Rapporten genereren en opslaan met behulp van een systeemactie - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands
Product
Security Center
Version
5.11

U kunt een rapport genereren en opslaan met behulp van een handmatige actie.

Voordat u begint

  • Sla de taak op die u wilt genereren en exporteren als een Openbare taak, met de queryfilters die u wilt toepassen en de rapportkolommen die u wilt opnemen. Voor meer informatie, zie Taken opslaan in Security Center.
  • Stel in het tabblad Eigenschappen van Report Manager het maximale aantal rapportresultaten in dat kan worden opgeslagen in PDF- of Excel-indeling en selecteer de doelmap.

Procedure

  1. Klik in het meldingenvak op Sneltoetsacties ().
  2. Klik in het dialoogvenster Sneltoetsacties op Handmatige actie.
  3. Klik in de lijst met acties op Rapport exporteren.
  4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Rapport de opgeslagen openbare taak die u wilt exporteren.
  5. Selecteer PDF, Excel of CSV in de vervolgkeuzelijst Bestandsindeling.
  6. (Alleen PDF) Selecteer in de vervolgkeuzelijst Oriëntatie of het PDF-bestand in staande of liggende modus moet zijn.
  7. Als u een rapport wilt overschrijven dat eerder naar de doelmap is geëxporteerd, selecteert u de optie Bestaand bestand overschrijven.
  8. Klik op OK.

Resultaten

Het rapport wordt opgeslagen op de locatie die u hebt opgegeven.