Meldingenvakpictogrammen in Security Desk - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands
Product
Security Center
Version
5.11

Het meldingenvak bevat pictogrammen die snelle toegang tot bepaalde systeemfuncties bieden, en geeft ook indicatoren weer voor systeemgebeurtenissen en statusinformatie. De weergaveinstellingen van het meldingenvak worden opgeslagen als onderdeel van uw gebruikersprofiel en zijn van toepassing op zowel Security Desk als Config Tool.

In de volgende tabel ziet u de pictogrammen in het meldingenvak en waarvoor u ze kunt gebruiken:
Pictogram Naam Beschrijving
Klok Toont de lokale tijd. Beweeg uw muisaanwijzer over de klok om de huidige datum in een tooltip te zien. U kunt de tijdzone-instellingenaanpassen.
Resource-meter Toont het gebruik van uw computerresources (CPU, geheugen, GPU en netwerk). Plaats de muisaanwijzer op het pictogram om het gebruik van de resources in procenten te bekijken. Klik om het dialoogvenster Hardware-informatie te openen voor aanvullende informatie en hints voor probleemoplossing.
Sessie-info Toont de huidige gebruikersnaam en Security Center Directory-naam. Dubelklik om te schakelen tussen de lange en korte weergave.
Volume Toont de volume-instelling (0 tot 100) van Security Desk. Klik als u de volume wilt aanpassen met behulp van een schuifregelaar of om het volume uit te schakelen.
Monitor-ID Toont het logische ID-nummer dat toegewezen is aan uw Security Desk monitor. Elke afzonderlijke monitor heeft een uniek ID-nummer toegewezen voor het doel van CCTV-toetsenbord controle, macro's en monitoring op afstand.
Monitoring op afstand Toont hoeveel gebruikers uw Security Desk werkstation op afstand bedienen. Klik voor meer informatie over de gebruikers die uw Security Desk controleren, of gooi de gebruikers eruit als u er de rechten voor hebt om dit te doen.
Opnametypes Toont het aantal recordtypen waarvoor de recordprovider offline is (). In Security Center definieert een recordtype de gegevensindeling en geeft het kenmerken weer van een verzameling records die u in heel het systeem kunt delen via de rol Record Fusion Service. Klik erop om te zien welke recordtypen en providers offline zijn. Voor meer informatie, zie Correlatie gebruiken om bruikbare gegevens af te leiden.
Systeemberichten Toont het aantal huidige systeemberichten (gezondheidsproblemen, waarschuwingen, berichten en gezondheidsgebeurtenissen). Klik om het dialoogvenster Systeemberichten te openen om de berichten te lezen en te bekijken. Als er gezondheidsproblemen zijn, wordt het pictogram rood (). Als er waarschuwingen zijn, wordt het pictogram geel. Als er alleen berichten zijn, dan wordt het pictogram blauw. Voor meer informatie, zie Systeemberichten nakijken.
Sneltoetsacties Klik om het sneltoetsacties dialoogvenster te openen en activeer een handmatige actie of een sneltoetsactie. Sneltoetsacties zijn acties die u kunt activeren door het indrukken van een functietoets op uw toetsenbord. Voor meer informatie, zie Sneltoetsacties activeren inSecurity Center.
Joystick Geeft aan dat er momenteel een USB-controller, zoals een joystick, op uw Security Desk werkstation is aangesloten.
CCTV toetsenbord Toont dat er een veiligheidstoetsenbord op uw Security Desk werkstation is aangesloten.
Dreigingsniveaus Geeft aan of er een dreigingsniveau op uw systeem is ingesteld. Het pictogram wordt rood () als een dreigingsniveau is geactiveerd. Klik om het dreigingsniveau dialoogvenster te openen en een dreigingsniveau te activeren of deactiveren. Voor meer informatie, zie Reageren op kritieke gebeurtenissen door dreigingsniveaus.
Alarmen Toont het aantal actieve alarmen die aan u gericht zijn. Het pictogram wordt rood () als er actieve alarmen in het systeem zijn. Klik om het dialoogvenster Alarmbewaking te openen en bekijk de actieve alarmen. Voor meer informatie, zie Op alarmen reageren.
Inventaris Toont het aantal MLPI offload bestanden die wachten om te worden afgestemd. Klik om de Inventarisbeheer taak en de leesoperaties met elkaar in overeenstemming te brengen. Voor meer informatie, zie Inventarissen maken voor parkeerinrichtingen.
Updates Verschijnt als er kritieke firmware-updates nodig zijn. Klik op het pictogram voor weergave van de details.
Inbraakdetectie Toont het aantal inbraakdetectie-entiteiten dat uw aandacht vereist (). Klik om de details te bekijken in het dialoogvenster Inbraakdetectie.
Taakcycling Klik om taakcycling in of uit te schakelen. Zie Taakgedrag aanpassen in Security Desk voor meer informatie over het aanpassen van de tijd die aan elke taak is besteed.
Achtergrondproces Geeft aan dat een proces op de achtergrond wordt uitgevoerd, zoals export van een videobestand. Klik op het pictogram voor meer informatie over het specifieke proces dat wordt uitgevoerd.
Kaartaanvragen Toont het aantal openstaande aanvragen voor credential kaarten die moeten worden afgedrukt (). Klik om de kaart aanvragen dialoogvenster te openen en reageer op de aanvraag. Voor meer informatie, zie Reageren op credentialkaartaanvraag.
Conversie van videobestand Toont het aantal videobestand conversie verzoeken die in behandeling zijn (), of voltooid ). Klik erop om het dialoogvenster Conversie te openen. Voor meer informatie, zie Videobestanden converteren naar ASF- of MP4-indeling.
Cloudarchieven ophalen Toont het aantal videoverzoeken van langetermijn Cloudopslag die worden uitgevoerd () of zijn voltooid ). Klik erop om het dialoogvenster Cloudarchieven ophalen te openen. Voor meer informatie, zie Video-archieven opvragen uit langdurige cloudopslag.
Genetec Clearance™-meldingen Toont het aantal in de wachtrij geplaatste video-export- of uploadverzoeken naar Genetec Clearance™ (). Genetec Clearance™ is een systeem voor het beheer van bewijsmateriaal dat u kunt gebruiken om onderzoeken te versnellen door bewijsmateriaal uit verschillende bronnen veilig te verzamelen, te beheren en te delen. U ziet deze verzoeken alleen als de Genetec Clearance™-rol is aangemaakt in het systeem. Zie voor meer informatie de Pluginhandleiding van Genetec Clearance™.