Overzicht van de taak Kaarten - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands
Product
Security Center
Version
5.11

U kunt de taak Kaarten gebruiken om gebeurtenissen en alarmen in realtime te monitoren, entiteiten in uw beveiligingssysteem te beheren en dynamisch door uw faciliteiten te navigeren.

De volgende afbeelding toont een Kaarten-taak in een toegangscontrole- en videomonitoringssysteem. Security Center-entiteiten worden op de kaart weergegeven als klikbare pictogrammen en gekleurde gebieden, zogenoemde kaartobjecten.

A Standaard kunt u dubbelklikken op een kaartobject dat in een tegel kan worden weergegeven om het te openen in de taak Monitoring. Dubbelklikgedrag kan worden aangepast in de kaartopties.
B Met behulp van de knoppen in de Werkbalk Kaarten kunt u tussen verschillende kaarten schakelen en uw weergaveopties voor kaarten configureren.

Als Alarmen van gekoppelde kaarten weergeven is ingeschakeld in de kaartopties, wordt het aantal actieve alarmen op een gekoppelde kaart weergegeven naast de kaartnaam.

C Vaste camera-objecten kunnen een gezichtsveldindicator (FOV) bevatten. Het object kan ook worden geconfigureerd voor het in realtime tonen van de opnamestatus () en gebeurtenissen van het type Beweging aan ( met groen rimpeleffect).
D Klik op een kaartobject, een camera in dit voorbeeld, om het in een tegelballon weer te geven. U kunt ook Ctrl ingedrukt houden en klikken om meerdere tegelballonnen te openen. Als u over de tegelballon beweegt, wordt het bijbehorende kaartobject in het geel omcirkeld.

Klik bovenaan de tegelballon op Verplaatsen () om de bel te verplaatsen, Vastzetten op scherm () om de bel vast te zetten op de kaart of Sluiten () om de bel te verbergen.

E Widgets die overeenkomen met het geselecteerde kaartobject (een camera in dit voorbeeld) worden weergegeven in het paneel Bedieningen. Als u de bedieningen wilt verbergen, klikt u in de werkbalk Kaarten op Instellingen > Bedieningen tonen.
F Een kaartobject dat aan een actief alarm is gekoppeld, wordt gemarkeerd met een alarmmeldingsballon. Wijs de ballon aan voor meer informatie. Klik op de meldingsballon om deze in een tegelballon te veranderen.
G Deuren worden op kaarten weergegeven met een pictogram dat hun huidige status aangeeft: open of gesloten en vergrendeld of ontgrendeld.
H Drie of meer kaartobjecten, te dicht bij elkaar geplaatst om zichtbaar te zijn op een bepaald zoomniveau, worden weergegeven door een blauwe clusterbel. Klik om in te zoomen op de kaart om de afzonderlijke kaartobjecten te bekijken.
I Gebeurtenissen worden weergegeven in meldingsballonnen voor evenementen. De kleur van de ballon komt overeen met de kleur die aan de gebeurtenis is toegewezen. Wijs de ballon aan voor meer informatie. Klik op de meldingsballon om deze in een tegelballon te veranderen.
J PTZ-camera-objecten kunnen een FOV-indicator bevatten. Klik en sleep de FOV om te pannen en kantelen. Sleep de muiscursor dichter naar het camerapictogram om de camera omlaag te kantelen of verder van het camerapictogram om de camera naar boven te kantelen. Het object kan ook worden geconfigureerd voor het in realtime tonen van de opnamestatus () en gebeurtenissen van het type Beweging aan ( met groen rimpeleffect).
OPMERKING: Als u een beperkte kaartlicentie gebruikt, kunt u PTZ niet op de kaart gebruiken. In dat geval dient de groene kleur als waarschuwing dat het gezichtsveld misschien niet nauwkeurig is.
K Gebieden worden op kaarten weergegeven met gekleurde polygonen. Klik op de polygoon om over te schakelen naar de kaart die aan het gebied is gekoppeld.
L Als mobiel volgen is ingeschakeld en u het recht Mobiele gebruikers weergeven heeft, worden mobiele gebruikers die hun locatie delen automatisch met hun foto op georeferentieerde kaarten weergegeven.
M De Minikaart toont de volledige weergave van een beeldkaart in de rechterbenedenhoek om de huidige positie ten opzichte van de hele kaart te bepalen of snel naar een ander deel te navigeren.