Meerdere credentials handmatig registreren - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands
Product
Security Center
Version
5.11

Als u in uw toegangscontrolesysteem veel kaartcredentials nodig hebt, kunt u meerdere kaartcredentials gelijktijdig registreren door het kaartformaat en de gegevens handmatig in te voeren.

Voordat u begint

U moet het exacte waardenbereik kennen dat in de kaartgegevens wordt weergegeven. Omdat de kaarten niet door een lezer worden gepresenteerd, kunnen ze niet door de applicatie worden gevalideerd.

Zorg ervoor dat dit de registratiemethode is die u nodig hebt.

Wat u moet weten

Alle credentials die u registreert, moeten nieuw zijn voor uw Security Center-systeem. Alle eerder geregistreerde credentials worden genegeerd, omdat dezelfde credential niet tweemaal kan worden geregistreerd in Security Center. Er kunnen maximaal 5000 credentials tegelijk worden gemaakt.

Procedure

 1. Klik in de taak Credentialbeheer op Batchregistratie.
 2. Klik op het tabblad Handmatige invoer.
 3. In de lijst Kaartformaat stelt u het kaartformaat in dat wordt gebruikt door de credentials die u wilt registreren.
  Deze optie bepaalt de gegevensvelden die u moet invoeren en het waardebereik dat ze kunnen hebben.
 4. Voer in de velden Faciliteitscode en Kaartnummer de begin- en eindwaarden in voor de kaartnummers.
  Het veld Kaartnummer wordt gebruikt als een sequentiegenerator.
  OPMERKING: Als het opgegeven Kaartnummer-bereik meer dan 5000 waarden bevat, wordt de eindwaarde automatisch aangepast als startwaarde plus 5000.
 5. Typ in het gedeelte Credentialvoorvoegsel het patroon voor de geregistreerde credentialnamen.
 6. Stel in het gedeelte Credentialstatus de status, de activeringsdatum en de vervaldatum in voor de credentials:
  Status
  Alle mogelijke waarden worden geaccepteerd.
  Activatie
  Kan Nooit zijn, of een specifieke datum.
  Vervaldatum
  Stel een vervaldatum in voor de credential:
  Nooit
  De credential vervalt nooit.
  Specifieke datum
  De credential vervalt op een specifieke datum en tijd.
  Verval instellen bij eerste gebruik
  De credential vervalt na een bepaald aantal dagen na het eerste gebruik.
  Wanneer niet in gebruik
  De credential vervalt als deze gedurende een bepaald aantal dagen niet is gebruikt.
 7. Selecteer in het gedeelte Geavanceerd de partitie waar de geregistreerde credentials toe behoren.
  Dit veld bepaalt welke gebruikers de credentials kunnen bekijken en aanpassen.
  • Als u een partitie wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen ().
  • Als u een partitie wilt verwijderen, selecteert u de partitie en klikt u op Verwijderen ().
 8. Selecteer in de lijst Badgesjabloon de standaardbadgesjabloon die wordt gebruikt om de credential weer te geven.
 9. Stel in het gedeelte Gebruikerspecifiek veld de standaardwaarden in voor de aangepaste velden.
  Dit gedeelte is alleen beschikbaar voor gebruikerspecifieke velden als ze voor credentials zijn gemaakt.
 10. klik op Registreren.
  De credentials die u gaat maken, worden weergegeven in het gedeelte Gegenereerde credentials. Credentials die al zijn geregistreerd, worden verwijderd en in de lijst als afgewezen gemarkeerd met een rode knop.

 11. Als u een genegeerde kaart uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u de kaart en klikt u op .
 12. klik op Registreren.