Informacje o przycisku Trafienia w Genetec Patroller™ - Genetec Patroller™ 6.5

Instrukcja użytkowania Genetec Patroller w kwestii Egzekucji Prawa 6.5

Applies to
Genetec Patroller™ 6.5
Last updated
2020-04-07
Content type
Przewodniki
Przewodniki > Przewodniki użytkownika
Language
Polski
Product
Genetec Patroller™
Version
6.5

Za pomocą przycisku Trafienia na pasku narzędzi Genetec Patroller™można przejrzeć pełną listę niepotwierdzonych trafień. Trafienia pojawiają się na przeglądarce tablic rejestracyjnych w kolejności, w jakiej miały miejsce odczyty.

W zależności od konfiguracji Genetec Patroller™, przeglądarka tablic rejestracyjnych Genetec Patroller™ może automatycznie przełączać się z trybu wyświetlania odczytów na wyświetlanie niepotwierdzonych trafień. Genetec Patroller™ nadal odczytuje tablice w tle.