Het dialoogvenster Kaarthouder aanpassen - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands (Nederland)
Product
Security Center
Version
5.11

Als u een kaarthouder hebt gemaakt, kunt u zijn of haar eigenschappen, credentials en toegangsrechten wijzigen door de kaarthouder te selecteren in de taak Kaarthouderbeheer en vervolgens op Aanpassen () te klikken.

De eigenschappen die u kunt bewerken, zijn afhankelijk van uw gebruikersprivileges. De volgende afbeelding toont het dialoogvenster voor het aanpassen van kaarthouders.
A De basiseigenschappen van de kaarthouder. De eigenschappen van de kaarthouder worden beschreven in Kaarthouders maken.
B De foto van de kaarthouder bewerken. Zie Foto's bijsnijden en Transparante achtergronden toepassen op foto's.

Als u de foto van de kaarthouder wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop en klikt u vervolgens op Foto wissen.

C In het tabblad Toegangsregels kunt u extra toegangsrechten toewijzen aan de kaarthouder. Zie Credentials toewijzen.
D Aanvullende kaarthouderinformatie De eigenschappen worden beschreven in Kaarthouders maken.
E De credential van de kaarthouder bewerken. De credentialeigenschappen worden beschreven in Credentials toewijzen.
F De credential van de kaarthouder verwijderen.
G Wisselen tussen kaarthouders.
H Uw wijzigingen opslaan of annuleren.
I