Rapportagepaneelkolommen voor de taak Alarmrapport - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands (Nederland)
Product
Security Center
Version
5.11

Nadat u een rapport hebt gegenereerd, worden de resultaten van uw query in het rapportagepaneel weergegeven. Dit gedeelte bevat de beschikbare kolommen voor de taak Alarmrapport.

OPMERKING: Als u het Alarmrapport hebt gegenereerd met behulp van Web Client of Web App, zijn niet alle rapportkolommen beschikbaar.
ID
Alarmgeval nummer. Unieke identificatie elke alarmgeval.
Alarm
Alarm entiteit naam.
Prioriteit
Alarmprioriteit. Alle alarmen geïmporteerd uit Omnicast™ hebben hun prioriteit standaard ingesteld op 1. U kunt hun prioriteit op een later tijdstip in de Config Tool wijzigen.
Alarmkleur
Kleur van het alarm.
Bron
Bronentiteit die het alarm heeft geactiveerd. Dit is de gebeurtenisbron, als het alarm door een event-to-action is geactiveerd, of de gebruiker, als de gebeurtenis handmatig is geactiveerd. De bron wordt niet getoond als u geen toegang hebt tot de bronentiteit.
Brontijd
Tijd van de alarm-activerende gebeurtenis. De enige keer dat de Brontijd en Activeringstijd verschillen, is wanneer de gebeurtenis plaatsvond terwijl de entiteit offline was.
OPMERKING: Als Tijd weergeven op basis van de tijdzone van elk apparaat in Security Desk is geselecteerd, geeft de Brontijd de tijd van het apparaat weer en niet de tijd van de server.
Inschakelende gebeurtenis
Gebeurtenis die het alarm heeft geactiveerd (indien geactiveerd via een Gebeurtenis naar actie). Handmatige actie wordt aangegeven wanneer het alarm handmatig door een gebruiker werd geactiveerd.
Status
Huidige status van het alarm.
Actief
Alarm is nog niet bevestigd. Selecteren van een actief alarm toont de alarmbevestigingsknoppen in het rapportagepaneel.
Bevestigd (standaard)
Alarm werd bevestigd via de standaardmodus.
Bevestigd (alternatief)
Alarm werd bevestigd via de alternatieve modus.
Bevestigd (met dwang)
Alarm werd gedwongen om door een beheerder te worden bevestigd.
Wordt onderzocht
Alarm dat wordt onderzocht. Dit betekent dat iemand het alarm heeft gezien, maar het niet noodzakelijkerwijs kan oplossen.
Bevestiging vereist
Alarm met een bevestigingsstatus dat werd gewist en is klaar om bevestigd te worden.
Bevestigd door
Gebruiker die het alarm heeft bevestigd. Wanneer het alarm automatisch door het systeem is bevestigd, wordt Service aangegeven.
Bevestigd op
Tijd waarop het alarm werd bevestigd.
Tijdspanne voor oplossen van alarm
Tijd tussen het triggeren van het alarm en de bevestiging ervan.
Context
Alarmannotatie.
Externe instantie-ID
Alleen voor gefedereerde alarmen. De oorspronkelijke alarmgeval-ID op het gefedereerd systeem.
Onderzocht door
De gebruiker die het alarm in de te onderzoeken-status heeft gezet.
Onderzocht op
Het tijdstempel wanneer het alarm in de onderzoek-status werd gezet.
Periode van voorkomen
Periode waarin de gebeurtenis plaatsvond.
Inschakeltijd
Tijd waarop het alarm is geactiveerd in Security Center.
Gebruikerspecifieke velden
Vooraf gedefinieerde gebruikerspecifieke velden voor de entiteit. De kolom wordt alleen weergegeven als voor de entiteit gebruikerspecifieke velden zijn gedefinieerd en als deze zichtbaar voor u zijn gemaakt toen ze werden gemaakt of de laatste keer werden geconfigureerd.