Incidenten rapporteren - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands
Product
Security Center
Version
5.11

Als u een situatie ziet die niet vergeten mag worden, kunt u dat rapporteren als incident. Gebeurtenissen en entiteiten (camera's, deuren, enzovoort) kunnen gekoppeld worden aan een incidentrapport als ondersteunende informatie.

Wat u moet weten

Als u een incident over een gebeurtenis of een alarm rapporteert, dan wordt de gebeurtenis gekoppeld aan het gemelde incident, samen met de entiteiten m.b.t. deze gebeurtenis of dit alarm. Het zou ook vereist kunnen zijn dat u een incident moet rapporteren als u een alarm bevestigt, indien het alarm in Config Tool als zodanig geconfigureerd is.

Incidentrapporten kan op een later tijdstip d.m.v. de Incidenten taak worden opgezocht.

Procedure

 1. Doe een van het volgende:
  • Om een incident te rapporteren dat niet gerelateerd is aan een entiteit, klikt u op het tabblad home en klik vervolgens op Tools > Een incident rapporteren > .
  • Om een incident over een gebeurtenis of alarm te rapporteren, klik met de rechtermuisknop op een item in de gebeurtenislijst of rapportagepaneel en klik vervolgens op Een incident rapporteren.
  • Om een incident over de entiteit in de geselecteerde tegel te rapporteren, klik met de rechtermuisknop in de tegel en klik vervolgens op Een incident rapporteren.
 2. Typ in het dialoogvenster Een incident rapporteren een Titel voor het incident.
 3. Doe een van de volgende dingen vanuit de vervolgkeuzelijst Categorie:
  • Selecteer een categorie voor het incident.
  • Als er geen categorieën bestaan, klikt u op Categorieën beheren > Een item toevoegen (), typt u een naam voor de categorie en klikt u op Toevoegen > Opslaan.
 4. Beschrijf in het gedeelte Beschrijving het incident
  De beschrijving die u toevoegt kan worden opgezocht in de Incidenten taak.
 5. Klik in het gedeelte Referenties op voor het toevoegen van andere entiteiten als ondersteunende informatie.
  Alle entiteiten met betrekking tot wat u in de tegels bekijkt worden standaard toegevoegd. Als u een alarm bekijkt, worden zowel het alarm als de alarmbron (de entiteit die het alarm heeft geactiveerd en aan het alarm gekoppelde entiteiten) standaard toegevoegd.
 6. Om een videofragment aan het incident toe te voegen, klikt u op Meer en doe het volgende:
  1. Klik in het gedeelte Videofragmenten op Een item toevoegen ().
  2. Selecteer een camera en een tijdbereik en klik op Toevoegen.
  3. Als u het videofragment wilt beveiligen, selecteert u de optie Video beveiligen tegen verwijderen.
 7. Maak het incidentrapport op een van de volgende manieren:
  • Klik op Maken.
  • Als u het incident wilt opslaan en andere gebruikers of kaarthouders in het systeem wilt informeren, klikt u op Maken en e-mailen, selecteert u de gebruikers en klikt u op Maken en e-mailen.

   Zorg ervoor dat het e-mailadres geldig is en dat de server geconfigureerd is om e-mails te verzenden.

  Als u ervoor kiest de videofragmenten te beveiligen die u aan het incident hebt toegevoegd, dan wordt het dialoogvenster Archieven beveiligen geopend.
 8. Stel in het dialoogvenster Archieven beveiligen de begintijd en de eindtijd in voor de video die u wilt beveiligen.
 9. Selecteer hoelang het videobestand moet worden beveiligd met een van de volgende opties:
  Onbepaalde tijd
  Geen einddatum. U moet de beveiliging handmatig verwijderen door het videobestand in het rapportpaneel te selecteren en op Beveiliging opheffen () te klikken.
  OPMERKING: Als de bewaarperiode is verstreken, worden onbeveiligde videobestanden niet onmiddellijk verwijderd. Indien nodig hebt u 24 uur om de videobeveiliging te herstellen. Raadpleeg de Security CenterBeheerdershandleiding voor informatie over archiveringsopslag.
  Voor x dagen
  Het videobestand wordt gedurende het geselecteerde aantal dagen beveiligd.
  Tot
  Het videobestand wordt beveiligd tot de datum die u selecteert.
 10. Klik op Beschermen.
  Als u de beveiligingsinstellingen in het dialoogvenster Archieven beveiligen annuleert, wordt het incidentrapport nog steeds gemaakt.

Resultaten

Het in incident rapport wordt opgeslagen in de database voor rapportagedoeleinden. Als u een gebruiker geselecteerd hebt, wordt het trapport naar hem gestuurd.