP-ready beveiligingsapparaat dat is geproduceerd door Genetec Inc. en speciaal is bedoeld voor toegangscontrolefuncties. Alle Synergis™ appliances zijn vooraf geïnstalleerd met Synergis™ Softwire en zijn geregistreerd als toegangscontrole-units in Security Center.

Synergis™ Appliance Portal

Synergis™ Appliance Portal is de webgebaseerde beheertool die wordt gebruikt om het Synergis™-apparaat te configureren en te beheren en de firmware ervan te upgraden.

Synergis™ Cloud Link clustering

Synergis™ Cloud Link clustering is een eigenschap die is ontworpen voor grote systemen om de manier te optimaliseren waarop kaarthoudersynchronisatie wordt afgehandeld tussen Access Manager-rollen en Synergis™ Cloud Link-units. Wanneer de functie is ingeschakeld, worden alleen actieve kaarthouders die door dezelfde Access Manager worden beheerd op basis van toegangsregels gesynchroniseerd met de Synergis™ Cloud Link.

Synergis™ IX

Synergis™ IX (uitgesproken als "eye-ex") is een serie hybride controllers en downstream-modules die worden gebruikt om zowel toegangscontrolepunten als inbraakpunten te beheren. De productlijn Synergis™ IX is alleen verkrijgbaar in Australië en Nieuw-Zeeland.

Synergis™ Master Controller

Synergis™ Master Controller (SMC) is een toegangscontrole-apparaat van Genetec Inc. dat een verscheidenheid aan interfacemodules van derden via IP en RS-485 ondersteunt. SMC is naadloos geïntegreerd met Security Center en is geschikt voor het onafhankelijk van de Access Manager nemen van beslissingen over toegangscontrole.

Synergis™ Master Controller (SMC)

Acroniem: SMC

Synergis™ Softwire

Synergis™ Softwire is de toegangscontrolesoftware die is ontwikkeld door Genetec Inc. voor verschillende IP-geschikte beveiligingsapparaten. Synergis™ Softwire laat deze apparaten communiceren met interfacemodulen van derden. Een beveiligingsapparaat met Synergis™ Softwire is als toegangscontrole-unit geïmplementeerd in Security Center.

Synergis™-unit

Een Synergis™-unit is een Synergis™-apparaat dat als toegangscontrole-unit is geïmplementeerd in Security Center.

System Availability Monitor

Als System Availability Monitor (SAM) wordt uitgevoerd, kunt u gezondheidsinformatie verzamelen en de gezondheidsstatus van uw Security Center-systeem bekijken, zodat u technische problemen kunt voorkomen en oplossen.

System Availability Monitor (SAM)

Acroniem: SAM

System Availability Monitor-agent

De System Availability Monitor-agent (SAMA) is het onderdeel van SAM dat op elke Security Center-hoofdserver is geïnstalleerd. SAMA verzamelt gezondheidsinformatie uit Security Center en verzendt gezondheidsinformatie naar de Health Monitoring Services in de cloud.

System Availability Monitor-agent (SAMA)

Acroniem: SAMA

Systeem

Systeem is een beheertaak waarmee u rollen, macro's, schema's en andere systeementiteiten en instellingen kunt configureren.

systeemgebeurtenis

Een systeemgebeurtenis is een vooraf gedefinieerde gebeurtenis die aangeeft dat een activiteit of incident plaatsvindt. Systeemgebeurtenissen worden gedefinieerd door het systeem en kunnen niet worden hernoemd of verwijderd.

Systeemstatus

Systeemstatus is een onderhoudstaak waarmee u de status van alle entiteiten van een bepaald type in realtime kunt bewaken en met die entiteiten kunt communiceren.

Taak

Een taak is het centrale concept waarop de gehele gebruikersinterface van Security Center is gebaseerd. Elke taak komt overeen met één aspect van uw werk als beveiligingsprofessional. Gebruik bijvoorbeeld een bewakingstaak om systeemgebeurtenissen in real time te bewaken, een onderzoekstaak om verdachte activiteitenpatronen te detecteren of een beheertaak om het systeem te configureren. Alle taken kunnen worden aangepast en meerdere taken kunnen tegelijkertijd worden uitgevoerd.

Taakbalk

Een taakbalk is een gebruikersinterface-element van het klant-applicatievenster van Security Center, bestaande uit het tabblad Home en de actieve takenlijst. De taakbalk kan zodanig worden geconfigureerd dat deze op elke rand van het applicatievenster wordt weergegeven.

Taakcycling

Een taakcycling is een Security Desk-functie die automatisch alle taken in de actieve takenlijst doorloopt met een vaste stilstandstijd.

taakwerkruimte

Een taakwerkruimte is een gebied in het toepassingsvenster van de Security Centerclient dat voor de huidige taak gereserveerd is. De werkruimte is meestal onderverdeeld in de volgende panelen: canvas, rapportpaneel, bediening, en gebiedsweergave.

Tijdelijke toegangsregel

Een tijdelijke toegangsregel is een toegangsregel met een activerings- en een vervaltijd. Tijdelijke toegangsregels zijn geschikt voor situaties waarin permanente kaarthouders tijdelijk of seizoensgebonden toegang moeten krijgen tot gebieden waarvoor beperkingen gelden. Deze toegangsregels worden zeven dagen nadat ze zijn verlopen automatisch verwijderd om te voorkomen dat het systeem overbelast raakt.

authenticatie door derden

Bij authenticatie door derden wordt gebruikgemaakt van een vertrouwde, externe identiteitsverstrekker om de gebruikersgegevens te valideren voordat toegang wordt verleend tot een of meer IT-systemen. Het authenticatieproces levert identificatiegegevens op, zoals een gebruikersnaam en groepslidmaatschap, die worden gebruikt om de gevraagde toegang toe te staan of te weigeren.

dreigingsniveau

Dreigingsniveau is een noodgeval behandelingsprocedure die een Security Desk-operator op één gebied of op het hele systeem kan uitvoeren om snel een potentieel gevaarlijke situatie, zoals een brand of een schietpartij, te behandelen.

tegel

Een tegel is een individueel venster binnen het canvas, dat wordt gebruikt voor de weergave van een enkele entiteit. De weergegeven entiteit is doorgaans de video van een camera, een kaart of een grafisch element. Het uiterlijk en gevoel van de tegel is afhankelijk van de weergegeven entiteit.

Tegel-ID

De tegel-ID is het nummer dat wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de tegel. Dit nummer is een unieke identificatie voor elke tegel binnen het canvas.

Tegelmodus

Tegelmodus is de belangrijkste Security Desk canvasbesturingsmodus die informatie in afzonderlijke tegels presenteert.

Tegelpatroon

Het tegelpatroon is de indeling van tegels binnen het canvas.

Tegel plugin

Een tegel plugin is een softwarecomponent die binnen een Security Desk tegel wordt uitgevoerd. Standaard wordt het weergegeven door een groen puzzelstuk in de gebiedsweergave.

Tijd en aanwezigheid

Tijd en aanwezigheid is een onderzoekstaak die rapporteert over wie binnen een bepaald gebied is geweest en de totale duur van hun verblijf binnen een bepaald tijdbereik.

Tijdgeschakelde antipassback

Tijdgeschakelde antipassback is een antipassback-optie. Wanneer een kaarthouder zich volgens Security Center al in een gebied bevindt, wordt er een passback-gebeurtenis gegenereerd als de kaarthouder hetzelfde gebied opnieuw probeert te betreden tijdens de tijdsvertraging die is gedefinieerd via Time-out aanwezigheid. Als de vertragingstijd is verstreken, kan de kaarthouder opnieuw in het gebied zonder dat een passback-gebeurtenis wordt gegenereerd.

tijdlijn

Een tijdlijn is een grafische illustratie van een videofragment, waarin aangegeven wordt waar in de tijdlijn beweging en bladwijzers staan. Ook kunnen aan de tijdlijn miniaturen worden toegevoegd, zodat de gebruiker het interessante segment kan selecteren.

Overdrachtsgroep

Een overdrachtsgroep is een permanent archiefoverdrachtscenario waarmee u een video-overdracht kunt uitvoeren zonder de overdrachtinstellingen opnieuw te definiëren. Deze overdrachten kunnen op aanvraag worden gepland of uitgevoerd. Overdrachtsgroepen definiëren welke camera's of archiveringsfuncties zijn opgenomen in de overdracht, wanneer de archieven worden overgedragen, welke gegevens worden overgedragen, enzovoort.

voorbijgaand parkeren

Voorbijgaand parkeren is een parkeerscenario waarbij de bestuurder parkeertijd moet kopen zodra het voertuig de parkeerplaats oprijdt.

Transmission Control Protocol

Een verbindingscentrische set regels (protocol) die samen met het IP (Internet Protocol) wordt gebruikt om data over een IP-netwerk te verzenden. Het TCP/IP protocol definieert hoe data kan worden verzonden op een veilige manier tussen netwerken. TCP/IP is de meest wijdverbreide communicatiestandaard en is de basis voor het internet.

Transmission Control Protocol (TCP)

Acroniem: TCP

Transport Layer Security

Transport Layer Security (TLS) is een protocol dat communicatieprivacy en gegevensintegriteit biedt tussen twee applicaties die communiceren via een netwerk. Wanneer een server en client communiceren, zorgt TLS ervoor dat geen enkele derde een bericht kan afluisteren of manipuleren. TLS is de opvolger van de Secure Sockets Layer (SSL).

Transport Layer Security (TLS)

Acroniem: TLS

Schemeringstijdschema

Een schemeringstijdschema is een schemaentiteit die zowel dag- als nachtregime ondersteunt. Een schemeringstijdschema kan niet in alle situaties worden gebruikt. Zijn primaire functie is het bewaken van videogerelateerd gedrag.

Twee-personen regel

De twee-personenregel is de toegangsbeperking die geldt voor een deur waarbij twee kaarthouders (waaronder bezoekers) zich binnen een bepaalde tijd moeten aanmelden om toegang te krijgen.

unit

Een unit is een hardware-apparaat dat communiceert via een IP-netwerk dat rechtstreeks kan worden geregeld door een Security Centerrol. Er zijn vier typen units in Security Center:
 • Toegangscontrole-units, die worden beheerd door de rol Access Manager
 • Video-units, die worden beheerd door de rol Archiver
 • ALPR-eenheden, beheerd door de rol ALPR Manager
 • Inbraakdetectie-units, die worden beheerd door de rol Intrusion Manager

Unit Assistant

De Unit Assistant is de centrale rol die systeembrede beveiligingsbewerkingen, zoals het bijwerken van unitwachtwoorden en vernieuwen van unitcertificaten, beheert op ondersteunde video- en toegangscontrole-units.

Eenheid discovery tool

Vanaf Security Center 5.4 GA is de Unit discovery tool vervangen door de Unit registratietool.

Unitregistratie

Unitregistratie is een tool waarmee u de met uw netwerk verbonden IP-units (video- en toegangscontrole) kunt detecteren op basis van hun fabrikant en netwerkeigenschappen (detectiepoort, IP-adresbereik, wachtwoord, enzovoort). Nadat u een unit heeft gedetecteerd, kunt u die aan uw systeem toevoegen.

Unit vervangen

Unit vervangen is een tool waarmee u een defect hardware-apparaat door een compatibel apparaat kunt vervangen, waarbij de gegevens die aan het oude apparaat zijn gekoppeld naar het nieuwe apparaat worden overgedragen. Voor een toegangscontrole unit wordt de configuratie van de oude unit gekopieerd naar de nieuwe unit. Voor een video-unit is het video-archief, dat is gekoppeld aan de oude unit, nu gekoppeld aan de nieuwe unit, maar de unitconfiguratie is niet gekopieerd.

Unitsynchronisatie

Unitsynchronisatie is het proces waarbij de nieuwste Security Center-instellingen naar een toegangscontrole-unit worden gedownload. Deze instellingen, zoals toegangsregels, kaarthouders, credentials, ontgrendeltijdschema's, enzovoort, zijn vereist opdat het apparaat bij afwezigheid van de Access Manager nauwkeurige en autonome beslissingen kan nemen.

Universiteitsparkeer handhaving

Universiteitparkeerhandhaving is een Genetec Patroller™-softwareinstallatie die is geconfigureerd voor universiteitparkeerhandhaving: de handhaving van parkeervergunningen volgens schema of beperkingen van tijdoverschrijdingen. Het gebruik van kaarten is verplicht. De hotlist-functionaliteit is ook inbegrepen.

Ontgrendelschema

Een ontgrendeltijdschema definieert de perioden waarin vrije toegang wordt verleend via een toegangspunt (deurzijde of liftverdieping).

Niet-overeenstemmende leesoperatie

Een niet-overeenstemmende leesoperatie is een MLPI-kentekenplaat-leesoperatie die niet is toegekend aan een inventaris.

Gebruiker

Een gebruiker is een entiteit die een persoon identificeert die gebruikmaakt van Security Center-toepassingen en definieert de rechten en bevoegdheden die de persoon heeft op het systeem. Gebruikers kunnen handmatig worden aangemaakt of ingevoerd uit een Active Directory.

Gebruikersgroep

Een gebruikersgroep is een entiteit die een groep gebruikers definieert die gemeenschappelijke eigenschappen en bevoegdheden deelt. Als een gebruiker lid wordt van een groep, neemt de gebruiker automatisch alle eigenschappen van de groep over. Een gebruiker kan deel uitmaken van meerdere gebruikersgroepen. Gebruikersgroepen kunnen ook genest worden.

gebruikersniveau (Security Center)

Een gebruikersniveau is een numerieke waarde die is toegewezen aan gebruikers om hen beperkingen op te leggen. Zo kan hiermee worden bepaald of een gebruiker de PTZ van een camera kan bedienen of de video van een camera kan bekijken en of een gebruiker aangemeld blijft als er een dreigingsniveau is ingesteld. Niveau 1 is het hoogste gebruikersniveau, met de meeste rechten.

Gebruikersbeheer

De taak Gebruikersbeheer is een beheertaak waarmee u gebruikers, gebruikersgroepen en partities kunt configureren.

Validatiesleutel

Een validatiesleutel is een serieel nummer die een computer uniek identificeert en die moet worden verstrekt om de licentiecode te verkrijgen.

Kluis

Kluis is een tool waarmee opgeslagen momentopnamen en geëxporteerde (versleutelde) G64-, G64x- en GEK-videobestanden worden weergegeven. Vanuit de Kluis kunt u de videobestanden bekijken en bestanden versleutelen en ontsleutelen, converteren naar ASF en inpakken met de Genetec™ Video Player.

Voertuigidentificatienummer

Een voertuigidentificatienummer (VIN) is een identificatienummer dat een fabrikant aan voertuigen toewijst. Dit nummer staat meestal op een klein plaatje op het dashboard dat zichtbaar is van buiten het voertuig. Een VIN kan als aanvullende informatie worden opgenomen bij kentekenvermeldingen in een hotlist of vergunninglijst, om een treffer nader te valideren en er zeker van te zijn dat dit het juiste voertuig is.

voertuigidentificatienummer (VIN)

Acroniem: VIN

Video-analyse

Video-analyse is de softwaretechnologie die wordt gebruikt om video te analyseren voor specifieke informatie over de inhoud ervan. Voorbeelden van videoanalyses zijn het tellen van het aantal mensen dat een lijn overschrijdt, de detectie van onbewaakte objecten of de richting waarin mensen lopen of rennen.

Video-archief

Een video-archief is een verzameling video-, audio- en metadatastreams die worden beheerd door een Archiver- of Auxilliary Archiver-rol. Deze verzamelingen zijn gecatalogiseerd in de archiefdatabase met cameragebeurtenissen die aan de opnames zijn gekoppeld.

Video-decoder

Een videodecoder is een apparaat dat een digitale videostream converteert naar analoge signalen (NTSC of PAL) voor weergave op een analoge monitor. De videodecoder is een van de vele apparaten in een videodecoder-unit.

Video-encoder (Security Center)

Een video-encoder is een apparaat waarmee video uit een analoge bron omgezet wordt naar een digitale indeling, via een standaard compressiealgoritme zoals H.264, MPEG-4, MPEG-2 of M-JPEG. De video-encoder is een van de vele apparaten in een video-encoder-unit.

Videobestand

Een videobestand is een bestand dat is gemaakt door een archiverende rol (Archiver of Auxiliary Archiver) voor het opslaan van gearchiveerde video. De bestandsextensie is G64 of G64x. U hebt Security Desk of de Genetec™ Video Player nodig om videobestanden te bekijken.

Videobestandverkenner

Videobestandverkenneris een onderzoekstaak waarmee u door uw bestandssysteem voor videobestanden (G64 en G64x) kunt browsen en waarmee u deze bestanden kunt afspelen, ze kunt converteren naar ASF en de authenticiteit ervan kunt controleren.

videobeveiliging

Video kan tegen verwijdering worden beveiligd. Beveiliging wordt toegepast op alle videobestanden die nodig zijn om het beveiligde videofragment op te slaan. Omdat videobestanden niet gedeeltelijk kunnen worden beveiligd, hangt de werkelijke lengte van het beveiligde videofragment af van de gedetailleerdheid van de videobestanden.

Videofragment

Een videofragment is een opgenomen videostream met een bepaalde tijdsduur.

Videostream

Een videostream is een entiteit die een specifieke videokwaliteitsconfiguratie (gegevensformaat, afbeeldingsresolutie, bitrate, framesnelheid, enz.) op een camera vertegenwoordigt.

Video

De taak Video is een beheertaak waarmee u videobeheerrollen, units, analoge monitoren en camera's kunt configureren.

Video-unit

Een video-unit is een apparaat voor het coderen of decoderen van video dat via een IP-netwerk kan communiceren en waarin een of meer video-encoders kunnen worden opgenomen. De meest uitgebreide modellen bevatten tevens eigen opname- en video-analysefuncties. Camera's (IP of analoog), video-encoders en videodecoders zijn allen voorbeelden van video-units. In Security Center wordt met video-unit een type entiteit bedoeld die een video-encoder of -decoder vertegenwoordigt.

Watermerken video

Watermerken van video voegt zichtbare tekst toe aan live, afspeel- en geëxporteerde video die wordt verwerkt door Security Center. Deze tekst bevat identificerende informatie die bedoeld is om te voorkomen dat onbevoegde gebruikers video-opnames lekken.

(Verouderd) Vanaf Security Center 5.9.0.0 verwijst watermerken van video niet langer naar het gebruik van digitale handtekeningen voor manipulatiebeveiliging. De manipulatiebeveiliging wordt nu digitale handtekening genoemd.

virtueel alarm

Een virtueel alarm is een alarm op een inbraakdetectiegebied dat via een virtuele ingang is geactiveerd.

virtuele ingang

Een virtuele ingang is een ingang op een inbraakdetectie-unit die fysiek met een uitgang is verbonden, zodat Security Center deze kan triggeren via de actie Uitgang triggeren.

Virtuele zone

Een virtuele zone is een zone entiteit waarin de I/O-verbinding wordt uitgevoerd door software. De ingangs- en uitgangsapparaten kunnen tot verschillende typen units behoren. Een virtuele zone wordt bestuurd door de Zone Manager en werkt alleen als alle units online zijn. De virtuele zone kan worden in- en uitgeschakeld via Security Desk.

Bezoekdetails

Bezoekdetails is een onderzoekstaak die rapporteert over het verblijf (in- en uitchecktijd) van huidige en vroegere bezoekers.

Bezoekeractiviteiten

Bezoekeractiviteiten is een onderzoekstaak die rapporteert over bezoekeractiviteiten (toegang geweigerd, eerste persoon in, laatste persoon uit, antipassback-overtreding, enz.).

Bezoeker begeleidingsregel

De bezoekerbegeleidingsregel is een aanvullende toegangsbeperking voor een beveiligd gebied, waarvoor bezoekers tijdens hun aanwezigheid moet worden begeleid door een kaarthouder. Bezoekers met een host krijgen pas toegang via toegangspunten als zij zelf en hun toegewezen host (kaarthouder) zich binnen een bepaalde tijd hebben aangemeld.

Bezoekerbeheer

Bezoekersbeheer is een bewerkingstaak waarmee u bezoekers kunt inchecken, uitchecken en wijzigen en hun credentials, waaronder tijdelijke vervangende kaarten, kunt beheren.

Visuele rapportage

Visuele rapportage omvat dynamische diagrammen of grafieken in Security Desk die inzichten bieden waarop u reageert. U kunt zoekopdrachten uitvoeren en situaties onderzoeken met behulp van deze visuele en gebruiksvriendelijke rapporten. De visuele rapportgegevens kunnen worden geanalyseerd om activiteitenpatronen te identificeren en uw begrip te verbeteren.

Visuele tracking

Visuele tracking is een Security Center-functie waarmee u een individuele persoon live of in playbackmodus kunt volgen door gebieden van uw faciliteit die door camera's worden gemonitord.

VSIP-poort

De VSIP-poort is de naam die wordt gegeven aan de discovery-poort van Verint-units. Een bepaalde Archiver kan geconfigureerd worden zodat deze kan luisteren naar meerdere VSIP-poorten.

WatchDog

Genetec™ Watchdog is een Security Center-service die op elke servercomputer is geïnstalleerd naast de Genetec™ Server-service. Genetec™ Watchdog controleert de Genetec™ Server-service en herstart deze als afwijkende omstandigheden worden gedetecteerd.

Wearable Camera Manager

De rol Wearable Camera Manager wordt gebruikt voor het configureren en beheren van op het lichaam gedragen camera (BWC)-apparaten in Security Center, waaronder het configureren van camerastations, het toevoegen van agenten (draagbare-cameragebruikers), het uploaden van inhoud naar een Archiver en het instellen van de bewaarperiode voor geüpload bewijs.

webgebaseerde authenticatie

Van webgebaseerde authenticatie (of passieve authenticatie) is sprake als de clientapplicatie de gebruiker doorstuurt naar een webformulier dat door een vertrouwde identiteitsprovider wordt beheerd. De identiteitsprovider kan een willekeurig aantal credentials (wachtwoorden, beveiligingstokens, biometrische verificaties, enzovoort) aanvragen om een meerlaagse verdediging tegen ongeautoriseerde toegang te creëren. Dit wordt ook wel multifactor authenticatie genoemd.

Web-based SDK

De rol Web-based SDK maakt de Security Center-SDK-methoden en -objecten, zoals webservices, beschikbaar ter ondersteuning van platformoverschrijdende ontwikkeling.

Web Client

Security Center Web Client is de webapplicatie die gebruikers toegang op afstand geeft tot Security Center zodat ze video's kunnen volgen, gebeurtenissen met betrekking tot verschillende systeementiteiten kunnen onderzoeken, alarmen kunnen zoeken en onderzoeken en kaarthouders, bezoekers en inloggegevens kunnen beheren. Gebruikers kunnen zich aanmelden bij Web Client vanaf elke computer waarop een ondersteunde webbrowser is geïnstalleerd.

Webserver

De rol Webserver wordt gebruikt voor het configureren van Web Client en Genetec™ Web App, twee webtoepassingen die gebruikers op afstand toegang geven tot Security Center. Elke gecreëerde rol definieert een uniek webadres (URL) dat gebruikers invoeren in hun webbrowser om zich aan te melden bij de Web Client of Genetec™ Web App en toegang te krijgen tot informatie van Security Center.

Web kaartservice

Web Map Service (WMS) is een standaard protocol voor het verstrekken van geografische referentie kaartafbeeldingen via Internet die gegenereerd zijn door een kaartserver-met behulp van gegevens uit een GIS-database.

Webkaartservice (Web Map Service, WMS)

Acroniem: WMS

Wielbeelden

Wielbeelden is een virtuele “band-krijten” technologie die afbeeldingen van de wielen van voertuigen maakt om te bewijzen of dat ze tussen twee nummerplaat-leesoperaties zijn bewogen.

whitelist

Een whitelist is een hotlist die is gemaakt om een groep kentekenplaten toegang te verlenen tot een parkeerplaats. Een whitelist is te vergelijken met een toegangsregel, waarbij het beveiligde gebied de parkeerplaats is. In plaats van een lijst met kaarthouders is de whitelist van toepassing op kentekenreferenties.

Widget

Een widget is een onderdeel van de grafische gebruikersinterface (GUI) waarmee de gebruiker communiceert.

Windows Communication Foundation

Windows Communication Foundation (WCF) is een communicatiearchitectuur die wordt gebruikt om applicaties, op één machine of op meerdere machines verbonden door een netwerk, in staat te stellen om te communiceren. Genetec Patroller™ gebruikt WCF om draadloos te communiceren met Security Center.

Windows Communication Foundation (WCF)

Acroniem: WCF

werkstation

Een werkstationentiteit vertegenwoordigt een Security Desk-werkstation in het systeem dat extra toegangsrechten en privileges verleent aan geselecteerde gebruikers wanneer zij zich daarmee aanmelden bij het systeem.

X.509-certificaat

X.509-certificaat en digitaal certificaat zijn synoniemen. In Security Center worden deze twee termen door elkaar gebruikt.

zone

Een zone is een entiteit die een reeks ingangen bewaakt en gebeurtenissen activeert op basis van hun gecombineerde toestanden. Deze gebeurtenissen kunnen worden gebruikt voor het controleren van uitgangsrelais.

Zoneactiviteiten

Zoneactiviteiten is een onderzoekstaak die rapporteert over zonegerelateerde activiteiten (zone ingeschakeld, zone uitgeschakeld, slot ontgrendeld, slot beveiligd, enz.).

Zone Manager

Zone Manager is een rol die virtuele zones beheert en gebeurtenissen of uitvoerrelais activeert op basis van de invoer die voor elke zone is geconfigureerd. Het logt ook de zonegebeurtenissen in een database voor zone-activiteitenrapporten.

Zonebezetting

De taak Zonebezetting is een onderzoekstaak die rapporteert over het aantal geparkeerde voertuigen in een geselecteerd parkeergebied en het bezettingspercentage.