Op alarmen reageren - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands
Product
Security Center
Version
5.11

Met de taak Alarmbewaking kunt u alarmen bekijken en erop reageren.

Wat u moet weten

U ontvangt alleen een alarm in Security Desk als u een ontvanger van dat alarm bent. Standaard worden alarmen met dezelfde prioriteit op het canvas weergegeven van oud naar nieuw.
OPMERKING: U hoeft misschien niet alle alarmen te bevestigen die geactiveerd zijn. Bepaalde alarmen zijn zo geconfigureerd, dat ze automatisch na een bepaalde tijd bevestigd worden.

U kunt ook werken met alarmen vanuit de taak Kaarten en de taak Monitoring. Voordat u alarmen kunt weergeven en bevestigen via de taak Monitoring, moet u alarmbewaking inschakelen.

Procedure

 1. Klik in het meldingenvak op het pictogram Alarmen ().
  De taak Alarmbewaking wordt geopend. Alarmen worden aan de alarmlijst toegevoegd en het canvas wordt gevuld volgens de prioriteit van de alarmweergave.
 2. Indien nodig filtert u de alarmlijst door op het filterpictogram () te klikken en één of meer van de volgende filters te selecteren:
  Alles tonen
  Toon alle alarmen (geen filter).
  Actieve tonen
  Toon actieve alarmen.
  Wordt onderzocht tonen
  Toon alarmen die momenteel onderzocht worden.
  Toon bevestiging vereist
  Toon alarmen waarvan de bevestigingsvoorwaarden gewist zijn, maar die nog steeds bevestigd moeten worden.
  Bevestigde tonen
  Toon bevestigde alarmen.
  OPMERKING: Het filteren van de alarmlijst verandert niets aan de alarmen die in tegels worden weergegeven.
 3. Selecteer het alarm uit de alarmlijst of door op de canvastegel te klikken.
  De alarmlijst en het canvas zijn onafhankelijk. Het selecteren van een alarm in de lijst selecteert niet hetzelfde alarm in het canvas.
 4. Als het alarm aan video is gekoppeld, kunt u de video van het alarm bekijken in de canvastegel. Video wordt weergegeven met een gekleurde overlay die details van het alarm levert.
  Afhankelijk van het aantal actieve alarmen en de grootte van uw canvas is de vereiste tegel mogelijk niet zichtbaar. Als u weinig alarmen heeft, kunt u het tegelpatroon veranderen om het alarm te zien. Alarmvideo is ook beschikbaar via de taak Kaarten en de taak Monitoring.
 5. Selecteer in de alarmlijst of de alarmwidget een van de volgende opties:
  Bevestigen (standaard) ()
  Bevestig het alarm. Het alarm is niet langer actief en wordt verwijderd van het canvas en de alarmlijst.
  OPMERKING: Bepaalde alarmmeldingen vereisen dat u een incident meldt wanneer u ze erkent.
  Bevestiging (alternatief) ()
  Stel het alarm in op de alternatieve bevestigde status. De redenen voor het gebruik van dit type bevestiging worden door uw bedrijf gedefinieerd. Als bijvoorbeeld een vals alarm wordt geactiveerd, kunt u het alarm op deze manier bevestigen. Deze status kan worden gebruikt als een filter in alarmquery's.
  Onderzoeken ()
  Onderzoek het alarm. Met deze actie kunnen andere gebruikers in het systeem weten dat u het alarm hebt gezien zonder dit te bevestigen, dus het alarm wordt niet uit de actieve alarmlijst verwijderd.
  Geforceerd bevestigen ()
  Forceer het alarm om te worden bevestigd. Dit is handig voor het wissen van alarmen die momenteel worden onderzocht en waarvan de bevestigingsvoorwaarde nog niet is gewist.
  Alle alarmen geforceerd bevestigen ()
  Alle actieve alarmen afdwingen om te worden bevestigd. Dit is handig voor het wissen van alarmen die momenteel worden onderzocht en waarvan de bevestigingsvoorwaarde nog niet is gewist.
  Alarm in sluimerstand zetten ()
  Zet het alarm 30 seconden lang op sluimerstand. Als het alarm op sluimerstand staat, dan is het tijdelijk verwijderd uit het canvas. U kunt de standaard sluimertijd via het dialoogvenster Opties veranderen.
  Alarmprocedure tonen ()
  Toon de specifieke procedure van het alarm (als er een is gedefinieerd door de beheerder). Alarmprocedures zijn eenvoudig te maken en kunnen de vorm aannemen van HTML-pagina's of een webapplicatie die door de eindgebruiker is ontwikkeld.
  Alarm doorsturen ()
  Stuur het alarm door naar een andere gebruiker in het systeem. Voordat u het alarm doorstuurt, moet u een gebruiker selecteren en kunt u ook een bericht typen.
  Context bewerken ()
  Voeg de alarmannotatie toe of wijzig deze.
  OPMERKING: Alle acties op de alarmen worden vastgelegd in het activiteitsspoor.

Voorbeeld

Bekijk deze video om meer te leren. Klik op het pictogram Onderschrift (CC) om video-onderschrift in te schakelen in een van de beschikbare talen.