gebruikersaanmeldingsopties aanpassen in Security Desk - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands (Nederland)
Product
Security Center
Version
5.11

U kunt selecteren hoe en wanneer gebruikers zich mogen aanmelden bij Security Center.

Wat u moet weten

U kunt de aanmeldingsopties alleen configureren als u een beheerder bent. De instellingen zijn van toepassing op het lokale werkstation en zijn voor alle gebruikers van invloed op Security Desk en Config Tool. Wijzigingen worden pas van kracht de volgende keer dat de gebruiker Security Desk of Config Tool start.

Procedure

 1. Klik in de homepage in Config Tool op Opties > Algemeen.
 2. Als u gebruikers wilt dwingen zich aan te melden met Windows-credentials, stelt u de optie Windows-aanmeldingsgegevens gebruiken in op Altijd.
  Deze optie werkt alleen als de gebruikers die ze zich op deze computer zullen aanmelden, uit een Active Directory zijn geïmporteerd.Zie Beveiligingsgroepen importeren uit een Active Directory voor meer informatie over het importeren van gebruikers uit een Active Directory van een bedrijf.
 3. Als u de toegang van alle gebruikers tot een specifieke Directory wilt beperken, selecteert u de optie Force Directory en typt u de naam van de Directory in.
  Als deze optie wordt gebruikt, kunnen gebruikers niet kiezen voor de Directory waarmee ze verbinding willen maken; het veld Directory wordt niet weergegeven in het venster Aanmelden. Als werklastverdeling wordt gebruikt, kunnen gebruikers echter automatisch worden omgeleid naar een andere Directory.
  OPMERKING: Als de Directory-naam een fout bevat (bijvoorbeeld een typefout), kunnen gebruikers geen verbinding maken wanneer ze zich de volgende keer aanmelden.

 4. Om de taakverdeling van mappen te omzeilen, selecteert u de optie Omleiding van verbindingen naar verschillende directoryservers voorkomen.
  Gebruikers maken verbinding met de standaard Directory of met de Directory die ze opgeven bij het aanmelden en worden niet automatisch naar een andere server doorgestuurd. Deze optie is alleen zinvol als Directory Werklastverdeling is geconfigureerd.
 5. Klik op Opslaan.
 6. Als u de sessie van de gebruiker na een periode van inactiviteit wilt vergrendelen, schakelt u de optie Auto lock naar AAN en selecteert u hoe lang de sessie inactief moet blijven voordat deze wordt vergrendeld.
  Deze optie is alleen van toepassing op Security Desk. Voordat een sessie wordt vergrendeld, ziet de gebruiker het bericht Sessie (Bezig met afsluiten). Nadat de toepassing is vergrendeld, moet de gebruiker zich opnieuw aanmelden om door te gaan met de huidige sessie.
  OPMERKING: Als de gebruiker is geverifieerd via ADFS met passieve verificatie, wordt de gebruiker afgemeld en wordt de huidige sessie afgesloten in plaats van vergrendeld.