Wyświetlanie statystyk Genetec Patroller™ - Genetec Patroller™ 6.5

Instrukcja użytkowania Genetec Patroller w kwestii Egzekucji Prawa 6.5

Applies to
Genetec Patroller™ 6.5
Last updated
2020-04-07
Content type
Przewodniki
Przewodniki > Przewodniki użytkownika
Language
Polski
Product
Genetec Patroller™
Version
6.5

Jeśli chcesz zobaczyć statystyki dotyczące takich danych, jak liczba odczytów całkowitych lub liczba zaakceptowanych trafień, możesz sprawdzić statystyki Genetec Patroller™na ekranie Status.

O tym zadaniu

Jeśli nie wszystkie informacje mieszczą się na ekranie, w razie potrzeby można przesunąć okno w górę i w dół.

Procedura

Wyświetlanie statystyk Genetec Patroller™

W oknie głównym Genetec Patroller™stuknij pozycję Status, a następnie pozycję Statystyki.
Uwaga: Następujący przechwyt ekranu jest przykładem. Informacje wyświetlane w oknie różnią się w zależności od trybu w Genetec Patroller™, w który pracujesz.

Wyniki

Okno Statystyki zawiera następujące informacje:
Uwaga: Informacje dot. kamer zależą od kamer zainstalowanych i używanych w pojeździe.
Ręcznie
Liczba ręcznie przechwyconych odczytów.
Przód z lewej/prawej
Liczba odczytów wykonanych przez przednią lewą/prawą kamerę LPR.
Tył z lewej/prawej
Liczba odczytów wykonanych przez tylną lewą/prawą kamerę LPR
Środek z przodu/ Środek z tyłu
Liczba odczytów wykonanych przez przednią lub tylną środkową kamerę (y).
Razem
Całkowita liczba wykonanych odczytów.
Strefa
(dotyczy tylko MLPI) Pokazuje lokalizację parkingu, który jest patrolowany.
Zezwolenie
(dotyczy tylko City, University, and Essential) Pokazuje aktualnie wybrane ograniczenie w ramach zezwolenia (jeśli dotyczy).
Reguła przekroczenia czasu
(dotyczy tylko City, University, and Essential) Pokazuje aktualnie wybraną regułę przekroczenia czasu (jeśli dotyczy).
Naliczanie
(dotyczy tylko City, University, and Essential) Pokazuje, ile trafień zarejestrowano wobec ograniczeń zezwolenia i reguł przekroczenia czasu.
Zaakceptowane
Liczba trafień, które zaakceptowałeś.
Nierozwiązane
Liczba oczekujących trafień, które nie zostały zaakceptowane lub odrzucone.
Proporcja trafień/odczytów
Stosunek trafień do odczytów.
Oczekujące na przesył
(dotyczy tylko City, University) Pokazuje, ile odczytów musi zostać przesłanych i udostępnionych innym pojazdom patrolowym zarejestrowanym na tym samym koncie w tym samym linku do tablic rejestracyjnych.