Weryfikacja uznanych trafień wGenetec Patroller™ - Genetec Patroller™ 6.5

Instrukcja użytkowania Genetec Patroller w kwestii Egzekucji Prawa 6.5

Product
Genetec Patroller™
Content type
Przewodniki
Przewodniki > Przewodniki użytkownika
Version
6.5
Language
Polski
Last updated
2020-04-07

Możesz przejrzeć wszystkie trafienia, które zostały zaakceptowane lub odrzucone, a następnie wyegzekwowane lub nie.

O tym zadaniu

Po zatwierdzeniu trafienia (zaakceptowaniu lub odrzuceniu) i wybraniu czy będzie podlegało egzekwowaniu czy nie, Genetec Patroller™usuwa je z głównej listy niepotwierdzonych trafień.

Procedura

  1. W oknie głównymGenetec Patroller™ stuknij Trafienia.
    Zostanie wyświetlona lista nieuznanych trafień.
  2. Stuknij Weryfikuj
    W przeglądarce tablic rejestracyjnych zobaczysz trafienia, które zostały wyegzekwowane lub nie.
    Uwaga: Następujący przechwyt ekranu jest przykładem. Informacje wyświetlane w oknie różnią się w zależności od trybu w Genetec Patroller™, w który pracujesz.