Inventarissen maken voor parkeerinrichtingen - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands (Nederland)
Product
Security Center
Version
5.11

Met de taak Inventarisbeheer kunt u MLPI-kentekenplaten van een offloadbestand toevoegen aan en afstemmen op een inventaris van een parkeerinrichting.

Voordat u begint

Voordat u de gegevens uit een offload-bestand aan een inventaris toevoegt, kunt u met de taak Inventarisrapport niet-afgestemde kentekenlezingen uit de offload verwijderen.

Wat u moet weten

U moet het volgende weten over het maken van inventarissen:

 • Wanneer in de database nieuwe MLPI-kentekenlezingen beschikbaar zijn, wordt er een melding weergegeven op het inventarispictogram () in het meldingenvak. De inventariswaarschuwing wordt elke 10 minuten bijgewerkt. U kunt de waarschuwing ook bijwerken door met de rechtermuisknop op het inventarispictogram te klikken en vervolgens op Vernieuwen te klikken.
 • U kunt slechts één parkeerinrichtinginventaris per keer maken.
 • Als een Genetec Patroller™ meerdere keren een offload uitvoert voordat een inventaris wordt gemaakt, wordt alles in één item gegroepeerd.
 • U kunt de starttijd van een inventaris niet instellen. De eerste keer dat u een inventaris maakt, is de starttijd niet gedefinieerd. De volgende keer dat u een inventaris maakt, is de starttijd de eindtijd van de vorige inventaris.
 • Afstemming betekent dat een lezing wordt bevestigd en aan een inventaris wordt toegevoegd. Als er tijdens het afstemmen van een lezing op een inventaris een conflict ontstaat (bijvoorbeeld twee voertuigen met dezelfde kentekens, maar van verschillende statussen), moet u de lezing mogelijk handmatig bevestigen.
 • Van een gedeeltelijke inventaris is sprake wanneer u op een bepaald tijdstip een steekproef voor een inventaris uitvoert en de lezing niet op de vorige inventaris is afgestemd. Dit is handig als Genetec Patroller™ niet in staat is om een parkeerfaciliteit volledig te vegen. Als er bijvoorbeeld hevige sneeuwval is en Genetec Patroller™ slechts de helft van de parkeerplaats kan vegen omdat de andere helft niet is geploegd, kan een gedeeltelijke inventaris worden gemaakt. De waarden worden dan nog steeds geregistreerd.

Procedure

 1. Open de taak Inventarisbeheer vanaf de homepage.
  OPMERKING: Het paneel Offloads bevat alleen informatie als een offloadbestand is gedupliceerd en opgeslagen in de ALPR Manager-database.
  Het paneel Offloads bevat de volgende informatie:
  Genetec Patroller™
  Naam van de Genetec Patroller™-unit die de offload heeft uitgevoerd.
  OPMERKING: Een enkele Ghost Patroller, XML-import genoemd, wordt weergegeven voor lezingen die zijn uitgevoerd met een draagbaar apparaat, omdat ze via de XML-importmodule zijn geïmporteerd in de ALPR Manager-database.
  Eerst gezien
  Tijdstempel van de eerste lezing in de offload.
  Laatst gezien
  Tijdstempel van laatste lezing in de offload.
  Leesoperatietelling
  Aantal lezingen in de offload.
 2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Parkeerinrichting de parkeerinrichting waaraan u de inventaris wilt toevoegen.
 3. Klik op Inventaris maken.
 4. Typ in het dialoogvenster Inventaris maken de naam van de inventaris en de eindtijd.
 5. Selecteer Gedeeltelijk als u een gedeeltelijke inventaris wilt maken.
 6. Klik op Maken.
  De plaatlezingen worden afgestemd en de plaatleesgegevens worden toegevoegd aan de inventaris van de parkeerinrichting.
 7. Als er tijdens het afstemmen van de lezingen een conflict optreedt (hetzelfde kenteken wordt bijvoorbeeld op twee locaties weergegeven), wordt het dialoogvenster Kentekenbevestiging geopend en moet u controleren of het kenteken in de contextafbeelding hetzelfde is als de kentekenafbeelding en OCR-lezing. U doet dit als volgt:
  TIP: Vergelijk alleen de ALPR-afbeelding en de OCR-lezing, omdat het kenteken in de contextafbeelding mogelijk moeilijk te zien is.
  1. Als de OCR-lezing onjuist is, typt u het juiste kenteken in het vak OCR-lezing.
   OPMERKING: Deze kentekenlezing is getagd als Bewerkt in de taak Inventarisrapport.
  2. Als de OCR-lezing correct is, maar de status van het kenteken afwijkt, voert u de naam van de status in in het vak Status.
   U kunt de statusafkorting of de volledige naam invoeren.
  3. Klik op Bevestigen.
   De gegevens van de offload worden toegevoegd aan de inventaris van de parkeerinrichting.
 8. Als er tijdens het inventarisproces een conflict optreedt (hetzelfde kenteken wordt bijvoorbeeld op twee locaties weergegeven), wordt een dialoogvenster geopend met het kenteken dat is gelezen in de actuele inventaris van de parkeerinrichting (Actuele lezing) en de mogelijke kentekenovereenkomst (Mogelijke overeenkomsten) in de gegevens die op die inventaris worden afgestemd.
  Selecteer een van het volgende:
  Andere auto
  Selecteer of de kentekens hetzelfde zijn, maar de kentekenstatus en het voertuig verschillen van het voertuig in de huidige inventaris. Het voertuig dat wordt weergegeven onder Mogelijke overeenkomsten is toegevoegd als een nieuw voertuig in de inventaris van parkeerinrichting.
  Dezelfde auto
  Selecteer of de kentekens, de status en het voertuig hetzelfde zijn, maar het voertuig is verplaatst sinds de laatste inventaris werd gemaakt.
  Annuleren
  Annuleer het afstemmen. Als de conflicten niet worden afgestemd, wordt een nieuwe kentekenlezing gemaakt waarin staat dat er een nieuw voertuig is aangekomen (hetzelfde voertuig word dus niet voor een extra dag opgenomen) en wordt het voertuig beschouwd als een andere auto.

  Er verschijnt een bericht met de waarschuwing dat de bewerking is geannuleerd. Klik op OK.

  De inventaris die u hebt geannuleerd, wordt in rood weergegeven onder Bestaande voorraden. De offload-gegevens blijven echter in de map Offload totdat deze aan de parkeerinrichting wordt toegevoegd of eruit wordt verwijderd.
 9. Als er geannuleerde inventarissen zijn, moet u deze verwijderen voordat u als volgt een nieuwe inventaris kunt maken:
  1. Selecteer in het paneel Bestaande voorraden de geannuleerde inventaris (in rood).
  2. Klik onder het paneel Bestaande voorraden op Verwijderen ().