Logowanie się doGenetec Patroller™ - Genetec Patroller™ 6.5

Instrukcja użytkowania Genetec Patroller w kwestii Egzekucji Prawa 6.5

Product
Genetec Patroller™
Content type
Przewodniki
Przewodniki > Przewodniki użytkownika
Version
6.5
Language
Polski
Last updated
2020-04-07

AdministratorzyGenetec Patroller™określają jakich poświadczeń potrzebujesz, aby się zalogować do Genetec Patroller™ .

O tym zadaniu

Może być konieczne wprowadzenie następujących danych:
  • Tylko nazwa użytkownika.
  • Nazwa użytkownika i hasło
  • Nazwa użytkownika i hasło używane do logowania się do komputera Genetec Patroller™.

Procedura

  1. Jeśli Genetec Patroller™ nie uruchamia się automatycznie po uruchomieniu komputera, przejdź do Genetec Patroller™ Start > Wszystkie programy > Genetec AutoVu™ 6.5, a następnie stuknij pozycję 9.
  2. W razie potrzeby wprowadź swoją nazwę użytkownika i/lub hasło.
  3. Stuknij przycisk OK.

Wyniki

Zostanie wyświetlone główne okno Genetec Patroller™.