Over visuele rapporten - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands
Product
Security Center
Version
5.11

De dynamische diagrammen en grafieken van Security Desk bieden visuele gegevens die kunnen worden gebruikt om zoekopdrachten uit te voeren, situaties te onderzoeken en activiteitspatronen te identificeren.

Visuele rapporten kunnen gegevens weergeven in een grafiek- of diagramindeling langs een opgegeven as door middel van lijnen of staven om de rapportgegevens visueel weer te geven. De X-as vertegenwoordigt alle labels (gegroepeerd per) en de Y-as geeft het totale aantal gevallen ten opzichte van de X-as weer.

Op de X-as kunnen twee soorten groepen worden bereikt:
Nominale waarden
Kan de gegevens in meerdere kolommen op de X-as scheiden. De X-aswaarden kunnen bijvoorbeeld worden gesorteerd op basis van het aantal gevallen en de gebruiker kan de groep kiezen (Top 3, Top 5 of Top 10).
Datums
Kan de X-as scheiden op basis van een tijdlijn. De gebruiker kan bijvoorbeeld de datumintervalgroep wijzigen (Uur, Dag, Week, Maand, of Jaar).

Visuele diagramtypen

De volgende diagramtypen worden in Security Center ondersteund door het gebruik van de functies voor het rapportgeneratieSecurity Desk: Lijnen, Kolommen, Gestapelde kolommen, Rijen, Gestapelde rijen, Ring en Taart.

Lijndiagram

Gebruik een lijndiagram wanneer u wijzigingen gedurende een korte of lange periode wilt bijhouden. Bijvoorbeeld de totale exemplaren van de geselecteerde rapportgegevens in relatie tot een tijdlijn.
  • Lijndiagrammen kunnen de gegevens beter weergeven dan rij- of kolomdiagrammen wanneer het verschil in wijzigingen klein is.
  • Lijndiagrammen kunnen ook worden gebruikt om wijzigingen over dezelfde periode voor meer dan één groep te vergelijken.

Het volgende voorbeeld toont een kaarthoudergebeurtenisrapport, opgesplitst volgens: Voornaam, weergeven: Top 5 en X-as: Gebeurtenistijdstempel, groeperen op: Dag als een lijndiagram.

Lijndiagram (vereenvoudigd)

Wanneer het tijdbereik te breed of te nauwkeurig is, moeten veel gegevens worden berekend en op het scherm worden weergegeven. In deze situatie wordt een vereenvoudigde versie van het lijndiagram weergegeven.

In het volgende voorbeeld ziet u een vereenvoudigde versie van een lijndiagram.

OPMERKING: De vereenvoudigde versie van een lijndiagram ondersteunt geen interactie met de muis of indicatie van de Y-waarde voor een specifiek punt.

Kolomdiagram

Gebruik een kolom-diagram als u de gegevens op categorie wilt groeperen en de resultaten wilt weergeven met verticale staven.

Het volgende voorbeeld toont een rapport 'Deur toegang', opgesplitst per: Gebeurtenis, weergeven: Top 10 en X-as: Deur, weergeven: Top 10 als een kolom-diagram.

Gestapelde kolommen

Gebruik een gestapeld kolomdiagram wanneer u de gegevens op categorie wilt groeperen en de resultaten wilt weergeven met verticale staven. De Y-as kan worden gebruikt om de gegevens te splitsen en om preciezere informatie met betrekking tot de X-waarde te hebben.

Het volgende voorbeeld toont een rapport 'Deuractiviteiten', opgesplitst volgens: Gebeurtenis, weergeven: Top 10 en X-as: Deur, weergeven: Top 10 als een gestapeld kolomdiagram.

Rijen

Gebruik een rijendiagram als u de gegevens op categorie wilt groeperen en de resultaten wilt weergeven met horizontale balken.

Het volgende voorbeeld toont een inbraakdetectorrapport, Y-as: Camera, weergeven: Top 10 en opgesplitst volgens: Frametijd, gegroepeerd per: Uur, weergeven: Top 10 als een rijen diagram.

Gestapelde rijen

Gebruik een gestapeld rijen-diagram als u de gegevens op categorie wilt groeperen en de resultaten wilt weergeven met behulp van horizontale balken. De X-as kan worden gebruikt om de gegevens te splitsen en om preciezere informatie met betrekking tot de Y-waarde te hebben.

Het volgende voorbeeld toont een inbraakdetectorrapport, Y-as: Camera, weergeven: Top 10 en opgesplitst volgens: Frametijd, gegroepeerd per: Uur, weergeven: Top 10 als een gestapelde rijen diagram.

Taartdiagrammen en ringdiagrammen

Gebruik een taart- of ringdiagram als u rapportgegevens in hun geheel wilt vergelijken.
OPMERKING: Taartdiagrammen of ringdiagrammen tonen geen wijzigingen in de loop van de tijd.

Taartdiagram

Het volgende voorbeeld toont een cameragebeurtenis bewegingsrapport, Gegevens: Camera, weergeven: Top 10 als een taart diagram.

Ringdiagram

Het volgende voorbeeld toont een cameragebeurtenisrapport, Data: Camera, weergeven: Top 10 als een ring diagram.

Bekijk deze video om meer te leren. Klik op het pictogram Onderschrift (CC) om video-onderschrift in te schakelen in een van de beschikbare talen.