Rapportagepaneelkolommen voor de taak Gebeurtenissen toegangscontrole-unit - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands (Nederland)
Product
Security Center
Version
5.11

Nadat u een rapport hebt gegenereerd, worden de resultaten van uw query in het rapportagepaneel weergegeven. In dit gedeelte worden de kolommen vermeld die beschikbaar zijn voor de taak Gebeurtenissen toegangscontrole-unit.

Gebeurtenistimestamp
Datum en tijd waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
Unit
Naam van de unit.
Gebeurtenis
Gebeurtenisnaam.
Sabotage
Naam van de interfacemodule die gesaboteerd is.
Beschrijving
Rapporteert de reden voor een mislukte firmware-upgrade.
Invoeging tijdstempel
Datum en tijd waarop de gebeurtenis in de Access Manager-database werd opgeslagen. Deze tijdstempel kan verschillen van de tijdstempel van de gebeurtenis als een unit offline was terwijl de gebeurtenis zich voordeed, omdat de gebeurtenis pas in de Access Manager wordt opgeslagen wanneer de unit weer online komt.
Periode van voorkomen
Periode waarin de gebeurtenis plaatsvond.
Producttype
Model van de unit.
Gebruikerspecifieke velden
Vooraf gedefinieerde gebruikerspecifieke velden voor de entiteit. De kolom wordt alleen weergegeven als voor de entiteit gebruikerspecifieke velden zijn gedefinieerd en als deze zichtbaar voor u zijn gemaakt toen ze werden gemaakt of de laatste keer werden geconfigureerd.