Wybór hotlisty - Genetec Patroller™ 6.5

Instrukcja użytkowania Genetec Patroller w kwestii Egzekucji Prawa 6.5

Applies to
Genetec Patroller™ 6.5
Last updated
2020-04-07
Content type
Przewodniki
Przewodniki > Przewodniki użytkownika
Language
Polski
Product
Genetec Patroller™
Version
6.5

Okno Hotlisty umożliwia wybranie, którą hotlistę chcesz użyć do generowania odczytów tablic rejestracyjnych.

O tym zadaniu

Możesz mieć więcej niż jedną hotlistę dostępną w Genetec Patroller™. Możesz wybrać hotlisty, które mają zastosowanie do bieżącego obszaru patrolu lub pory dnia.
Uwaga: Możliwość wybrania hotlisty jest włączona przez administratora systemu. Jeśli ta funkcja nie została włączona, ikona Hotlist nie będzie dostępna.

Procedura

  1. W oknie głównymGenetec Patroller™ stuknij Hotlists. Zostanie wyświetlony następujący ekran:

  2. Select one or more hotlists from the list.
  3. Kliknij OK.

Wyniki

Ikona Hotlists pokazuje teraz niebieski wykrzyknik, który wskazuje, że nie wszystkie hotlisty są włączone.

Enabled hotlists can be modified at any time.