Rapportagepaneelkolommen voor de taak Hardware-inventaris in Security Center - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands
Product
Security Center
Version
5.11

Nadat u een rapport hebt gegenereerd, worden de resultaten van uw query in het rapportagepaneel weergegeven. Dit gedeelte bevat de beschikbare kolommen voor de taak Hardware-inventaris.

Unit
Naam van de unit.
Unittype
Unittype (Toegangscontrole, Inbraakdetectie, ALPR of Video).
Fabrikant
Fabrikant van de unit.
Producttype
Model van de unit.
Rol
Rol die het apparaat beheert.
Firmware versie
Firmwareversie die is geïnstalleerd op de unit.
IP-adres
IP-adres van de unit of de computer.
Fysiek adres
Het MAC-adres van de netwerkinterface van de apparatuur.
Tijdzone
Tijdzone van de unit.
Gebruiker
De gebruikersnaam die wordt gebruikt om verbinding te maken met de unit.
Wachtwoordsterkte
Sterkte van het wachtwoord op de unit. Wanneer u over de waarde van de wachtwoordsterkte beweegt, geeft een tooltip u meer informatie. "Onbekend" wordt weergegeven voor federatieve eenheden. Intrusiedetectie-units worden niet door deze functie ondersteund.
Verificatie plan
Geeft het type verificatie aan dat door de camera-unit wordt gebruikt, zoals basis, digest, anoniem of derden. Als de unit plotseling verzoekt om verbinding te maken met een minder veilig verificatie plan, dan weigert de Archiver de communicatie en gaat de camera offline. De Archiver verwacht bijvoorbeeld dat de camera digest-verificatie gebruikt, maar de camera probeert verbinding te maken via basisverificatie. De verbinding wordt geweigerd en de camera gaat offline.
Veiligheidsprotocol
Het beveiligingsprotocol dat wordt gebruikt door de Access Manager (TLS, Wiegand).
Upgradestatus
Status van de firmware-upgrade (Geen, Gepland, Gestart, Voltooid of Mislukt).
Volgende upgrade
De datum voor de volgende upgrade op basis van de Vertraging upgrade tot instelling van de unit.
Reden voor upgradefout
Reden dat de firmware-upgrade is mislukt (bijvoorbeeld Unit offline of Firmware-upgradepad niet nageleefd).
Voorgestelde firmware versie
De aanbevolen versie die vereist is voor de upgrade. Deze kolom is leeg voor federatieve eenheden.
Voorgestelde firmware beschrijving
De beschrijving van de vereiste update. Deze kolom is leeg voor federatieve eenheden.
Actueel
Er is geen firmware-upgrade nodig.
Optioneel
De firmware-upgrade is niet urgent.
Aanbevolen
De firmware-upgrade wordt aanbevolen.
Beveiligingslek
De firmware-upgrade lost een beveiligingsprobleem op en wordt ten zeerste aanbevolen.
OPMERKING: Deze informatie is alleen beschikbaar als Genetec™ Update Service wordt uitgevoerd.
Status
Staat van de eenheid (online, offline, waarschuwing).
Platform versie
Huidige platformversie (cumulatief beveiligingspakket) geïnstalleerd op het apparaat.
Voorgestelde platformversie
De aanbevolen versie die vereist is voor de upgrade. Deze kolom is leeg voor federatieve eenheden.
Voorgestelde platformbeschrijving
De beschrijving van de vereiste update. Deze kolom is leeg voor federatieve eenheden.
Actueel
Er is geen platformupgrade nodig.
Optioneel
De platformupgrade is niet urgent.
Aanbevolen
De platformupgrade wordt aanbevolen.
Beveiligingslek
De platformupgrade lost een beveiligingsprobleem op en wordt ten zeerste aanbevolen.
OPMERKING: Deze informatie is alleen beschikbaar als Genetec™ Update Service wordt uitgevoerd.
Wachtwoord
Wachtwoord weergegeven als een reeks '*'-tekens.

Als u het recht Unitwachtwoorden weergeven/exporteren heeft, klik dan op om het wachtwoord weer te geven.

Klik met de rechtermuisknop op de kolom Wachtwoord om uw wachtwoord naar het klembord te kopiëren.

Laatste wachtwoordupdate
Tijd van de aatste wachtwoordupdate.
Certificaat vervalt
Vervaldatum certificaat. De datum wordt alleen getoond als het certificaat door het systeem wordt beheerd.
Certificaatstatus
Certificaatbeheerstatus van unit
Beheerd
Het certificaat wordt beheerd door het systeem en is geldig.
Vervallen
Het certificaat wordt beheerd door het systeem maar is verlopen.
Onbeheerd
Het certificaat wordt niet beheerd door het systeem, maar kan wel door het systeem worden beheerd.
Niet ondersteund
Het certificaat kan niet door het systeem worden beheerd. De reden kan zijn dat het model of de uitbreiding van de unit deze functie nit ondersteunt of dat de firmware van de unit niet up-to-date is.
Resultaat laatste certificaat-update
Succes of mislukking van de laatste certificaatupdate die door het systeem is uitgevoerd.
Resultaat laatste wachtwoordwijziging
Geeft aan of de wachtwoordwijziging al dan niet is geslaagd.
Bovenliggend
Het direct bovenliggend element van de interfacemodule of downstreampanelen, Als het bovenliggende element de toegangscontrole unit is, wordt alleen de kolom van Bovenliggende unit gevuld.
Bovenliggende unit
De bovenliggende toegangscontrole unit.
Veilige modus
(Alleen HID-units) Geeft aan of de beveiligde modus is ingeschakeld of uitgeschakeld.
Gebruikerspecifieke velden
Vooraf gedefinieerde gebruikerspecifieke velden voor de entiteit. De kolom wordt alleen weergegeven als voor de entiteit gebruikerspecifieke velden zijn gedefinieerd en als deze zichtbaar voor u zijn gemaakt toen ze werden gemaakt of de laatste keer werden geconfigureerd.