Kolommen in het rapportvenster voor de taak Dagelijks gebruik per Patroller-entiteit - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands
Product
Security Center
Version
5.11

Nadat u een rapport hebt gegenereerd, worden de resultaten van uw query in het rapportagepaneel weergegeven. Dit gedeelte bevat de kolommen die beschikbaar zijn voor de taak Dagelijks gebruik per Patroller-entiteit.

Gebruikerspecifieke velden
Vooraf gedefinieerde gebruikerspecifieke velden voor de entiteit. De kolom wordt alleen weergegeven als voor de entiteit gebruikerspecifieke velden zijn gedefinieerd en als deze zichtbaar voor u zijn gemaakt toen ze werden gemaakt of de laatste keer werden geconfigureerd.
Datum
Dag van de patrouillevoertuig dienst.
Instanties
Totaal aantal keren dat de Genetec Patroller™-app gedurende de dag is geopend.
Langste stopzetting (%)
Percentage van langste stopzetting t.o.v. het totale aantal minuten per dag.
Langste stopzetting (min.)
Het langste aantal minuten per dag dat de Genetec Patroller™ applicatie gesloten is.
Langste stilstand (%)
Percentage van langste stoptijd t.o.v. bedrijfstijd.
Langste stopzetting (min.)
Het langste aantal minuten per dag dat de Genetec Patroller™ applicatie gesloten is.
Werkingstijd
Totaal aantal minuten op een dag dat de Genetec Patroller™ applicatie open is.
Totale stopzetting (%)
Percentage van totale stopzetting t.o.v. het aantal minuten per dag.
Totale uitschakeling (min.)
Totaal aantal minuten op een dag dat de Genetec Patroller™ applicatie is gesloten. De totale stopzettingswaarde plus de bedrijfstijdswaarde is 1440 minuten.
Totale stilstand (%)
Percentage van totale stoptijd t.o.v. bedrijfstijd.
Totale stop (min.)
Totaal aantal minuten in bedrijfstijd wanneer het voertuig stilstaat.