Video exporteren in G64x formaat - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands
Product
Security Center
Version
5.11

Als u stand-alone G64x videobestanden wilt maken die u kunt afspelen zonder verbinding te maken met Security Center, kunt u exporteren vanuit elke taak in Security Desk die live of playback video weergeeft.

Voordat u begint

Wat u moet weten

 • Wanneer u een G64x-video exporteert, kan het systeem ook aanvullende bestandinformatie zoals cameranaam, datum van aanmaak, camera coördinaten toevoegen, die nuttig kunnen zijn bij onderzoek. U kunt extra bestandsinformatie bekijken door met de rechtermuisknop op een bestand in de Kluis te klikken en Eigenschappen tonen te selecteren.
  OPMERKING: Het systeem bevat deze extra bestandsinformatie alleen als een beheerder de functie inschakelt in uw gebruikersinstellingen.
 • Als u videowatermerk hebt ingeschakeld, worden digitale handtekeningen en codering in de videobron niet opgenomen in uw geëxporteerde bestand.

Procedure

 1. Open op de startpagina van Security Desk een willekeurige taak die live of playback-video kan weergeven.
 2. Selecteer de video die u wilt exporteren.
  • Nadat u een rapport hebt gegenereerd, selecteert u een of meer items in het deelvenster Rapport en klikt u op Video exporteren ().
  • Open de video in een tegel, klik met de rechtermuisknop in de tegel en klik op Camera > Video exporteren.
  • Klik in de widget Camera op Video exporteren ().

   U kunt video exporteren van de geselecteerde tegel of van alle tegels.

  OPMERKING: Privacybescherming wordt niet verwijderd uit videostreams tijdens het exporteren. Om beveiligde streams te exporteren zonder vervaging of anonimisering, moeten gebruikers met het recht Privacybescherming verwijderen de privacybescherming van de benodigde streams verwijderen voordat ze op Video exporteren klikken.
  Het dialoogvenster Exportinstellingen wordt geopend:
 3. Datum, tijd en duur van de geselecteerde videofragmenten instellen:
  1. Klik op de datum, tijd of duur instelling.
  2. Voer datum en tijd in voor het begin en het einde van het fragment of sleep de tijdbereikmarkeringen () naar de gewenste tijdsduur.
   OPMERKING: U kunt een maximaal tijdsbereik van 24 uur instellen.
 4. (Optioneel) Om een videosequentie van een specifieke bron te exporteren, klikt u op Alle bronnen en selecteert u de bron van waaruit u wilt exporteren.
 5. Werk indien nodig de naam van het videobestand bij in het veld Bestandsnaam.
  Standaard omvat de bestandsnaam de cameranaam, de datum en de duur van de videosequentie.
 6. Als u het bestand in een submap van de Kluis wilt opslaan, klikt u op Kluis en maakt of selecteert u een submap.
 7. Selecteer in de lijst Bestandsformaat de optie G64x.
 8. Voer in het veld Beschrijving indien nodig een beschrijving in voor de geëxporteerde video.
  De beschrijving wordt weergegeven in Auditsporen en de bestandseigenschappen in de Kluis.
  OPMERKING: Een beschrijving is verplicht voor gebruikers zonder het recht Exporteren enkele gebruiker.

  Voor andere gebruikers is het veld alleen beschikbaar als het formaat G64x is geselecteerd en de optie Extra eigenschappen opnemen bij export/snapshot is ingeschakeld in de een gebruikersconfiguratie.

 9. Als u video van alle tegels exporteert, doet u het volgende:
  1. Selecteer een Afspeelmodus.
   Alles in eens
   Speel de sequenties af in dezelfde tegels waar ze getoond werden toen ze geëxporteerd werden.
   Sequentieel
   Speel de video in sequentie af binnen een enkele tegel.
  2. Als u de afspeelvolgorde van de videofragmenten wilt wijzigen, selecteert u een videofragment en gebruikt u de knoppen en .
 10. Klik, indien nodig, op Toon geavanceerde instellingen en configureer zoals nodig:
  1. Als u een KiwiVision™ Privacy Protector™ licentie hebt, selecteert u Privacybescherming toevoegen om beweging in de geëxporteerde video te pixeleren. Deze privacybescherming wordt altijd toegepast met de standaardinstellingen.
  2. Selecteer Wachtwoordbeveiliging toevoegen en voer een wachtwoord in om het videobestand te coderen. Het wachtwoord moet worden ingevoerd om de geëxporteerde video te openen.
   OPMERKING: Met een wachtwoord beveiligde videobestanden kunnen niet opnieuw worden geëxporteerd.
  3. Selecteer Toestaan om het geëxporteerde videobestand opnieuw te exporteren om alle of een deel van de geëxporteerde video opnieuw te laten exporteren in dezelfde of een andere indeling.
   Videobestanden kunnen opnieuw worden geëxporteerd in Security Desk of de Genetec™ Video Player.
 11. Klik op Exporteren .
  Als u niet het recht Exporteren enkele gebruiker hebt, wordt het scherm Autorisatie geopend en moet een tweede gebruiker met het recht Video exporteren zijn of haar credentials invoeren om de export te autoriseren.
  De voortgang van het exporteren wordt getoond in het meldingblad (). Om de huidige voortgang of het oplossen van exportfouten te bekijken, klikt u op Meer of Details weergeven om het dialoogvenster Exporteren te openen.

  Als een ander exportproces actief is, wordt uw export in de wachtrij geplaatst en begint deze als de vorige export is voltooid. Als het exporteren is voltooid, worden de videobestanden gemaakt in de exportmap die u hebt gespecificeerd en zijn de bestanden beschikbaar in de kluis.

Voorbeeld

Bekijk deze video om meer te leren. Klik op het pictogram Onderschrift (CC) om video-onderschrift in te schakelen in een van de beschikbare talen.