Videostreamopties aanpassen - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands
Product
Security Center
Version
5.11

In het dialoogvenster Opties kunt u videostreamopties aanpassen, zoals de standaardvideostream voor het bekijken van livevideo in het canvas of de standaardarchiveringsbron voor het bekijken van afspeelvideo, en kunt u bepalen wanneer u berichten over videostreams wilt ontvangen.

Wat u moet weten

De opties Live stream en Bron afspelen zijn van toepassing op het lokale Security Desk-werkstation voor alle gebruikers. De optie Een waarschuwing weergeven wanneer streamselectie niet automatisch is, wordt opgeslagen als onderdeel van uw gebruikersprofiel.

Procedure

 1. Klik in de homepage op Opties > Video > Standaardopties.
 2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Live stream de standaardvideostream voor live video.
  Live
  Standaardstream gebruikt voor het bekijken van live video.
  Opname
  Stream opgenomen door de Archiver voor toekomstig onderzoek.
  Extern
  Stream gebruikt voor het bekijken van live video wanneer de bandbreedte beperkt is.
  Lage resolutie
  Stream die wordt gebruikt in plaats van de Live-stream als de tegel die wordt gebruikt om de stream in Security Desk te bekijken, klein is.
  Hoge resolutie
  Stream die wordt gebruikt in plaats van de Live-stream als de tegel die wordt gebruikt om de stream in Security Desk te bekijken, groot is.
  Automatisch
  Security Desk gebruikt de stream met lage resolutie of de stream met hoge resolutie, afhankelijk van de grootte van de tegel en het zoomniveau.
 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Weergavebron de standaardarchiefbron waaruit u de videoweergave wilt afspelen.
  Elke weergavebron
  Laat het systeem beslissen welke archiveringsbron moet worden gebruikt.
  Archiver
  Video die door de Archiver is opgenomen.
  Auxiliary Archiver
  Video die door de Auxiliary Archiver is opgenomen.
  Elke federated weergavebron
  Laat het systeem beslissen welke federated archiveringsbron moet worden gebruikt.
  Federated Archiver
  Video die door de federated Archiver is opgenomen.
  Federated Auxiliary Archiver
  Video die door de federated Auxiliary Archiver is opgenomen.
  Cloudopslag
  Video die zich in de prestatielaag voor cloudopslag bevond.
  Rand afspelen
  Video die op een randopname-unit is opgenomen.
 4. Klik op het tabblad Gebruikersinteractie.
 5. Als u een waarschuwingsbericht wilt ontvangen wanneer de resolutie van een weergegeven videobeeld te groot is voor de tegel en de selectie van de videostream niet Automatisch is, selecteert u de optie Een waarschuwing weergeven wanneer streamselectie niet automatisch is.
  Het bericht dat wordt weergegeven, vraagt u de videostream te wijzigen in Automatisch.
 6. Klik op Opslaan.