Parkeerzonegebeurtenissen - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands
Product
Security Center
Version
5.11

Tijdens de parkeersessie van een voertuig worden verschillende gebeurtenissen en subgebeurtenissen geactiveerd op basis van de parkeerregels die op de parkeerzone worden toegepast.

Gebeurtenissen
Beheerders kunnen gebeurtenissen gebruiken om gebeurtenis-naar-acties voor de parkeerzone te maken. U kunt bijvoorbeeld een gebeurtenis-naar-actie configureren die een e-mail verzendt of een alarm activeert wanneer een gebeurtenis van het type overtreding gedetecteerd wordt gegenereerd.
Subgebeurtenissen
Subgebeurtenissen worden weergegeven in het Security Desk-rapport Activiteitenzone parkeerzone. U kunt het rapport op specifieke subgebeurtenissen filteren, maar u kunt geen subgebeurtenissen opnemen in een gebeurtenis-naar-actie.

De volgende gebeurtenissen en subgebeurtenissen zijn beschikbaar:

Gebeurtenissen Subgebeurtenissen

Capaciteitsdrempel bereikt

Niet van toepassing

Comforttijd gestart

Niet van toepassing

Gratieperiode gestart

 • Comforttijd verstreken
 • Betaalde tijd ongeldig

Inventaris reset

Niet van toepassing

Betaalde tijd gestart

 • Betaalde tijd geldig
 • Kan betaalde tijd niet valideren

Sessie voltooid

 • Inventaris reset
 • Maximale sessieduur overschreden
 • Onbekend voertuig verlaten
 • Voertuig verlaten
 • Voertuig opnieuw ingevoerd
 • Lezing bewerkt
 • Regel verwijderd

Sessie gestart

 • Onbekend voertuig verlaten
 • Ingevoerd voertuig

Valideren van betaalde tijd

 • Comforttijd verstreken
 • Betaalde tijd verstreken
 • Lezing bewerkt

Overtreding gedetecteerd

 • Comforttijd verstreken
 • Gratieperiode verstreken
 • Betaalde tijd ongeldig
 • Gedeelde vergunning overeenkomst

Overtreding afgedwongen

Niet van toepassing