Standaard sneltoetsen in Security Desk - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands (Nederland)
Product
Security Center
Version
5.11

Deze tabel geeft een overzicht van de standaardsneltoetsen die u kunt gebruiken voor het bedienen van taak, tegels, en entiteiten op het lokale werkstation. Deze lijst is alfabetisch gecategoriseerd op commandocategorie.

OPMERKING: U kunt de sneltoetsen wijzigen vanuit het dialoogvenster Opties.
Opdracht Beschrijving Sneltoets
Algemene opdrachten
Automatisch vergrendelen Vergrendel het werkstation. Ctrl+Shift+L
Bedieningselementen De bedieningen tonen of verbergen. F7
Wisselen tussen alleen canvas, alleen rapport en beide Toon alleen het canvas, alleen het rapportpaneel, of beide. F9
Applicatie sluiten Sluit de applicatie. Alt+F4
Volledig scherm Wisselen tussen weergave van de applicatie in Windows-modus en op volledig scherm. F11
Ga naar volgende inhoud in cyclus Wanneer u een verpakte entiteit in een tegel bekijkt, ga dan naar de volgende bijgevoegde entiteit, of de volgende camera in de sequentie. Ctrl+pijl-rechts
Ga naar de volgende inhoud in de cyclus (alle videotegels) Wanneer u een verpakte entiteit in een tegel bekijkt, ga dan naar de volgende bijgevoegde entiteit, of de volgende camera in de sequentie. Ctrl+Shift+pijl-rechts
Ga naar de volgende pagina Overschakelen naar het volgende taak-tabblad. Ctrl+Tab
Ga naar vorige inhoud in cyclus Wanneer u een verpakte entiteit in een tegel bekijkt, ga dan naar de vorige bijgevoegde entiteit, of de volgende camera in de sequentie. Ctrl+pijl-links
Ga naar de vorige inhoud in de cyclus (alle videotegels) Wanneer u een verpakte entiteit in een tegel bekijkt, ga dan naar de vorige bijgevoegde entiteit, of de volgende camera in de sequentie. Ctrl+Shift+pijl-links
Ga naar de vorige pagina Overschakelen naar het vorige taak-tabblad. Ctrl+Shift+Tab
Help Openen van de online help. F1
Homepage Ga naar de homepage. Ctrl + accent grave (`)
Hot actie x Sneltoetsacties 1-10 uitvoeren nadat u deze hebt geconfigureerd. Ctrl+(F1-F10)
Opties Open het dialoogvenster Opties. Ctrl+O
Kolommen selecteren Selecteer welke kolommen in het rapportpaneel worden getoond of verborgen. Ctrl+Shift+C
Selector Toon of verberg het selectiepaneel. F6
Cycling starten Automatisch schakelen tussen alle geladen entiteiten in Security Desk. Standaard wordt een 4 seconden lange verblijftijd voor elke entiteit gebruikt. Ctrl+Up pijl
Cycling starten (alle) Automatisch schakelen tussen alle geladen entiteiten in Security Desk. Standaard wordt een 4 seconden lange verblijftijd voor elke entiteit gebruikt. Ctrl+Shift+Up pijl
Alleen tegels Toon alleen de weergavetegels en takenlijst. Het selectiepaneel, gebeurtenispaneel en de bedieningselementen zijn verborgen. Dit wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de Monitoring taak. F10
Videotegel contextmenu Open het contextmenu voor de geselecteerde videotegel in het canvas.
OPMERKING: Deze sneltoets kan niet worden gewijzigd via het dialoogvenster Opties.
Shift + F10 of contextmenutoets

Druk op Tab om door de menu-opties te bladeren en druk vervolgens op Enter.

Alarmopdrachten
Bevestigen (standaard) Bevestiging van het geselecteerde alarm in de Alarmrapport taak. Spatiebalk
Bevestigen alle (standaard) Bevestiging van alle alarmen in de Alarmrapport taak. Ctrl+Shift+spatiebalk
Alarmpagina tonen Open de Alarmmonitoring taak. Ctrl+A
Sluimeralarm (alle) Zet alle alarmen 30 seconden lang op sluimerstand. Als een alarm op sluimerstand staat, dan is het tijdelijk verwijderd uit het canvas. Alt+Ctrl+Shift+S
Alarmslaapstand Zet het alarm gedurende 30 seconden op sluimerstand. Als een alarm op sluimerstand staat, wordt het tijdelijk uit het canvas verwijderd. S
Cameraopdrachten
Bladwijzer toevoegen Een bladwijzer toevoegen aan video in de geselecteerde tegel (alleen voor live-video). B
Bladwijzer toevoegen (alle) Een bladwijzer toevoegen aan video in alle geselecteerde tegels (alleen voor live-video). Ctrl+Shift+B
Statistieken van de momenteel geselecteerde videotegel kopie?ren Kopieer de statistieken van de geselecteerde tegel. Ctrl+Shift+X
Video exporteren Video van de geselecteerde tegel exporteren. Ctrl+E
Video van alle tegels exporteren Video exporteren van alle tegels in het canvas. Ctrl+Shift+E
Doorsturen De afspeelvideo doorsturen. Punt (.)
Alle doorsturen Van alle camera's de afspeelvideo die in het canvas wordt getoond doorsturen. Ctrl+Shift+punt (.)
Ogenblikkelijk terugspelen Bekijk een direct terugspelen van video in de geselecteerde tegel. I
Achteruitspringen Spring terug in de opgenomen video volgens de zoektijd gespecificeerd in het dialoogvenster Opties. Ctrl+Shift+N
Alle achteruit springen Spring terug in de opgenomen video volgens de zoektijd gespecificeerd in het dialoogvenster Opties, voor alle camera´s die in het canvas worden weergegeven. Alt+Ctrl+Shift+N
Vooruitspringen Spring vooruit in de opgenomen video volgens de zoektijd gespecificeerd in het dialoogvenster Opties. Ctrl+Shift+M
Alle vooruitspringen Spring vooruit in de opgenomen video volgens de zoektijd gespecificeerd in het dialoogvenster Opties, voor alle camera´s die in het canvas worden weergegeven. Alt+Ctrl+Shift+M
Volgende frame Wanneer uw afgespeelde video gepauzeerd is, gaat u naar het volgende videoframe. M
Volgende frame alle Wanneer uw afgespeelde video gepauzeerd is, gaat u naar het volgende videoframe. Dit geldt voor alle camera's die in het canvas worden getoond. Ctrl+Shift+J
Afspelen/pauzeren Pauzeren of het afspelen van de video-opname. G
Afspelen/pauzeren alle Pauzeren of afspelen van de video-opname voor alle camera’s die in het canvas worden getoond. Ctrl+Shift+G
Vorige frame Wanneer uw afgespeelde video gepauzeerd is, ga naar het vorige videoframe. N
Vorige frame alle Wanneer uw afgespeelde video gepauzeerd is, ga naar het vorige videoframe. Dit geldt voor alle camera's die in het canvas worden getoond. Ctrl+Shift+H
Terugspoelen Terugspoelen van de afspeelvideo. Komma (,)
Alle terugspoelen Van alle camera's de afspeelvideo die in het canvas wordt getoond terugspoelen. Ctrl+Shift+komma (,)
Diagnose-tijdlijn tonen Toon de tijdlijn van de videostream diagnose. Ctrl+Shift+T
Toon videostream diagnose Toon of verberg de videostreamdiagnose, waar u de problemen met uw videostream kunt oplossen. Ctrl+Shift+D
Toon videostream statistieken op de tegel Toon of verberg het statistiekenoverzicht van de video in de geselecteerde tegel. Ctrl+Shift+A
Toon videostream status Toon of verberg het statusoverzicht van de videostreamverbindingen en -doorverwijzingen in de geselecteerde tegel. Ctrl+Shift+R
Slow motion Schakel het afspelen in slow motion. Shift+En streepje (-)
Slow motion (alle) Schakel het afspelen in slow motion voor alle camera's die in het canvas worden getoond. Ctrl+Shift+En streepje (-)
Overgaan op live Schakel op live video. L
Schakel op live (alle) Schakel naar live video voor alle camera's die in het canvas worden getoond. Ctrl+Shift+V
Overgaan op terugspelen Schakel op video afspelen. P
Opname in/uitschakelen Video-opname starten of stoppen voor de geselecteerde tegel. Er
Opname inschakelen (alle) Video-opname starten of stoppen voor alle camera's die in het canvas worden getoond. Alt+Ctrl+Shift+R
Visuele tracking In- of uitschakelen van visuele tracking voor de geselecteerde tegel. Alt+F
Visuele tracking (alle) In- of uitschakelen van visuele tracking voor alle camera's die in het canvas worden getoond. Ctrl+Shift+F
PTZ-opdrachten
Ga naar preset Springen naar een PTZ-preset die u selecteert. <PTZ preset>+Shift+Insert
Pan links Draai het PTZ-camera beeld naar links. Pijl naar links
Pan rechts Draai het PTZ-camera beeld naar rechts. Pijl naar rechts
Tilt omlaag Kantel het PTZ-camerabeeld naar beneden. Pijl omlaag
Tilt omhoog Kantel het PTZ-camerabeeld omhoog. Pijl omhoog
Inzoomen Inzoomen in het PTZ-camerabeeld. Houd het plusteken (+) ingedrukt
Uitzoomen Uitzoomen uit het PTZ-camerabeeld. Houd de En streepje (-)-toets ingedrukt
Deuropdrachten
Ontgrendelen Ontgrendel de geselecteerde deur. U
Ontgrendelen (alle) Ontgrendel alle deuren die worden weergegeven in het canvas. Ctrl + Shift + U
Taakopdrachten
Naam van taak wijzigen De naam van de geselecteerde taak wijzigen. F2
Opslaan als Sla een taak op onder een andere naam en omvang (particulier of openbaar). Ctrl+T
Werkruimte opslaan Sla de takenlijst op, zodat deze automatisch hersteld wordt wanneer u zich de volgende keer aanmeldt aan het systeem met dezelfde gebruikersnaam. Ctrl+Shift+S
Opgeslagen taken Open de publieke taken pagina van de homepage. Ctrl+N
Tegelopdrachten
Terug Overschakelen naar de vorige tegelinhoud. Alt+pijl-links
Wijzig tegelpatroon Wijzig het tegelpatroon in het canvas. Ctrl+P
Wissen Wis een specifieke tegel in het canvas. <Tegel ID>+Backspace
Alles wissen Wis alle tegels in het canvas. Ctrl+Backspace
Cyclus volgend patroon Cyclus naar het volgende tegelpatroon. W
Cyclus vorig patroon Cyclus naar het vorige tegelpatroon. Q
Camerasequentie weergeven Weergeven van een camerasequentie in een specifieke tegel. <Camerasequentie ID>+Ctrl+Enter
Entiteit tonen Weergeven van een entiteit in een specifieke tegel. <Entiteit ID>+Enter
Doorsturen Overschakelen naar de volgende tegelinhoud. Alt+pijl-rechts
Home
Kaartmodus
Ga naar de home-webpagina gekoppeld aan de kaart.
Tegelmodus:
Ga terug naar de eerste inhoud die u in de tegel hebt gesleept.
Alt+HOME
Tegel maximaliseren Maximaliseer de geselecteerde tegel tot het hele canvas. Druk nogmaals op E om de tegel te verkleinen. E
Tegel tot volledig scherm vergroten Maximaliseer de geselecteerde tegel tot het hele scherm. Druk nogmaals op Alt+Enter om de tegel te verkleinen. Alt+ENTER
Alarmen bewaken In- of uitschakelen van alarmmonitoring voor de geselecteerde tegel. Wanneer het alarm is ingeschakeld, verschijnen de alarmen automatisch in de tegel. Alt+A
Alle alarmen bewaken In- of uitschakelen van alarmmonitoring voor alle tegels in het canvas. Wanneer alarmmonitoring is ingeschakeld, verschijnen de alarmen automatisch in de tegels. Alt+Ctrl+Shift+A
Gebeurtenissen bewaken In- of uitschakelen van gebeurtenismonitoring voor de geselecteerde tegel. Wanneer gebeurtenis monitoring is ingeschakeld, verschijnen de gebeurtenissen automatisch in de tegel. Alt+T
Inpakken/uitpakken In- of uitpakken van het gebied of de camerasequentie in de geselecteerde tegel. Alt+U
Vernieuwen Vernieuw de pagina, of laad de gekozen tegel opnieuw. F5
Volgende tegel selecteren Selecteer de volgende tegel in het canvas. Y
Vorige tegel selecteren Selecteer de vorige tegel in het canvas. T
Taakcycling starten Automatisch schakelen tussen alle geladen taken in Security Desk. Standaard wordt een 4 seconden lange verblijftijd voor elke taak gebruikt. Ctrl+Q
Taakcycling stoppen Stop de taakcyclingrotatie. ESC
Monitoring inschakelen (alle) In- of uitschakelen van gebeurtenismonitoring voor alle tegels in het canvas. Wanneer gebeurtenis monitoring is ingeschakeld, verschijnen de gebeurtenissen automatisch in de tegels. Alt+Ctrl+Shift+T