Uitpakken inhoud in tegels - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands
Product
Security Center
Version
5.11

Wanneer een entiteit wordt weergegeven in een tegel die aan andere entiteiten gekoppeld is, kunt u de entiteit uitpakken en alle aangesloten entiteiten in afzonderlijke tegels bekijken.

Wat u moet weten

Entiteiten waaraan twee of meer entiteiten zijn aangesloten worden zogenaamde samengestelde entiteiten genoemd (bijvoorbeeld een deur die met meerdere camera's verbonden is). Als u de deur bewaakt en er een gebeurtenis bij de deur plaatsvindt, wordt alleen de eerste camera weergegeven, omdat de andere camera's verpakt zijn. Als u de deur uitpakt, ziet u een overzicht van alle camera's in aparte tegels.
Beperkingen: Beperkt tot maximaal 16 uitgepakte elementen.

Procedure

 1. Selecteer een tegel die een samengestelde entiteit weergeeft.
 2. Klik naast de entiteitnaam in de werkbalk van de tegel op .
 3. Van de vervolgkeuzelijst klikt u op een van de volgende mogelijkheden:
  • Een aangesloten camera (in het voorbeeld, Hoofdingang of Voorgang).
  Uitpakken
  Bekijk alle entiteiten die aan de geselecteerde entiteit zijn gekoppeld in afzonderlijke videotegels.
  Cycling starten
  Draai door de entiteiten die zijn aangesloten op de samengestelde entiteit binnen de tegel. De hoeveelheid tijd dat elke entiteit wordt weergegeven kan worden geconfigureerd in het dialoogvenster Opties.
  OPMERKING: Als er een PTZ-camera is aangesloten op de samengestelde entiteit en u begint de PTZ te controleren, stopt de cycling. U kunt klikken op Start cycling als u klaar bent met het controleren van de PTZ.
 4. Om de tegels opnieuw te verpakken als u klaar bent met het bekijken van wat u wilt zien, klikt u op Verpakken () in de linkerbovenhoek van de tegel.

Voorbeeld

Aan de Hoofdingang zijn twee camera's gekoppeld: de Hoofdingang camera en de Voorgang camera. Een Toegang geweigerd gebeurtenis vindt bij de hoofdingang plaats en de gebeurtenis wordt weergegeven in een tegel. Omdat de tegel verpakt is, wordt alleen de eerste camera weergegeven (Hoofdingang), totdat u de tegelinhoud uitpakt.

Bekijk deze video om meer te leren. Klik op het pictogram Onderschrift (CC) om video-onderschrift in te schakelen in een van de beschikbare talen.