Ręczne przechwytywanie tablic rejestracyjnych wGenetec Patroller™ - Genetec Patroller™ 6.5

Instrukcja użytkowania Genetec Patroller w kwestii Egzekucji Prawa 6.5

Applies to
Genetec Patroller™ 6.5
Last updated
2020-04-07
Content type
Przewodniki
Przewodniki > Przewodniki użytkownika
Language
Polski
Product
Genetec Patroller™
Version
6.5

Jeśli tablica rejestracyjna nie może być automatycznie odczytana przez kamerę, można ręcznie przechwycić odczyt tablicy, aby dodać ją do bazy danych w Genetec Patroller™

Procedura

 1. W oknie głównymGenetec Patroller™ stuknij pozycję Ręczne przechwytywanie.
 2. Wprowadź następujące informacje:
  Tablica
  Numer rejestracyjny, który chcesz przechwycić.
  Stan
  Stan lub prowincja w której wydano tablice.
  Orientacja
  Kamera, której chcesz użyć do przechwytywania obrazu kontekstowego. Genetec Patroller™domyślnie wybiera kamerę, który była używany do wykonania poprzedniego odczytu.

  Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy masz zainstalowane dwie lub więcej kamery Sharp. Jeśli kamera używana podczas poprzedniego odczytu jest odłączona lub wyłączona, orientacja domyślnie przełączana jest na pierwszą kamerę według zakładki Jednostki na stronie Kamery w Genetec Patroller™ Config Tool Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Podręcznik administratoraGenetec Patroller™

 3. Stuknij Dodaj.

Wyniki

Tablica rejestracyjna jest przechwytywana, a Genetec Patroller™ generuje trafienie, jeśli dotyczy.