Reageren op credentialkaartaanvraag - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands (Nederland)
Product
Security Center
Version
5.11

U kunt op een aanvraag voor een credentialkaart reageren door een credential toe te wijzen aan de aanvrager of door de aanvraag te weigeren.

Wat u moet weten

Het aantal openstaande kaartaanvragen wordt weergegeven in het pictogram Kaartaanvragen () in het meldingenvak en bovenaan de taak Credentialbeheer.

Credentialaanvragen worden verzonden wanneer een gebruiker een nieuwe kaarthouder maakt, maar geen credential kan toewijzen of een kaart kan afdrukken voor de kaarthouder (bijvoorbeeld omdat er geen printer beschikbaar is). Nadat u een credentialkaart hebt toegewezen en afgedrukt, kan deze indien nodig naar een andere site worden verzonden.

Procedure

 1. Doe een van het volgende:
  • Klik in het meldingenvak op Kaartaanvragen ().
  • Klik bovenaan de taak Referentiebeheer op Kaartverzoeken.
 2. Selecteer in het dialoogvenster Kaartaanvragen de aanvraag waarop u wilt reageren.
  Houd Shift ingedrukt om meerdere verzoeken te selecteren.
 3. Als u de aanvraag wilt wijzigen, klikt u op Aanpassen (), bewerkt u de aanvraag en klikt u op OK.
 4. Als u de aanvraag wilt weigeren, klikt u op Aanvraag weigeren ().
 5. Als u een kaartcredential wilt toewijzen, klikt u op Kaart koppelen ().
  In het dialoogvenster Kaarten verbinden dat wordt geopend, voert u een van de volgende stappen uit:
  • Als u automatisch een credential wilt toewijzen, klikt u op Automatische invoer selecteert u een lezer (USB-lezer of een deur) en presenteert u de kaart aan de lezer.

   Als een in aanmerking komende kaart wordt gepresenteerd, wordt onmiddellijk een credential toegewezen. Als de kaart niet geregistreerd is, dan wordt deze automatisch geregistreerd. Als de kaart al aan iemand was toegewezen, wordt deze geweigerd.

   Zie Credentials toewijzen voor informatie over hoe u een credential op uw kaart kunt coderen voordat u deze registreert.

  • Als u handmatig een credential wilt toewijzen, klikt u op Handmatige invoer, selecteert u een kaartformaat, voert u de vereiste gegevensvelden in en klikt u op Registreren.
   LET OP!:
   Voer uw kaartgegevens zorgvuldig in, want het systeem kan niet bevestigen of de gegevens die u hebt ingevoerd overeenkomen met een fysieke kaart of niet.
  • Als u een bestaande credential wilt toewijzen, klikt u op Bestaande credential en dubbelklikt u op een credential uit de lijst met beschikbare credentials.
 6. Als u de badge op de kaart wilt afdrukken, klikt u op Kaarten afdrukken () en volgt u de instructies.
 7. Klik op Sluiten om deze aanvraag te voltooien.

Resultaten

Nadat de kaartaanvraag is voltooid of geweigerd, wordt alleen bericht gestuurd aan de aanvrager als deze het aanvragen van de kaart de optie Mij e-mailen wanneer de kaart klaar is heeft geselecteerd.