Tijdelijke toegangsregels toewijzen aan kaarthouders - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands (Nederland)
Product
Security Center
Version
5.11

Voor seizoenkaarthouders, zoals studenten die gedurende een semester zijn ingeschreven, of permanente kaarthouders die korte-termijntoegang tot een beperkt gebied nodig hebben, kunt u tijdelijke toegangsregels maken en toewijzen.

Wat u moet weten

Een tijdelijke toegangsregel is een toegangsregel met een activerings- en een vervaltijd. Tijdelijke toegangsregels zijn geschikt voor situaties waarin permanente kaarthouders tijdelijk of seizoensgebonden toegang moeten krijgen tot gebieden waarvoor beperkingen gelden. Deze toegangsregels worden zeven dagen nadat ze zijn verlopen automatisch verwijderd om te voorkomen dat het systeem overbelast raakt.
OPMERKING: Vanuit de Kaarthouderbeheer-taak kunt u slechts één tijdelijke toegangsregel toewijzen aan één kaarthouder tegelijk. Als u een tijdelijke toegangsregel wilt toewijzen aan meerdere kaarthouders of aan kaarthoudergroepen, dan moet u de eigenschappen van de toegangsregel van Config Tool updaten.

Procedure

 1. Selecteer in de Kaarthouderbeheer-taak een kaarthouder en klik vervolgens op Wijzigen ().
 2. Klik op het tabblad Toegangsregels () > Toevoegen ().
  Een dialoogvenster met de toegangsregels die nog niet aan deze kaarthouder zijn toegewezen, wordt geopend.
 3. Doe een van het volgende:
  • Selecteer een bestaande tijdelijke toegangsregel () en klik op Toevoegen.
  • Klik op Tijdelijke toegangsregel ().

   De wizard voor het maken van tijdelijke toegangsregels wordt geopend.

 4. Voer op de pagina Basisinformatie de naam en beschrijving van de regel in en klik op Volgende.
 5. Voer een van de volgende handelingen uit op de pagina Toegangsregelinformatie:
  • Klik op Een bestaande toegangsregel gebruiken als sjabloon en selecteer vervolgens in de vervolgkeuzelijst Toegangsregel de toegangsregel die u als sjabloon wilt gebruiken.

   Het schema en de bijbehorende entiteiten worden gekopieerd naar uw tijdelijke toegangsregel.

  • Klik op Gebruiker-specifieke toegangsparameters specificeren en specificeer het volgende:
   Toegang tot
   Breidt de gebiedsweergave uit en selecteer de entiteiten die u toegang wilt verlenen.
   Activatie
   Activeringsdatum en -tijd, of wanneer het regelschema van toepassing wordt.
   Vervaldatum
   Vervaldatum en -tijd, of wanneer het regelschema niet van toepassing is.
   Schema
   Kies wanneer deze toegangsregel actief is.
 6. Klik op Volgende > Maken.
  Een tijdelijke toegangsregel () wordt gemaakt en toegewezen aan uw kaarthouder.
 7. Klik op Opslaan.

Nadat u klaar bent

(Optioneel) Wijs de tijdelijke toegangsregel toe aan andere kaarthouders.