Parkeersessie - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands (Nederland)
Product
Security Center
Version
5.11

De functie AutoVu™ Free-Flow in Security Center gebruikt parkeersessies om het verblijf van elk voertuig in een parkeerzone te volgen.

De volgende termen zijn belangrijk bij het instellen van AutoVu™ Free-Flow parkeerzones:
Comforttijd
De comforttijd is een configureerbare spelingstijd voordat kosten in rekening worden gebracht voor een voertuig dat de parkeerzone heeft betreden. Als u bijvoorbeeld een gratis parkeerperiode van twee uur moet instellen vóór de betaalde tijd of voordat parkeerhandhaving van kracht wordt, stelt u de comforttijd in op twee uur. Voor parkeerterreinen waar parkeerhandhaving onmiddellijk van start gaat, moet u toch een korte comforttijd instellen om bestuurders de tijd te geven een parkeerplaats te vinden en parkeertijd te kopen.
Standaard vervaltijd vertraging
Standaard vervaltijd vertraging wordt gebruikt voor vergunningen die zijn geleverd door Pay-by-Plate Sync en die geen vervaldatum bevatten. In dat geval controleert AutoVu™ Free-Flow bij de parkeervergunningprovider of de vergunning nog geldig is. Het verhogen van deze waarde vermindert de frequentie waarmee vergunningen worden gecontroleerd. Als de parkeerplaats bijvoorbeeld in stappen van 15 minuten parkeerkosten in rekening brengt en u ook de standaard vervaltijd vertraging instelt op 15 minuten, valideert het systeem de vergunning elke 15 minuten bij de vergunningprovider.
Betalingstermijn
U kunt een gratieperiode toevoegen aan een parkeersessie met het oog op een soepele handhaving. Na het verstrijken van de betaalde tijd of comforttijd voor een voertuig, geeft de gratieperiode extra tijd voordat een parkeersessie wordt gemarkeerd als een overtreding.
Maximale sessieduur
Het instellen van een maximale sessietijd helpt de statistieken over de bezettingsgraad van parkeerplaatsen te verbeteren. Als de maximale sessietijd voor een voertuig is overschreden, wordt aangenomen dat de kentekenplaat van het voertuig bij vertrek niet is gelezen en dat het voertuig zich niet meer in de parkeerzone bevindt. De parkeersessie wordt weergegeven in rapporten die zijn gegenereerd vanuit de taak Parkeersessies met de reden Staat: maximale sessieduur overschreden.
Betaalde tijd
De fase Betaalde tijd van een parkeersessie gaat in wanneer de comforttijd verloopt. Bestuurders van voertuigen kunnen parkeertijd kopen via een betaalstation of mobiele app en het betalingssysteem kan worden aangeboden door geïntegreerde externe parkeervergunningverleners.
Parkeerregel
Een parkeerregel definieert hoe en wanneer een parkeersessie wordt beschouwd als geldig of in overtreding.
Parkeersessiestatussen
De parkeersessie van een voertuig is onderverdeeld in vier statussen: Geldig (inclusief gebruiksduur, betaalde tijd en comfortperiode), Overtreding, Afgedwongen en Voltooid. Wanneer een voertuig in een parkeerzone parkeert, doorloopt de parkeersessie de parkeersessiestatussen op basis van de timing die is geconfigureerd voor de parkeerregel, de geldigheid van de betaalde tijd en of de parkeersessie van het voertuig in overtreding is.
Parkeerzone
De parkeerzones die u definieert in Security Center vertegenwoordigen parkeerplaatsen buiten de straat, waarvan de ingangen en uitgangen worden bewaakt door Sharp-camera's.
Parkeerzonecapaciteit
De parkeerzonecapaciteit is het maximale aantal voertuigen dat in een parkeerzone kan worden geparkeerd.
Parkeerzonecapaciteitsdrempel
De capaciteitsdrempelwaarde van de parkeerzone bepaalt op welk punt een gebeurtenis Capaciteitsdrempel bereikt wordt gegenereerd. Als u bijvoorbeeld de drempel verlaagt naar 90%, genereert het systeem een gebeurtenis wanneer de parkeerzone een capaciteit van 90% bereikt.