Kaarthouders maken - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands (Nederland)
Product
Security Center
Version
5.11

Om nieuwe werknemers toe te voegen die beveiligde gebieden moeten betreden en verlaten met behulp van toegangskaarten en om hun activiteiten bij te houden, kunt u kaarthouders maken met de Kaarthouderbeheer.

Voordat u begint

 • Als u bepaalde informatie wilt toevoegen aan kaarthouders, maakt u specifieke velden in Config Tool. Voor meer informatie gaat u naar de Beheerdershandleiding van Security Center.
 • Als u verschillende groepen kaarthouders met verschillende toegangsrechten nodig hebt, maakt u kaarthoudergroepen in Config Tool. Voor meer informatie gaat u naar de Beheerdershandleiding van Security Center.
 • Om de veiligheidsmachtiging van een kaarthouder aan te passen, moet u toegang hebben tot de Kaarthouder aanpassen-opties en Veiligheidsmachtiging aanpassen rechten.

Procedure

 1. Open de taak Kaarthouderbeheer en klik op Nieuw ().
 2. Voer boven aan het dialoogvenster de voor- en achternaam van de kaarthouder in.
 3. Om een foto aan de kaarthouder toe te wijzen, klikt u op het silhouet en selecteert u een van de volgende opties:
  Laden uit bestand
  Afbeelding van schijf selecteren. Alle standaard beeldformaten worden ondersteund.
  Laden van webcam
  Neem een momentopname met uw webcam. Deze optie verschijnt alleen als u een webcam hebt aangesloten op uw werkstation.
  Laden van camera
  Neem een momentopname van een camera beheerd door Security Center. Wanneer u op Laden van camera klikt, wordt een apart dialoogvenster voor het vastleggen geopend. Selecteer een videobron en klik op Snapshot maken ().
  Laden van klembord
  Laad de afbeelding die gekopieerd is naar het klembord. Deze optie verschijnt alleen als u de Windows kopiëren opdracht gebruikt om een afbeelding op het klembord op te slaan.
 4. Als u de foto wilt bewerken, klikt u erop om de Afbeeldingseditor te openen en gebruikt u de bewerkingsopties aan de bovenkant van het dialoogvenster van de editor.
 5. Stel in het gedeelte Status het volgende in:
  Status
  Stel hun status in op Actief of Inactief. Om hun credentials te laten werken en voor hen om toegang tot een bepaald gebied te hebben, moet hun status Actief zijn.
  Activatie
  Stel een activatiedatum in voor hun profiel:
  Nooit
  (Alleen beschikbaar nadat een kaarthouder is gedeactiveerd) De datum en tijd waarop u op Nieuw () hebt geklikt om de kaarthouder te maken.
  Specifieke datum
  Activeert op een specifieke datum en tijd.
  Vervaldatum
  Stel een vervaldatum voor hun profiel in:
  Nooit
  Vervalt nooit.
  Specifieke datum
  Vervalt op een specifieke datum en tijd.
  Verval instellen bij eerste gebruik
  Vervalt na een bepaald aantal dagen na het eerste gebruik.
  Wanneer niet in gebruik
  Verloopt wanneer het gedurende een bepaald aantal dagen niet is gebruikt.
 6. Wijs een credential toe aan de kaarthouder, zodat ze toegang krijgen tot beveiligde zones.
  OPMERKING: U kunt nu een credential toewijzen of nadat alle credentials in het systeem geregistreerd zijn.
 7. Wijs een kaarthouder toe aan een kaarthoudergroep.
  OPMERKING: Een kaarthouder kan tot meer dan één kaarthoudergroep toebehoren.
  1. Als u de eerste kaarthoudergroep wilt toewijzen, klikt u op de vervolgkeuzelijst van de kaarthoudergroep en selecteert u een kaarthoudergroep.
  2. Als u extra kaarthoudergroepen wilt toewijzen, klikt u op Geavanceerd () en klik vervolgens op Een item toevoegen (). Selecteer de kaarthoudergroepen in het dialoogvenster dat wordt geopend en klik op OK.
 8. Voer het e-mailadres van de kaarthouder in.
  Een geldig e-mailadres is nodig als u mobiele inloggegevens aan de kaarthouder wilt toewijzen.
 9. Voer het mobiele telefoonnummer van de kaarthouder in.
 10. (Optioneel) Als aangepaste velden voor kaarthouders gedefinieerd zijn, zoals afdeling, telefoonnummer, enz., voert u de extra kaarthouderinformatie in.
 11. (Optioneel) Configureer in het gedeelte Geavanceerd de volgende kaarthoudereigenschappen:
  OPMERKING: Sommige van deze eigenschappen kunnen worden overgenomen van de bovenliggende kaarthoudergroepen. Wanneer een bepaalde waarde is geconfigureerd voor de kaarthouder, klikt u op Terugkeren naar overgenomen waarde () om de eigenschap van de bovenliggende kaarthoudergroepen over te nemen. Als er meerdere bovenliggende groepen zijn, wordt de meest bevoorrechte waarde overgenomen.
  1. Als de kaarthouder een credential is toegewezen, verleen toegangsrechten aan de kaarthouder:
   Verlengde toelatingstijd gebruiken
   Geeft ze meer tijd om door deuren te gaan waar de parameter Verlengde toelatingstijd is geconfigureerd voor een deur. Gebruik deze optie voor personen met beperkte mobiliteit.
   Kan bezoekers begeleiden
   Geeft aan of de kaarthouder als gastheer van bezoekers kan optreden.
   Antipassbackregels omzeilen
   Stel ze vrij van alle antipassback beperkingen.

   Om meer te leren over de configuratie van gebieden en deuren met behulp van de uitgebreide toelatingstijd en antipassbackregels, zie de Security CenterBeheerdershandleiding.

  2. Voer in het veld Veiligheids-clearing het veiligheids-clearingsniveau van de kaarthouder in. Het veiligheids-clearingsniveau bepaalt hun toegang tot gebieden als een bedreigingsniveau in Security Center is ingesteld. Niveau 0 is het hoogste clearingsniveau, met de meeste rechten.
  3. Voer in het veld Naam entiteit een naam in voor de kaarthouderentiteit als u de naam van de kaarthouder niet wilt gebruiken.
   Als standaard gebruikt Naam entiteit de velden Voornaam en Achternaam.
  4. Typ in het veld Beschrijving een beschrijving voor de kaarthouder.
  5. Wijs een kaarthouder toe aan een partitie.
   Partities bepalen welke gebruikers van Security Center toegang hebben tot deze entiteit. Alleen gebruikers die toegang hebben gekregen tot de partitionering, kunnen de kaarthouder zien.
 12. Klik op Opslaan.

Voorbeeld

Bekijk deze video om meer te leren. Klik op het pictogram Onderschrift (CC) om video-onderschrift in te schakelen in een van de beschikbare talen.