Nummerplaatlezingen bewerken in een parkeerzone - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands (Nederland)
Product
Security Center
Version
5.11

Als een Sharp-camera die een AutoVu™ Free-Flow-parkeerzone monitort een plaat verkeerd leest of een plaat niet kan vastleggen, kunt u de lezing bewerken zodat de ingangs- en uitgangslezingen overeenkomen.

Wat u moet weten

 • Deze informatie is van toepassing op systemen die AutoVu™ Free-Flowgebruiken. Zie Nummerplaatlezingen bewerken als u deze functie niet gebruikt.
 • Als de camera er niet in slaagt om een kenteken vast te leggen, wordt er aan de leesoperatie geen ALPR-afbeelding gekoppeld en wordt het kentekennummer NOPLATE aan de leesoperatie gekoppeld. Dit zorgt ervoor dat alle objecten die door het gezichtsveld van de camera gaan ter controle worden vastgelegd, waardoor het aantal voertuigen in de parkeerzone nauwkeurig kan worden geteld. Dit is vooral handig in situaties waar de kans groot is dat plaatlezingen worden gemist, bijvoorbeeld als het heel modderig is of als het sneeuwt.

 • U kunt een plaatlezing niet bewerken als de lezing is beveiligd of als de lezing een treffer heeft gegenereerd.
 • Wanneer een gelezen plaat is bewerkt, en er een vertrouwensscore aan de plaatlezing is gekoppeld, wordt de vertrouwensscore gewijzigd in 100%.
 • De details van de plaatleesbewerking worden weergegeven in het rapport Activiteitssporen.
 • Als het systeem te veel NOPLATE-lezingen genereert (één auto genereert meerdere NOPLATE-lezingen of een voertuig is gedetecteerd, maar wordt niet weergegeven in de afbeelding) of juist te weinig NOPLATE-lezingen genereert (voertuigen passeren de camera, maar worden niet gedetecteerd), kan dit wijzen op een probleem met de installatie. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van gedeeltelijke obstructie, slechte verlichting, slechte positionering of configuratieproblemen. Mogelijk moet u ook de virtuele lusfunctie van de Sharp-camera opnieuw kalibreren. Voor meer informatie, zie De virtuele lus kalibreren.
 • U kunt plaatlezingen bewerken met de volgende taken:
  • Taak Leesoperaties
  • Taak Monitoring
  • Taak Parkeersessies (exclusief NOPLATE-lezingen)
  • Taak Parkeerzone-activiteiten (exclusief NOPLATE-lezingen)
  • Taak Alarmmonitioring (als alarmen zijn geconfigureerd voor NOPLATE-lezingen of lezingen met een lage vertrouwensscore)

Hoe het bewerken van plaatlezingen van invloed is op parkeersessies en parkeerzonebezetting

 • Een ingangsplaatlezing bewerken:
  • Als u de plaatlezing bewerkt van een voertuig met een actieve parkeersessie, wordt de parkeersessie bijgewerkt met de juiste nummerplaat. In dit geval wordt de bezetting van de parkeerzone niet beïnvloed. Als het systeem Pay-by-Plate Sync-parkeervergunningen gebruikt, wordt de betaaltijd, overtreding, of respijtperiode van de parkeersessie opnieuw beoordeeld met Pay-by-Plate Sync.
  • Als de kentekenplaat van een voertuig verkeerd wordt gelezen wanneer het voertuig de parkeerzone betreedt, wordt een parkeersessie gecreëerd en neemt de bezettingsgraad van de parkeerzone toe. In dat geval moet u de ingangsplaatlezing bewerken voordat het voertuig de parkeerzone verlaat of voordat de parkeersessie de maximale sessietijd overschrijdt. De sessie is op dat moment immers gesloten en het bewerken van de plaatlezing is niet van invloed op de parkeersessie. Dit verandert echter niets aan de bezettingsgraad. Wanneer de kentekenplaat van het voertuig correct wordt gelezen bij de uitgang van de parkeerzone, wordt het voertuig gemarkeerd als een onbekend voertuig en neemt de bezettingsgraad van de parkeerzone af.
  • Als de ingangslezing een NOPLATE-lezing is, wordt het voertuig opgenomen in de bezettingsgraad van de parkeerzone, maar wordt er geen parkeersessie gemaakt. Wanneer u de lezing bewerkt, wordt een parkeersessie voor het voertuig gemaakt en wordt de vergunning beoordeeld op basis van de ingangstijd van het voertuig.
 • Een uitgangsplaatlezing bewerken:
  • Als u een uitgangsplaatlezing bewerkt die overeenkomt met de kentekenplaat van een actieve parkeersessie, wordt de sessie door het systeem gesloten en wordt de bezettingsgraad van de parkeerzone dienovereenkomstig bijgewerkt.
  • Wanneer aan de uitgang van een parkeerzone een NOPLATE-lezing wordt gegenereerd, wordt de bezettingsgraad voor die zone verlaagd. Als voor die gebeurtenis een bewerking wordt uitgevoerd naar een kentekenplaat die overeenkomt met die van een actieve sessie in de parkeerzone, wordt de parkeersessie gesloten omdat duidelijk is dat de NOPLATE-lezing inderdaad hetzelfde voertuig betreft.

Procedure

Om een plaatlezing te bewerken:

 1. Klik in de tegel met de nummerplaatlezing op Aanpassen ().
  OPMERKING: Als u een plaatlezing in een rapport Leesoperatieswilt aanpassen, moet u eerst dubbelklikken op de lezing om deze in een tegel weer te geven.
 2. Wijzig in het venster Bewerk gelezen handmatig de informatie bij Plaat en Staat.
 3. Klik op Opslaan.

Om een NOPLATE-lezing te onderzoeken en te bewerken:

 1. Open op de homepage de taak Leesoperaties.
 2. Selecteer in de lijst ALPR-units - Patollers de te onderzoeken camera.
 3. Selecteer het filter Kenteken en voer NOPLATEin.
 4. Klik op Rapport genereren.
  Lezingen zonder gekoppelde nummerplaat worden weergegeven in het rapportvenster.
 5. Als de nummerplaat zichtbaar is in de contextafbeelding, kunt u de plaat die is gelezen bewerken met het juiste plaatnummer.
  1. Dubbelklik op de lezing om deze in een tegel weer te geven.
  2. Klik in de tegel met de nummerplaatlezing op Aanpassen ().
  3. Wijzig in het Bewerk gelezen -venster de plaatinformatie handmatig naar wens.
  4. Klik op Opslaan.

Resultaten

In rapporten met leesoperaties geeft de kolom Bewerkt aan of de nummerplaatlezing is bewerkt.