Zonegebeurtenissen onderzoeken - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands
Product
Security Center
Version
5.11

Met het rapport Zoneactiviteiten kunt u aan zones gerelateerde gebeurtenissen (zone ingeschakeld, zone uitgeschakeld, ontgrendeld, enzovoort) onderzoeken.

Wat u moet weten

Als u bijvoorbeeld alle activiteiten wilt zien die gedurende een bepaalde periode in een bepaalde zone hebben plaatsgevonden, kunt u een zone en een tijdbereik voor het rapport selecteren. Als u alleen naar kritieke gebeurtenissen wilt zoeken, kunt u de zonegerelateerde gebeurtenissen selecteren waarin u bent geïnteresseerd (bijvoorbeeld deur geforceerd geopend).

Procedure

 1. Open op de homepage de taak Zoneactiviteiten.
 2. Stel de opvraagfilters voor uw rapport in. Kies een of meer van de volgende filters:
  Gebruikerspecifieke velden
  Beperk de zoekopdracht tot een vooraf gedefinieerd gebruikerspecifiek veld voor de entiteit. Dit filter wordt alleen weergegeven als voor de entiteit gebruikerspecifieke velden zijn gedefinieerd en als het gebruikerspecifiek veld toen het werd gemaakt of de laatste keer dat het werd geconfigureerd, zichtbaar voor u is gemaakt.
  Gebeurtenissen
  Selecteer de gebeurtenissen van belang. De beschikbare gebeurtenistypen zijn afhankelijk van de taak die u gebruikt.
  Gebeurtenistimestamp
  Definieer het tijdbereik voor de query. Het bereik kan worden gedefinieerd voor een specifieke periode of voor globale tijdunits zoals de vorige week of de vorige maand.
  Zones
  Selecteer de zones die u wilt onderzoeken.
 3. Klik op Rapport genereren.
  De zonegebeurtenissen worden weergegeven in het rapportpaneel.
 4. Als u de bijbehorende video van een gebeurtenis in een tegel wilt bekijken, dubbelklikt u op het item of sleept u het van het rapportpaneel naar het canvas.
  Als er geen camera aan de zone is gekoppeld, wordt het zonepictogram weergegeven.
 5. Gebruik de zonewidget om de zones te bedienen.