Inchecken nieuwe bezoekers - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands (Nederland)
Product
Security Center
Version
5.11

Om ervoor te zorgen dat de activiteiten van een bezoeker tijdens hun bezoek kunnen worden gemonitord, moet u bezoekers inchecken met behulp van de taak Bezoekersbeheer. U kunt bezoekers vooraf registreren om ze later in te checken of een bezoeker aanmaken en direct inchecken.

Voordat u begint

Toegangsregels kunnen niet direct aan bezoekers worden gekoppeld. Daarom moet u, om toegangsrechten te verlenen aan een bezoeker, een kaarthoudergroep maken die gereserveerd is voor bezoekers in Config Tool en toegangsregels aan de groep toewijzen. Maak de kaarthoudergroep.

Procedure

 1. Open de taak Bezoekerbeheer vanaf de homepage.
 2. Klik op Nieuw ().
 3. Voer bovenin het dialoogvenster de voornaam en achternaam van de bezoeker in.
 4. Om een foto aan de bezoeker toe te wijzen, klikt u op het silhouet en selecteert u een van de volgende opties:
  Laden uit bestand
  Afbeelding van schijf selecteren. Alle standaard beeldformaten worden ondersteund.
  Laden van webcam
  Neem een momentopname met uw webcam. Deze optie verschijnt alleen als u een webcam hebt aangesloten op uw werkstation.
  Laden van camera
  Neem een momentopname van een camera beheerd door Security Center. Wanneer u op Laden van camera klikt, wordt een apart dialoogvenster voor het vastleggen geopend. Selecteer een videobron en klik op Snapshot maken ().
  Laden van klembord
  Laad de afbeelding die gekopieerd is naar het klembord. Deze optie verschijnt alleen als u de Windows kopiëren opdracht gebruikt om een afbeelding op het klembord op te slaan.
 5. Als u de foto wilt bewerken, klikt u erop om de Afbeeldingseditor te openen en gebruikt u de bewerkingsopties aan de bovenkant van het dialoogvenster van de editor.
 6. Stel in het gedeelte Status het volgende in:
  OPMERKING: De Activeringsdatum is gelijk aan de incheckdatum. Als u bezoekersprofielen voorar wilt maken, kunt u de activeringstijd op een toekomstige datum instellen.
  Status
  Om de inloggegevens van een bezoeker te laten werken, moet hun status Actief zijn. U kunt hun status onmiddellijk instellen op Actief door te klikken op Inchecken () en dan op Opslaan.
  Activatie
  Stel een activatiedatum in voor hun profiel:
  Nooit
  De standaardwaarde. Gebruik deze optie als u van plan bent om een bezoeker handmatig in te checken of als u niet weet wanneer de bezoeker aankomt.
  Specifieke datum
  Vervalt op een specifieke datum en tijd.
  Vervaldatum
  Stel een vervaldatum voor hun profiel in:
  Nooit
  Vervalt nooit.
  Specifieke datum
  Vervalt op een specifieke datum en tijd.
  Verval instellen bij eerste gebruik
  Vervalt na een bepaald aantal dagen na het eerste gebruik.
  Wanneer niet in gebruik
  Verloopt wanneer het gedurende een bepaald aantal dagen niet is gebruikt.
 7. Een credential toewijzen aan de bezoeker zodat hun bewegingen in het systeem kunnen worden bijgehouden.
  OPMERKING: U kunt een credential nu of later toewijzen.
 8. De bezoeker aan een kaarthoudergroep toewijzen.
  Kaarthoudergroepen bepalen welke toegangsregels gelden voor de bezoeker.
  1. Als u de eerste kaarthoudergroep wilt toewijzen, klikt u op de lijst Kaarthoudergroep en selecteert u een kaarthoudergroep.
   OPMERKING: Alleen kaarthoudergroepen die voor bezoekers zijn geconfigureerd, worden weergegeven. Een bezoeker kan tot meer dan één kaarthoudergroep toebehoren.
  2. Als u extra kaarthoudergroepen wilt toewijzen, klikt u op Geavanceerd () en klik vervolgens op Een item toevoegen (). Selecteer de kaarthoudergroepen in het dialoogvenster dat wordt geopend en klik op OK.
 9. Voer het e-mailadres van de bezoeker in.
 10. Voer het mobiele telefoonnummer van de bezoeker in.
 11. (Optioneel) Wijs een of twee gastheren (of begeleiding) toe aan de bezoeker:
  1. Klik op de lijst Bezoeker gastheer en selecteer een kaarthouder als de gastheer van de bezoeker.
   Een dialoogvenster opent met het bericht Wilt u automatisch de optie Begeleiding vereist inschakelen?
  2. Klik op Ja om de Escort vereist optie aan te zetten.
   Als de optie is ingeschakeld, heeft de bezoeker geen toegang tot bepaalde zones, tenzij de aan hem of haar toegewezen gastheren na een bepaalde vertragingstijd ook hun credentials presenteren.
  3. (Optioneel) Als u een tweede gastheer wilt toewijzen, klikt u op Geavanceerd () en vervolgens op Een item toevoegen (). Selecteer in het dialoogvenster dat wordt geopend een kaarthouder die u als gastheer wilt toewijzen en klik op OK.
   OPMERKING: De volgorde waarin de gastheren hun credentials presenteren, is niet belangrijk.
 12. (Optioneel) Voer in het Verwachte aankomst veld een datum en tijd in.
 13. (Optioneel) Als er aangepaste velden voor de bezoekers gedefinieerd zijn, voer dan de aanvullende bezoekersinformatie in.
 14. (Optioneel) Configureer in het gedeelte Geavanceerd gedeelte de volgende bezoekerseigenschappen:
  OPMERKING: Sommige van deze eigenschappen kunnen worden overgenomen van de bovenliggende kaarthoudergroepen. Wanneer een bepaalde waarde is geconfigureerd voor de bezoeker, klik op Terugkeren naar overgenomen waarde () om de eigenschap van de bovenliggende kaarthoudergroepen over te nemen. Als er meerdere bovenliggende groepen bestaan, wordt de meest bevoorrechte waarde overgenomen.
  1. Als de bezoeker een credential is toegewezen, verleen toegangsrechten aan de bezoeker.
   Verlengde toelatingstijd gebruiken
   Geeft ze meer tijd om door deuren te gaan waar de parameter Verlengde toelatingstijd is geconfigureerd voor een deur. Gebruik deze optie voor personen met beperkte mobiliteit.
   Antipassbackregels omzeilen
   Stel ze vrij van alle antipassback beperkingen.
  2. Voer in het veld Veiligheids-clearing het veiligheids-clearingsniveau van de bezoeker in. Het veiligheids-clearingsniveau bepaalt hun toegang tot gebieden als een bedreigingsniveau in Security Center is ingesteld. Niveau 0 is het hoogste clearingsniveau, met de meeste rechten.
  3. Typ in het veld Naam entiteit een nieuwe naam voor de bezoekersentiteit, als u de voor- en achternaam van de bezoeker niet wilt gebruiken.
   Als standaard gebruikt Naam entiteit de velden Voornaam en Achternaam.
  4. (Optioneel) Typ in het veld Beschrijving een beschrijving voor de bezoeker.
  5. Wijs een bezoeker toe aan een partitie.
   Partities bepalen welke gebruikers van Security Center toegang hebben tot deze entiteit. Alleen gebruikers die toegang hebben gekregen tot de partitionering kunnen de bezoeker zien.
 15. Doe een van het volgende:
  • Klik op Opslaan om een bezoeker vooraf te registreren en later in te checken.
  • Om een bezoeker direct in te checken, klikt u op Opslaan en inchecken.

Voorbeeld

Bekijk deze video om meer te leren. Klik op het pictogram Onderschrift (CC) om video-onderschrift in te schakelen in een van de beschikbare talen.