Over vergunningen - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands (Nederland)
Product
Security Center
Version
5.11

Een vergunning is een entiteit die één lijst met parkeervergunninghouders definieert. Elke vergunninghouder wordt gekenmerkt door een categorie (vergunningzone), een nummerplaat, de status van de vergunningsverlening en eventueel de geldigheid van de vergunning (ingangsdatum en vervaldatum). Vergunningen worden gebruikt voor parkeerhandhaving in steden en bij universiteiten.

De vergunningentiteit maakt deel uit van een geheel aan methoden die door AutoVu™ worden gebruikt om voertuigen van interesse te identificeren, de zogenoemde trefferregels. Andere soorten trefferregels zijn onder meer hotlist, overtijd en vergunningbeperking. Een kentekenlezing die overeenkomt met een trefferregel wordt een treffer genoemd. Wanneer een lezing niet overeenkomt met een vergunning die is geladen in de Genetec Patroller™, genereert deze een vergunningstreffer.

Vergunningen in Parkeerhandhaving stad

In Parkeerhandhaving stad maakt u de vergunningslijst en configureert u de basiseigenschappen ervan. U hoeft geen parkeerterrein of vergunningsbeperking te definiëren. Het is de stad of gemeente die bepaalt wanneer en waar de vergunning van toepassing is. De patrouillewagenexploitant kiest welke handhavingsvergunning in Genetec Patroller™ wordt gehandhaafd op basis van de parkeerregelborden op straat.

Vergunningen in Universiteit parkeerhandhaving

In Universiteit parkeerhandhaving maakt en configureert u een vergunningslijst op dezelfde manier als in Parkeerhandhaving stad. U moet echter ook vergunningsbeperkingen en parkeerterreinen toewijzen om een afdwingbare zone te maken die wordt gedownload naar Genetec Patroller™. Deze extra configuratie is nodig omdat het patrouillevoertuig afzonderlijke parkeerterreinen bewaakt en geen stadsstraten met specifieke voorschriften die al van kracht zijn.

In dit voorbeeld gebruikt u een vergunningsbeperking om verschillende tijdslimieten voor verschillende vergunninghouders te specificeren.
Patrouillewagens scannen een parkeerplaats en bepaalde voertuigen genereren een treffer op basis van hun vergunning.

Gedeelde toelatingen

Een vergunningslijst bevat een veld met de naam Vergunning-ID. Meerdere voertuigen kunnen daarmee een enkele vergunning delen door in het bronbestand van de vergunningslijst dezelfde Vergunning-ID-waarde op te nemen. Een carpoolvergunning kan bijvoorbeeld door verschillende voertuigen worden gedeeld. Beurtelings rijdt elk lid van de carpoolgroep andere groepsleden naar het werk of naar school en de leden moeten daarom dezelfde parkeervergunning delen.

De vergunning is echter nog altijd van toepassing op één voertuig tegelijk. Als alle vier de leden van de carpoolgroep bijvoorbeeld op een dag besluiten om hun eigen voertuig te nemen, kunnen ze niet allemaal de carpoolvergunning gebruiken. Genetec Patroller™ staat toe dat één voertuig parkeert met de carpoolvergunning (het eerste kenteken dat wordt gedetecteerd) en genereert een gedeelde vergunning-treffer voor elk ander voertuig dat met dezelfde vergunning wordt gezien.

OPMERKING: Zie Over gedeelde vergunningen in AutoVu™ Free-Flowvoor informatie over hoe gedeelde vergunningen werken in installaties van AutoVu™ Free-Flow.