Rapportagepaneelkolommen voor de taak Deuractiviteiten - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands
Product
Security Center
Version
5.11

Nadat u een rapport hebt gegenereerd, worden de resultaten van uw query in het rapportagepaneel weergegeven. In dit gedeelte worden de kolommen vermeld die beschikbaar zijn voor de taak Deuractiviteiten.

OPMERKING: Als u het rapport Deuractiviteiten hebt gegenereerd met behulp van Web Client of Genetec™ Web App, zijn niet alle rapportkolommen beschikbaar.
Gebeurtenis
Gebeurtenisnaam.
Deur
Deurnaam.
Zijde
Naam deurzijde.
Voornaam
Voornaam van kaarthouder of van bezoeker.
Achternaam
De achternaam van de kaarthouder of bezoeker.
Foto
Foto van kaarthouder of bezoeker.
Credential
Door de kaarthouder gebruikte credential naam.
Aanvullende credential
Soms is een tweede credential nodig. Bijvoorbeeld wanneer zowel een kaart als een pincode vereist zijn om toegang te krijgen tot een deur of lift.
Gebeurtenistimestamp
Datum en tijd waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
Kaartformaat
Credential kaartformaat.
Kaarthouder
Kaarthouder entiteit naam.
Credentialcode
Inrichtingscode en kaartnummer.
Beschrijving
Beschrijving van de gebeurtenis.
Apparaat
Apparaat betrokken op de unit (lezer, REX-invoer, IO-module, doorschakelrelais, enz.).
E-mailadres
Het e-mailadres van de kaarthouder of de bezoeker.
Invoeging tijdstempel
Datum en tijd waarop de gebeurtenis in de Access Manager-database werd opgeslagen. Deze tijdstempel kan verschillen van de tijdstempel van de gebeurtenis als een unit offline was terwijl de gebeurtenis zich voordeed, omdat de gebeurtenis pas in de Access Manager wordt opgeslagen wanneer de unit weer online komt.
IP-adres
IP-adres van de unit of de computer.
Nummer mobiele telefoon
Het mobiele telefoonnummer van de kaarthouder of bezoeker.
Periode van voorkomen
Periode waarin de gebeurtenis plaatsvond.
Producttype
Model van de unit.
Tijdzone
Tijdzone van de unit.
Unit
Naam van de unit.
Gebruikerspecifieke velden
Vooraf gedefinieerde gebruikerspecifieke velden voor de entiteit. De kolom wordt alleen weergegeven als voor de entiteit gebruikerspecifieke velden zijn gedefinieerd en als deze zichtbaar voor u zijn gemaakt toen ze werden gemaakt of de laatste keer werden geconfigureerd.