Video exporteren in G64, ASF, en MP4 formaten - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands
Product
Security Center
Version
5.11

Om zelfstandige G64, ASF, en MP4 videobestanden te maken die u kunt afspelen zonder verbinding te maken met Security Center, kunt u exporteren vanuit elke taak in Security Desk die live of playback video weergeeft.

Voordat u begint

Wat u moet weten

 • Wanneer u een G64-, ASF- of MP4-video exporteert, kan het systeem ook aanvullende bestandsinformatie toevoegen die nuttig kan zijn bij onderzoek, zoals cameranaam, datum van aanmaak en cameracoördinaten. Om extra bestandsinformatie op te nemen, exporteert u het bestand als G64x.
 • Als u niet het recht Exporteren enkele gebruiker hebt, moet een tweede gebruiker met het recht Video exporteren de export autoriseren.
 • Als een ander exportproces actief is, wordt uw export in de wachtrij geplaatst en begint deze als de huidige export voltooid is.

Procedure

 1. Open op de startpagina van Security Desk een willekeurige taak die live of playback-video kan weergeven.
 2. Selecteer de video die u wilt exporteren.
  • Nadat u een rapport hebt gegenereerd, selecteert u een of meer items in het deelvenster Rapport en klikt u op Video exporteren ().
  • Open de video in een tegel, klik met de rechtermuisknop in de tegel en klik op Camera > Video exporteren.
  • Klik in de widget Camera op Video exporteren ().

   U kunt video exporteren van de geselecteerde tegel of van alle tegels.

  OPMERKING: Privacybescherming wordt niet verwijderd uit videostreams tijdens het exporteren. Om beveiligde streams te exporteren zonder vervaging of anonimisering, moeten gebruikers met het recht Privacybescherming verwijderen de privacybescherming van de benodigde streams verwijderen voordat ze op Video exporteren klikken.
  Het dialoogvenster Exportinstellingen wordt geopend:
 3. Datum, tijd en duur van de geselecteerde videofragmenten instellen:
  1. Klik op de datum, tijd of duur instelling.
  2. Voer datum en tijd in voor het begin en het einde van het fragment of sleep de tijdbereikmarkeringen () naar de gewenste tijdsduur.
   OPMERKING: U kunt een maximaal tijdsbereik van 24 uur instellen.
 4. (Optioneel) Om een videosequentie van een specifieke bron te exporteren, klikt u op Alle bronnen en selecteert u de bron van waaruit u wilt exporteren.
 5. Werk indien nodig de naam van het videobestand bij in het veld Bestandsnaam.
  Standaard omvat de bestandsnaam de cameranaam, de datum en de duur van de videosequentie.
  OPMERKING: Meerdere videosequenties die tegelijkertijd worden geëxporteerd, worden elk opgeslagen als een afzonderlijk bestand met een unieke bestandsnaam.
 6. Als u het bestand in een submap van de Kluis wilt opslaan, klikt u op Kluis en maakt of selecteert u een submap.
 7. In de lijst Bestandsformaten selecteert u G64 (compatibiliteitsmodus), ASF of MP4.
 8. (Optioneel) Als u een KiwiVision™ Privacy Protector™ licentie hebt, selecteert u Toevoegen privacybeveiliging om beweging in de geëxporteerde video te pixeleren. Deze privacybescherming wordt altijd toegepast met de standaardinstellingen.
 9. Klik op Exporteren .
  Als u niet het recht Exporteren enkele gebruiker hebt, wordt het scherm Autorisatie geopend en moet een tweede gebruiker met het recht Video exporteren zijn of haar credentials invoeren om de export te autoriseren.
  De voortgang van het exporteren wordt getoond in het meldingblad (). Om de huidige voortgang of het oplossen van exportfouten te bekijken, klikt u op Meer of Details weergeven om het dialoogvenster Exporteren te openen.

  Als een ander exportproces actief is, wordt uw export in de wachtrij geplaatst en begint deze als de vorige export is voltooid. Als het exporteren is voltooid, worden de videobestanden gemaakt in de exportmap die u hebt gespecificeerd en zijn de bestanden beschikbaar in de kluis.