Wylogowywanie się zGenetec Patroller™ - Genetec Patroller™ 6.5

Instrukcja użytkowania Genetec Patroller w kwestii Egzekucji Prawa 6.5

Product
Genetec Patroller™
Content type
Przewodniki
Przewodniki > Przewodniki użytkownika
Version
6.5
Language
Polski
Last updated
2020-04-07

W zależności Genetec Patroller™ od konfiguracji istnieją różne opcje dostępne po wylogowaniu.

Procedura

 1. Zamknij okno Genetec Patroller™.

  Zostanie wyświetlone okno do wylogowania z Genetec Patroller™.

  Uwaga: Aby anulować wylogowanie, stuknij poza ekranem wylogowania.
 2. Na ekranie wylogowania wybierz jedną z następujących opcji:
  Wyloguj
  Wylogowuje się z Genetec Patroller™ bez zamykania aplikacji.
  Wyłączenie
  Wylogowuje się z Genetec Patroller™, zamyka aplikację i wyłącza system.
  Wyjdź
  Wylogowuje się z Genetec Patroller™ i zamyka aplikację.
  Przesył danych i Wyjście
  Przesyła dane do Security Center przed wylogowaniem się z Genetec Patroller™ i zamknięciem aplikacji.
  Wycofywanie zmian
  Wycofuje bieżącą wersję Genetec Patroller™ do poprzedniej wersji.