Pasek powiadomień w Genetec Patroller™ - Genetec Patroller™ 6.5

Instrukcja użytkowania Genetec Patroller w kwestii Egzekucji Prawa 6.5

Product
Genetec Patroller™
Content type
Przewodniki
Przewodniki > Przewodniki użytkownika
Version
6.5
Language
Polski
Last updated
2020-04-07

Pasek powiadomień Genetec Patroller™odzwierciedla tryb w którym pracujesz i wyświetla przydatne informacje, takie jak godzina/data, Genetec Patroller™nazwa itd. Istnieją również ikony, które pomagają określić, czy występują problemy z połączeniem, czy Genetec Patroller™wymaga aktualizacji lub czy istnieją odczyty tablic rejestracyjnych oczekujące na przesył i odciążenie systemu.

Wygląd paska powiadomień różni się w zależności od tego, w którym trybie Genetec Patroller™pracujesz i jak Genetec Patroller™jest skonfigurowany. Jeśli nie korzystasz z urządzenia GPS, ikona stanu połączenia GPS nie będzie wyświetlana, podobnie jak ikona stanu połączenia Security Centernie pojawi się podczas pracy z funkcją Genetec Patroller™Standalone. Poniższy przykład ilustruje pasek powiadomień w trybie Egzekwowania Prawa.

A Ikona linku dot. tablic rejestracyjnych Ikona pokazuje, czy Genetec Patroller™ używa linku dot. tablic rejestracyjnych do udostępniania odczytów tablicy innym pojazdom patrolowym.
  • Po wprowadzeniu strefy określonej długości parkowania lub wybraniu listy pojazdów uprawnionych, zostanie wyświetlony komunikat Pobieranie odczytów. Aby upewnić się, że wszystkie naruszenia zasad zostaną wykryte, zaleca się zaczekanie na wyświetlenie wiadomości o pobranych odczytach do momentu aż Ikona linku dot. tablic rejestracyjnych wyświetli symbol ukończenia zadania, przed kontynuowaniem patrolu.
  • Strzałki na Ikonie linku dot. tablic rejestracyjnych wskazują, czy odczyty tablic są przesyłane lub pobierane (). Jeśli odczyty tablic są buforowane w systemie, liczba wskaże ilość odczytów oczekujących na przesył().
B Ikona stanu połączenia z kamerą Ikona zmienia kolor w zależności od stanu połączenia kamer. Jeśli Genetec Patroller™ utraci połączenie z kamerą, dźwięk powiadomi Cię o zmianie, a ikona zmieni kolor na czerwony. Ikona wskazuje również, ile kamer nie jest podłączonych. Stuknij ikonę, aby otworzyć okno Status, aby uzyskać więcej informacji o problemie.
C Ikona stanu połączenia GPS Ikona zmienia kolor w zależności od stanu połączenia urządzenia GPS. Jeśli Genetec Patroller™ utraci połączenie z urządzeniem GPS, dźwięk powiadomi Cię o zmianie, a ikona zmieni kolor na czerwony. Stuknij ikonę, aby otworzyć okno Status, aby uzyskać więcej informacji o problemie.
Uwaga: Jeśli nie jest używany GPS, ta ikona nie jest wyświetlana.
D Ikona stanu połączenia Security Center (nie dotyczy Genetec Patroller™ Standalone) Ikona zmienia kolor w zależności od stanu połączeniaSecurity Center. Jeśli Genetec Patroller™ utraci połączenie z Security Center, dźwięk ostrzega o zmianie i ikona zmieni kolor na czerwony. Stuknij ikonę, aby otworzyć okno Status, aby uzyskać więcej informacji o problemie.
E Ikona komunikatu o błędzie Wskazuje, że pojawił się komunikat o błędzie, który zawiera dodatkowe informacje. Stuknij ikonę, aby otworzyć zakładkę Wiadomości na stronie Statusu, aby uzyskać więcej informacji o błędzie. Po stuknięciu ikony, zniknie ona z paska powiadomień.
Ikony stanu połączenia są zawsze obecne na pasku powiadomień, podczas gdy następujące ikony są wyświetlane tylko w razie potrzeby.
Uwaga: Te ikony nie mają zastosowania do Genetec Patroller™Standalone.
  • Aktualizacja ikonyGenetec Patroller™ (). Ta ikona jest wyświetlana, gdy trzeba zaktualizować Genetec Patroller™ lub podłączyć Sharp
  • Ikona Odciążania systemu (). (Tylko transfer na żywo) Ta ikona jest wyświetlana, gdy odciążanie systemu nie mogło zakończyć się w poprzedniej sesji przesyłu danych. Możesz kliknąć ikonę na pasku powiadomień, aby natychmiast dokonać odciążenia systemu lub zrobić to później.